Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Tokeny Lewarowane
Warunki użytkowania
Przewodniki po Tokenach Lewarowanych
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Czym Jest Rebalansowanie Lewarowanych Tokenów Binance

2021-06-21 02:36
Rebalansowanie to proces, w którym lewarowane tokeny zwiększają lub zmniejszają swoje pozycje futures w aktywach bazowych, aby osiągnąć docelową dźwignię. Wraz ze wzrostem ceny aktywów bazowych będą one zajmowały większe pozycje. Podobnie, jeśli ceny spadną, pozycje ulegną zmniejszeniu.

Mechanizm rebalansowania Lewarowanych Tokenów Binance

Lewarowane Tokeny Binance (BLVT) podlegają rebalansowaniu tylko w razie potrzeby. BLVT są zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować ich korelację z aktywami bazowymi i zapewnić nieprzewidywalność jeśli chodzi o rebalansowanie, w celu zmniejszenia podatności na taktyki front-runningowe. W przeciwieństwie do konwencjonalnych tokenów lewarowanych (nie zarządzanych przez Binance), Lewarowane Tokeny Binance nie utrzymują stałego współczynnika dźwigni. Zamiast tego, Lewarowane Tokeny Binance utrzymują zmienną dźwignię docelową i są rebalansowane tylko podczas ekstremalnych ruchów na rynku.
Rebalansowanie pozycji Lewarowanych Tokenów Binance jest regulowane przez zastrzeżone algorytmy Binance. Mechanizm ten ma na celu ochronę użytkowników przed długoterminowym szkodliwym wpływem tradycyjnych tokenów lewarowanych przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych cech tego typu produktu. Pozwala to użytkownikom na uzyskanie lewarowanych pozycji futures bez martwienia się o ryzyko likwidacji i sprawy związane z zarządzaniem lewarowaną pozycją.

W jaki sposób Lewarowane Tokeny Binance są rebalansowane?

Lewarowane Tokeny Binance posiadają zakres docelowej dźwigni od 1,25x do 4x. Rzeczywisty docelowy poziom dźwigni stale się zmienia i jest ukryty przed obserwacjami z zewnątrz.Zarówno czas rebalansowania, jak i docelowa dźwignia nie są pokazywane obserwatorom ani algorytmom, co znacznie utrudnia odgadnięcie przyszłych transakcji i ich wyprzedzenie (front-running). Strona informacyjna tokena zawsze będzie pokazywać „zrealizowaną” docelową dźwignię po ponownym zbalansowaniu.
mceclip1.png
Uwagi:
 • Rzeczywisty Wskaźnik Dźwigni to aktualny wskaźnik dźwigni posiadany przez algorytm. Rzeczywisty wskaźnik dźwigni zmienia się, gdy zmianie ulega stosunek pozycji kontraktów futures (wartość nominalna) do wielkości funduszu.
 • O docelowym wskaźniku dźwigni decyduje algorytm w przypadku zdarzenia związanego z rebalansowaniem. Będzie dążyć do osiągnięcia wskaźnika dźwigni między 1,25-4x, ale dokładna liczba zostanie poufna. Docelowy wskaźnik dźwigni na stronie z informacjami o tokenie będzie zrealizowaną docelową dźwignią po rebalansowaniu. Należy jednak pamiętać, że rzeczywisty wskaźnik dźwigni może wahać się poza docelowym zakresem w przypadku ekstremalnych ruchów rynkowych.
 • Użytkownicy nie mogą realizować tokenów podczas rebalansowania.
Gdy rzeczywisty poziom dźwigni znajdzie się poza docelowym zakresem (1,25x - 4x), Lewarowane Tokeny Binance przejdą proces rebalansowania, aby utrzymać docelowy zakres dźwigni. Informacje o rebalansowaniu, takie jak zmiana koszyka i poziom dźwigni, zostaną wyświetlone na stronie Lewarowanych Tokenów Binance po zakończeniu procesu. Użytkownicy zobaczą również historię wszystkich zdarzeń rebalansowania na wspomnianej wcześniej stronie.
mceclip0.png
Gdy cena kontraktu perpetual futures wzrośnie, rzeczywisty poziom dźwigni zmniejszy się. Jeśli rzeczywisty poziom dźwigni spadnie do 1,25x i poniżej, Lewarowane Tokeny Binance przejdą proces rebalansowania. Algorytm zakupi dodatkowe pozycje w celu zwiększenia rzeczywistego poziomu dźwigni, tak aby ten mieścił się w docelowym zakresie. Rebalansowanie działa na odwrót, gdy cena spada.
Poniższy przykład ilustruje, jak działa ten mechanizm, gdy cena kontraktu perpetual futures rośnie:
 1. Lewarowane Tokeny Binance mają początkowo fundusz o wielkości wynoszącej $100 milionów i całkowitą pozycję w kontraktach futures o wartości $180 milionów w swoim koszyku. Rzeczywisty wskaźnik dźwigni wynosi 1,8x.
 2. Gdy cena kontraktu perpetual futures BTCUSDT wzrośnie o 5%, wartość pozycji kontraktów futures wzrośnie o $9 mln do $189 mln. Lewarowane tokeny zyskają $9 milionów, a wielkość funduszu wzrośnie do $109 milionów. Rzeczywisty wskaźnik dźwigni spada do 1,73x. Nie powoduje to jednak rebalansowania, ponieważ rzeczywisty wskaźnik dźwigni mieści się w docelowym zakresie 1,25x - 4x.
 3. Kiedy cena kontraktu perpetual futures BTCUSDT wzrośnie o kolejne 120%, pozycja kontraktów futures wzrośnie o $226,8 mln do $415,8 mln. W rezultacie lewarowane tokeny zyskają $226,8 mln, a wielkość funduszu wzrośnie do $335,8 mln. Rzeczywisty wskaźnik dźwigni spada do 1,238x.
 4. Ponieważ rzeczywisty wskaźnik dźwigni jest poniżej 1,25x (poza docelowym zakresem), nastąpi rebalansowanie. Algorytm zakupi dodatkowe pozycje futures, aby zwiększyć rzeczywisty poziom dźwigni. Gwarantuje to, że poziom dźwigni mieści się w docelowym zakresie. Algorytm zadecyduje o poziomie dźwigni po rebalansowaniu. Jeśli algorytm chciałby przeprowadzić rebalansowanie z 1,238x do 1,7x, zakupi wtedy dodatkowe pozycje futures o wartości $155,06 mln, zwiększając całkowitą pozycję kontraktów futures do $570,86 mln, co stanowi 1,7x wielkości funduszu.
Podsumowanie
 • Rebalansowanie Lewarowanych Tokenów Binance odbywa się tylko w razie potrzeby. Zwłaszcza podczas ekstremalnych ruchów na rynku.
 • Duże wahania ceny sprawiają, że rzeczywisty wskaźnik dźwigni znajduje się poza docelowym zakresem (1,25x - 4x), co powoduje zdarzenie rebalansowania.
 • Algorytm zadecyduje o rebalansowaniu docelowej dźwigni poprzez zwiększenie lub zmniejszenie pozycji kontraktów futures w zależności od kierunku docelowej dźwigni.
 • Po zakończeniu rebalansowania docelowy wskaźnik dźwigni i czas zostaną wyświetlone na stronie Lewarowanych Tokenów Binance.