Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

FAQ
Przewodniki po Tokenach Lewarowanych

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Opcje
Tokeny Lewarowane
Warunki użytkowania
Przewodniki po Tokenach Lewarowanych
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Czym Są Lewarowane Tokeny Binance

2021-04-02 03:32
Kliknij wideo, aby dowiedzieć się, czym są Tokeny Lewarowane Binance
Tokeny Lewarowane Binance (BLVT) to aktywa zbywalne na rynku spot, które pozwalają uzyskać lewarowaną ekspozycję na kryptowalutę bez ryzyka likwidacji. Tokeny Lewarowane Binance eliminują zawiłości zarządzania konwencjonalną pozycją lewarowaną, ponieważ użytkownicy nie muszą zastawiać zabezpieczenia ani utrzymywać marginu utrzymania.
Pierwsza para Tokenów Lewarowanych Binance to BTCUP i BTCDOWN. BTCUP pozwala generować lewarowane zyski, gdy Bitcoin rośnie. Za to BTCDOWN pozwala generować lewarowane zyski, gdy Bitcoin spada.
Zanim zaczniesz korzystać z Tokenów Lewarowanych Binance, musisz zaakceptować i zgodzić się na warunki i zasady opisane w Ujawnieniu Ryzyka Związanego z Tokenami Lewarowanymi Binance.

Zrozumieć Lewarowane Tokeny

Każdy lewarowany token reprezentuje koszyk pozycji kontraktów prepetual. Na przykład koszyk tokenów lewarowanych BTCUP składa się z 123 456,78 kontraktów futures BTCUSDT.
Wartość aktywów netto (NAV) odnosi się do ceny lewarowanego tokena. Cena lewarowanych tokenów śledzi zmianę wartości nominalnej pozycji kontraktów prepetual w koszyku oraz zmiany wielokrotności poziomu dźwigni. Mówiąc najprościej, cena tokena zależy od wyników funduszu bazowego i powiązanej z nim dźwigni.
Wartość aktywów netto (NAV) = ((1 / Rzeczywisty mnożnik dźwigni) × Pozycja w koszyku × Cena aktywów bazowych) / Wyemitowane tokeny.
W przeciwieństwie do konwencjonalnych tokenów lewarowanych (nie zarządzanych przez Binance), Lewarowane Tokeny Binance nie utrzymują stałego wskaźnika dźwigni. Zamiast tego Lewarowane Tokeny Binance utrzymują stały zakres dźwigni docelowej od 1.25x do 4x. Pozwala to zmaksymalizować rentowność wzrostów i zminimalizować straty, w celu uniknięcia likwidacji. Należy jednak pamiętać, że rzeczywista dźwignia może wahać się poza docelowym zakresem w przypadku ekstremalnych ruchów rynkowych.
Rzeczywista docelowa dźwignia stale się zmienia i jest ukryta przed obserwacjami z zewnątrz. Docelowa dźwignia przywrócenia równowagi nie jest pokazywana obserwatorom ani algorytmom i jest nieprzewidywalna, aby zmniejszyć podatność na taktyki front-runningowe. Strona informacyjna tokena zawsze będzie pokazywać „zrealizowaną” docelową dźwignię po ponownym zbalansowaniu.
Faktyczny wskaźnik dźwigni to rzeczywisty wskaźnik dźwigni posiadany przez algorytm. Rzeczywisty wskaźnik dźwigni zmienia się, gdy zmienia się stosunek pozycji kontraktów futures (wartość nominalna) do wielkości funduszu.
Rzeczywisty Wskaźnik Dźwigni = Pozycja Kontraktów Futures (wartość nominalna w USDT) / Wielkość Funduszu
Uwagi:
Pozycja futures (wartość nominalna) = Liczba kontraktów x Cena kontraktów futures BTCUSDT
Wielkość funduszu = Liczba wydanych tokenów x NAV
Na przykład informacje o tokenie BTCUP są następujące:
  • Liczba wydanych tokenów = 10 000 BTCUP
  • NAV = 10 000 USDT
  • Koszyk = 18 000 BTCUSDT futures
  • Cena BTCUSDT = 10 000 USDT (dokładna liczba nie jest ujawniana, aby uniknąć frontrunningu)
Uwaga: Wybicie nowych tokenów następuje tylko wtedy, gdy wyczerpie się zapas obecnie dostępnych. Zwiększenie podaży nie ma żadnego wpływu na cenę tokena.
Wielkość funduszu BTCUP wyniosłaby $100 milionów (10 000 BTCUP * 10 000 USDT). BTCUP miałoby w koszyku łączną pozycję kontraktów futures w wysokości $180 milionów. Rzeczywisty wskaźnik dźwigni wyniósłby 1,8x ($180 mln/$100 mln).
O docelowym wskaźniku dźwigni decyduje algorytm w przypadku zdarzenia związanego z przywróceniem równowagi. Zawsze będzie między 1.25-4x, ale dokładna liczba będzie poufna. Docelowy wskaźnik dźwigni na stronie z informacjami o tokenie będzie zrealizowaną docelową dźwignią po przywróceniu równowagi. Jeśli rzeczywisty wskaźnik dźwigni jest poza docelowym zakresem, Tokeny Lewarowane Binance zostaną ponownie zbalansowane, aby upewnić się, że rzeczywisty wskaźnik dźwigni mieści się w docelowym zakresie.
Na przykład, początkowy rzeczywisty wskaźnik dźwigni BTCUP wynosi 1.8x. Rzeczywisty wskaźnik dźwigni zmniejszy się, gdy cena perpetualnego kontraktu futures BTCUSDT wzrośnie o kolejne 50%. Jeśli rzeczywisty wskaźnik dźwigni spadnie do 1.25x i poniżej, algorytm zdecyduje o nowym docelowym wskaźniku dźwigni i uruchomi mechanizm przywrócenia równowagi. Jeśli algorytm zdecyduje się sprowadzić rzeczywisty wskaźnik dźwigni do 1.75x (docelowy zakres dźwigni), algorytm zwiększy pozycje futures w oparciu o nowy docelowy wskaźnik dźwigni z góry określony przez algorytm.
Ponieważ Tokeny Lewarowane Binance nie są zmuszone do utrzymywania stałej dźwigni, równoważą się one tylko w razie potrzeby, takiej jak np. ekstremalne ruchy rynkowe. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z O Rebalancingu.