Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

FAQ
Binance Options

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Opcje
Binance Options
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Przegląd Kontraktów Opcji

2021-10-13 01:51
Przewodnik Wideo

Czym jest Opcja?

Opcja to instrument finansowy, który pozwala inwestorom kupować lub sprzedawać aktywa bazowe po z góry określonej cenie, przed lub w określonym terminie. Opcje mogą być oparte na szerokiej gamie aktywów bazowych, w tym akcjach, towarach, indeksach, walutach, kryptowalutach, a nawet innym instrumencie pochodnym. Celem handlu opcjami jest zabezpieczenie ryzyka na istniejących pozycjach lub na spekulacjach.

Rodzaje Opcji

Istnieją dwa podstawowe typy opcji: opcje call i opcje put. Opcje call pozwalają handlowcom kontraktowym kupić aktywa bazowe, a opcje put pozwalają właścicielowi kontraktu sprzedać aktywa bazowe. Inwestor kupiłby opcję call, oczekując, że w przyszłości wzrośnie jej wartość. I odwrotnie, trader kupuje opcję put oczekując, że cena aktywów bazowych spadnie w przyszłości.
Opcje są dalej klasyfikowane na opcje w stylu amerykańskim i europejskim w oparciu o daty, w których opcje mogą być wykonane. Opcje w stylu amerykańskim umożliwiają inwestorom skorzystanie z prawa do realizacji kontraktu w dowolnym momencie przed datą wygaśnięcia opcji włącznie, podczas gdy opcje w stylu europejskim mogą być wykonane tylko w dniu wygaśnięcia.

Specyfikacja Kontraktów Opcji

Aktywo BazoweZabezpieczenie, na którym opiera się kontrakt opcji
Wielkość KontraktuWielkość kontraktu opcji odnosi się do kwoty aktywów bazowych
Cena WykonaniaZnana również jako cena strike. Jest to cena, po której inwestorzy mogą kupić lub sprzedać bazowe aktywa, gdy opcje są wykonywane
PremiaCena, za jaką inwestorzy nabywają opcje
Data WygaśnięciaOstatni dzień, w którym opcje są ważne, co oznacza, że inwestorzy mogą wykonać opcję w tym dniu lub wcześniej
Styl WykonaniaDaty, w których opcja może zostać wykonana, które dzielą się na opcje amerykańskie lub europejskie
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o opcjach, zajrzyj na stronę Czym są Kontrakty Opcji?.