Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
FAQ
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel P2P
Umowa Sprzedawcy i Użytkownika P2P

Zasady Rozpatrywania Odwołań P2P

Binance
2021-04-07 08:42
*Ta zasada tyczy się jedynie transakcji innych niż CNY
Odwołanie Kupującego
1. Zlecenie anulowane:
 • Jeżeli limit czasowy zlecenia został przekroczony i zostało ono automatycznie anulowane przez system, a mimo tego kupujący nadal dokonał płatności offline, lub kupujący dokonał płatności, a zlecenie zostało anulowane przez przypadek, obsługa klienta Binance dokona wszelkich starań aby skontaktować się ze sprzedającym i wniesie o zwrot pieniędzy. Jeżeli sprzedający odmówi zwrotu pieniędzy, Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z transakcji. Binance zastrzega sobie prawo do zawieszenia użytkowników, którzy nie chcą współpracować podczas procesu.
2.Kwota płatności nie zgadza się z kwotą zlecenia:
 • Jeśli rzeczywista kwota zapłacona przez kupującego jest większa niż kwota zlecenia, a kupujący kliknął przyciski „Oznacz jako zapłacone" oraz "Przesłano, dalej”, agenci obsługi klienta Binance skontaktują się ze sprzedawcą w celu uzyskania zwrotu pieniędzy. Jeżeli sprzedający odmówi zwrotu pieniędzy, kupujący będzie odpowiedzialny za stratę swoich funduszy. Binance zastrzega sobie prawo do zawieszenia użytkowników, którzy nie chcą współpracować podczas procesu.
3.Sprzedający nie wydał krypto w wyznaczonym czasie:
 • Jeżeli kupujący pomyślnie dokonał płatności wykorzystując metodę płatności w czasie rzeczywistym, a sprzedający nie wydał krypto w przeciągu 15 minut, obsługa klienta Binance skontaktuje się ze sprzedającym, aby ten wydał swoje krypto. Jeżeli sprzedający nie odpowie na wezwanie w wyznaczonym czasie, obsługa klienta Binance wymusi wydanie krypto.
 • Jeżeli kupujący skorzystał z innej niż natychmiastowej metody płatności, aby dokonać transakcji, z racji czego sprzedający nie mógł otrzymać funduszy na czas, obsługa klienta Binance skontaktuje się ze sprzedającym i poprosi go o wydanie krypto w ciągu dwóch dni roboczych. Jeżeli płatność nie dotrze do sprzedającego w podanym czasie, sprzedający będzie musiał skontaktować się z obsługą klienta. Jeżeli sprzedający nie skontaktuje się z nami, zostanie to uznane za otrzymanie płatności. Obsługa klienta Binance wymusi wydanie krypto.
4.Kupujący zapłacił odpowiednią kwotę z własnego rachunku płatniczego (nazwisko posiadacza zgodne z tym zweryfikowanym w KYC), jednak sprzedający nie chce zwolnić krypto i próbuje zamknąć transakcję po wyższej cenie.
 •  Oprócz przypadków, w których cena jest wyjątkowo niska (-10% ceny rynkowej), zlecenia te będą zwalniane ręcznie przez agenta obsługi klienta.
5.Kupujący zostawił specjalną uwagę podczas przelewania pieniędzy, a sprzedający nie wydał krypto:
 • Jeśli kupujący wymienił słowa takie jak „Cyfrowa waluta, C2C/P2P, Binance, BTC itp.” lub inne powiązane wrażliwe informacje w uwagach dotyczących płatności podczas przelewu (mimo, że sprzedawca określił w swoich warunkach, aby nie wymieniać takich słów), agent obsługi klienta Binance skontaktuje się ze sprzedawcą w celu zwolnienia tokena lub zwrotu pieniędzy. Wszelkie opłaty związane z metodą płatności podczas zwrotu powinny zostać pokryte przez kupującego.
6.Obraźliwy język:
 • Dwie strony korzystały z obraźliwego języka podczas konwersacji, jeżeli dana strona odwołała się 2 lub więcej razy, część funkcji konta danego użytkownika może zostać zawieszona.
Odwołanie Sprzedającego
1.Kupujący wcisnął "Oznacz jako opłacone" lub "Przesłano, Dalej"
 • Jeżeli kupujący nie zapłacił i nie dostarczył dowodu dokonania płatności, lub nie ma możliwości kontaktu z nim w wyznaczonym czasie, obsługa klienta Binance anuluje zlecenie na korzyść sprzedającego. Jeżeli zlecenie zostało anulowane z powodu nie dokonania płatności 3 lub więcej razy, część funkcji konta użytkownika może zostać zawieszona.
 • Jeżeli kupujący zapłacił, a sprzedający nie otrzymał płatności, obsługa klienta skontaktuje się ze sprzedającym, aby wydał swoje krypto w ciągu 2 dni roboczych. Jeżeli krypto nie zostało wydane w wyznaczonym czasie, obsługa klienta wymusi wydanie krypto. Jeżeli krypto nie może zostać wydane w normalny sposób, sprzedający będzie musiał skontaktować się z obsługą klienta, aby to zakomunikować, a jeżeli tego nie zrobi, zostanie to uznane za otrzymanie płatności.
2.Zweryfikowane informacje lub zapłacona kwota nie zgadzają się:
 • Jeżeli kupujący przelał pieniądze na inny rachunek płatniczy sprzedającego lub rachunek innej osoby i nie wykorzystał podanych przez sprzedającego informacji do dokonania płatności, kupujący ponosi ryzyko przelewu na niewłaściwy rachunek i zwrot pieniędzy nie jest gwarantowany. Jeśli Binance odkryje taki powtarzalny trend błędnych płatności, obsługa klienta zawiesi konto kupującego na 30 dni. 
 • Rachunek płatniczy i zweryfikowane informacje nie pasują do siebie: Jeśli nazwa rachunku płatniczego kupującego (na przykład nazwa posiadacza karty bankowej kupującego) nie zgadza się z nazwą KYC (zweryfikowaną) na Binance P2P, funkcje P2P kupującego zostaną zawieszone na 15 dni z powodu naruszenia zasad transakcji Binance P2P. W takim przypadku kryptowaluta nie zostanie natychmiast zwolniona przez Binance P2P, sprzedawca zostanie poproszony o zwrot pełnej kwoty, a następnie zlecenie zostanie anulowane po przesłaniu przez sprzedawcę dowodu zwrotu i potwierdzeniu przez kupującego. Wszelkie opłaty związane z metodą płatności powinny zostać pokryte przez kupującego. 
 • Jeśli kupujący zapłacił, ale kwota jest mniejsza niż kwota zlecenia, kupujący zostanie poproszony o zapłacenie pozostałej kwoty w określonym terminie. Wszelkie opłaty związane z metodą płatności powinny zostać pokryte przez kupującego. Jeśli kupujący nie odpowie na czas lub odmówi zapłaty pozostałej kwoty, sprzedawca zostanie poproszony o zwrot otrzymanych pieniędzy. Binance zastrzega sobie prawo do zawieszenia użytkowników, którzy nie chcą współpracować podczas procesu. Wszelkie inne straty będą odpowiedzialnością kupującego.
Jeśli rzeczywista kwota zapłacona przez kupującego jest mniejsza niż kwota zlecenia, ale sprzedawca zwolnił krypto przed otrzymaniem wystarczającej płatności, agenci obsługi klienta Binance skontaktują się z kupującym i poproszą go o wpłatę pozostałej kwoty. Jeśli kupujący odmówi dokonania płatności, sprzedawca odpowiada za utratę środków. Binance zastrzega sobie prawo do zawieszenia użytkowników, którzy nie chcą współpracować podczas procesu.
3.Krypto zostało zwolnione przed płatnością: Sprzedający nie potwierdził, czy otrzymał płatność i zwolnił krypto przed otrzymaniem płatności:
 • Sprzedawca powinien skontaktować się z obsługą klienta poprzez złożenie wniosku. W przypadkach, gdy kupujący nie odpowiada lub odmawia współpracy, sprzedawca może zgłosić sprawę organom ścigania.
 • Sprzedający poniesie odpowiedzialność za zbyt wcześnie wydane krypto. Platforma (Binance P2P) nie może zagwarantować, że fundusze zostaną zwrócone.
4.Obraźliwy język:
 • Dwie strony korzystały z obraźliwego języka podczas konwersacji, jeżeli dana strona odwołała się 2 lub więcej razy, część funkcji konta danego użytkownika może zostać zawieszona.
Powiązane Artykuły
Wytyczne dla Sprzedawców Binance P2P