Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

FAQ
Przewodnik po Futures

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Handel Strategiczny
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Przewodnik po Futures
Tryb Hedge
Index
Opcje
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
NFT
VIP

Dlaczego Moje Zlecenia Futures Nie Zostały Złożone

2021-09-01 00:50
Kiedy handlujesz na rynku futures, może się zdarzyć, że zlecenie nie zostanie złożone lub zrealizowane. Oto kilka możliwych powodów.

Przyczyny nieudanego złożenia zlecenia:

  1. Twoje saldo margin jest niewystarczające: są inne otwarte zlecenia korzystające z marginu lub kwota zlecenia przekracza kwotę pozycji i do jej otwarcia potrzebny będzie większy margin. Im niższa dźwignia, tym wyższe wymagane saldo margin. Zmiana dźwigni mogłaby rozwiązać problem niewystarczającego salda.
  2. Pozycja ograniczona: W przypadku zleceń stop-limit saldo marginu pozycji netto nie jest wystarczające z powodu przekroczenia kwoty pozycji odwrotnej. Różnica maksymalnej wielkości nominalnej, jaką może otworzyć trader, zależy od zróżnicowanej dźwigni.
  3. Twoje zlecenie nie spełniało minimalnej ilości kontraktów: W kontrakcie są określone minimalne ilości kontraktów. Więcej informacji można znaleźć w artykule Specyfikacje kontraktów USDⓈ-M Futures.
  4. Było to zlecenie [Reduce-only]: Użytkownik nie może złożyć zlecenia reduce-only, jeśli nie ma pozycji odwrotnej.

Powody niezrealizowanych zleceń:

  1. Brak pasującej ceny na rynku: cena rynkowa nie odpowiada cenie ustawionej. Kiedy w przypadku zlecenia Stop-limit cena rynkowa osiągnie cenę wyzwalającą, zlecenie zostaje dodane do puli głębokości rynku. Kiedy zlecenie osiągnie cenę ustawioną, zostaje zrealizowane. W zleceniach Stop Market cena wyzwalająca może być ustawiona na cenę rynkową lub ostatnią cenę zależnie od różnych wymogów.
  2. Znaczne odchylenia od ceny rynkowej:Brak pasujących zleceń w puli głębokości rynku po ustalonej cenie. Jeśli pozycja będzie bardzo duża, może dojść do jej częściowej realizacji.
  3. Niepowodzenie kontroli Margin (w przypadku zleceń Stop Limit i Stop Market): W przypadku zleceń Stop Limit i Stop Market musisz podać cenę wyzwalającą i cenę realizacji (w przypadku zleceń Stop Market cenę wyzwalającą można ustawić jako cenę rynkową lub najnowszą cenę na podstawie konkretnych zapytań). System przeprowadzi wówczas podwójną kontrolę margin przed złożeniem zlecenia i przed jego realizacją. Po uruchomieniu zlecenia druga kontrola margin zostanie przeprowadzona od razu. Jeśli w takim przypadku dojdzie do jakiejkolwiek straty lub część salda margin zostanie przelana z rachunku futures, skutkując niewystarczającym saldem margin, status zlecenia będzie widoczny jako wygasły.