Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

FAQ
Wypłaty Krypto

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Tutorial
Wpłaty Krypto
Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
NFT
VIP

Jak Przywrócić Funkcję Wypłat

2022-03-29 01:12

Dlaczego moja funkcja wypłaty jest zawieszona?

Aby chronić bezpieczeństwo Twojego konta, po wykonaniu pewnych operacji zabezpieczających, takich jak zmiana hasła, funkcja wypłaty z Twojego konta zostanie tymczasowo zawieszona na 24 lub 48 godzin. Funkcja wypłaty zostanie automatycznie odblokowana po okresie zawieszenia.
Funkcja wypłaty zostanie również tymczasowo wyłączona, jeśli system wykryje nietypowe działania na Twoim koncie. Zobaczysz komunikat o błędzie w centrum użytkownika. Zweryfikuj swoją tożsamość, aby odblokować funkcję wypłaty na koncie.

Jak zweryfikować konto, gdy moja funkcja wypłaty jest tymczasowo wyłączona?

Możesz kliknąć [Zweryfikuj Teraz], aby zweryfikować swoją tożsamość na stronie Binance.
Lub wybierz [Zweryfikuj Teraz] w Aplikacji Binance.

Weryfikacja Tożsamości

Jeśli nie ukończyłeś(-aś) jeszcze weryfikacji tożsamości, kliknij [Zweryfikuj Teraz].
Po wybraniu typu weryfikacji tożsamości (osobista lub firmowa) postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie, aby zakończyć proces. Więcej informacji znajdziesz na stronie Jak Ukończyć Weryfikację Tożsamości.
Po zakończeniu weryfikacji konta prosimy cierpliwie czekać. Po zatwierdzeniu weryfikacji funkcja wypłaty na koncie zostanie wznowiona.
Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z weryfikacją tożsamości, możesz zapoznać się z tymi FAQ.

Jak się odwołać, jeśli nie mogę przeprowadzić weryfikacji tożsamości?

Jeśli nie możesz przejść weryfikacji, przejdź do [Portfel] - [Wypłać Krypto] i kliknij [Odwołanie dotyczące Wypłaty] w alercie, a następnie prześlij wymagane dokumenty.
Możesz też przejść do [Portfele] w aplikacji Binance i wybrać [Spot] - [Wypłata].
 Zobaczysz wyskakujące okienko. Wybierz [Odwołanie] i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Jeśli nie widzisz przycisku [Odwołanie], skontaktuj się z naszym działem wsparcia klienta w celu uzyskania pomocy.

Weryfikacja Twarzy

Jeśli zakończyłeś(-aś) już weryfikację tożsamości, system przekieruje Cię na stronę weryfikacji twarzy po kliknięciu przycisku [Kontynuuj].
Możesz zdecydować się na dokończenie weryfikacji twarzy za pośrednictwem strony internetowej lub Aplikacji. 
Jeśli korzystasz z Aplikacji, przejdź do [Spot] - [Wpłata] i wybierz [Zweryfikuj Teraz] w wyskakującym okienku. Następnie dokończ weryfikację twarzy zgodnie z instrukcjami.
Wskazówki dotyczące ukończenia weryfikacji twarzy:
  • Użyj stabilnego połączenia sieciowego;
  • Upewnij się, że Twoja Aplikacja nie jest przechwytywana przez żadne oprogramowanie zabezpieczające;
  • Zsynchronizuj czas na swoim telefonie komórkowym i komputerze;
  • Nie noś nakrycia głowy ani okularów;
  • Zakończ weryfikację przy dobrym oświetleniu;
  • Nie edytuj swoich zdjęć ani nie umieszczaj znaków wodnych.
Po zakończeniu weryfikacji twarzy proszę cierpliwie czekać. Po zatwierdzeniu funkcja wypłaty konta zostanie wznowiona.

Jak się odwołać, jeśli moja weryfikacja twarzy się nie powiodła?

Weryfikacja twarzy może się nie powieść z powodu problemów technicznych lub problemów z urządzeniem. Aby ograniczyć to ryzyko, Binance wprowadza system odwoławczy dla użytkowników, aby mogli przesyłać materiały i ręcznie weryfikować swoje konta przez naszych dedykowanych audytorów.
Jeśli podczas weryfikacji twarzy napotkasz trudności, możesz złożyć odwołanie, wykonując poniższe czynności.
1. Kliknij [Odwołanie], a zostaniesz przekierowany(-a) na stronę [Odwołanie dotyczące Weryfikacji Twarzy].
Przed złożeniem odwołania może być konieczne udzielenie odpowiedzi na pytania zabezpieczające. Odpowiedz na pytanie uważnie, w przeciwnym razie Twoje odwołanie zostanie odrzucone.
2. Będziesz musiał(-a) dostarczyć określone materiały do odwołania. Postępuj zgodnie z instrukcjami i przykładami podanymi na stronie, aby zakończyć weryfikację.
Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności z dostarczeniem materiałów lub jeśli masz dodatkowe informacje, które mogą nam pomóc w rozpatrzeniu Twojego odwołania, zamieść je w sekcji [Dodatkowe Informacje].
3. Twoje odwołanie zostanie wkrótce rozpatrzone. Prosimy cierpliwie czekać. O wyniku powiadomimy Cię SMS-em lub e-mailem.