Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

FAQ
Przewodnik po Futures

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Handel Strategiczny
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Przewodnik po Futures
Tryb Hedge
Index
Opcje
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
NFT
VIP

Jak przełączać Tryby Cross i Isolated Margin

2021-09-01 00:56
1. Przejdź do interfejsu handlu kontraktami futures i kliknij [Cross] w prawym górnym rogu ekranu.
2. Pojawi się ekran potwierdzenia. Wybierz preferowany tryb marginu. Następnie kliknij [Potwierdź].
Pamiętaj:
  • Przełączenie trybu margin będzie dotyczyć jedynie wybranego kontraktu.
  • W trybie Cross Margin wszystkie otwarte pozycje tego samego rodzaju aktywów mają wspólne saldo marginu, np. W przypadku trybu Cross Margin na BTCUSD Perpetual otwarte pozycje BTCUSD Perpetual mają wspólne tylko saldo marginu BTC.
3. W ten sam sposób można przełączać tryb [Cross Margin] na [Izolowany Margin] i odwrotnie. Przed otwarciem jakichkolwiek zleceń lub wejściem w jakiekolwiek pozycje należy pamiętać o wybraniu preferowanego trybu margin.

Istotne uwagi:
  1. Wszystkie kontrakty i pozycje mają domyślnie ustawiony tryb [Cross Margin];
  2. Przełączenie trybu margin dotyczyć będzie jedynie wybranego kontraktu;
  3. Przed zawarciem jakichkolwiek kontraktów lub otwarciem jakichkolwiek pozycji należy pamiętać o wybraniu preferowanego trybu marginu;
  4. Trybu marginu nie da się zmieniać przy otwartych zleceniach lub pozycjach;
  5. W trybie Cross Margin margin może być wspólny tylko dla aktywów tego samego typu. W trybie Cross Margin np. wszystkie BUSD w Portfelu USDⓈ-M Futures mogą być wykorzystywane do wszystkich kontraktów BUSD-marginowanych. Wszystkie BTC w Portfelu COIN-M Futures mogą np. być wykorzystywane do kontraktów opartych na BTC (w tym perpetual i delivery).