Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
FAQ
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures

Typy Zleceń

Binance
2019-09-23 00:34
Obecnie Binance Futures obsługuje 7 rodzajów zleceń:
1. Zlecenie Limit
2. Zlecenie Market
3. Zlecenie Stop-Limit
4. Zlecenie Stop Market
5. Zlecenie Trailing Stop
6. Zlecenie Post Only
7. Zlecenie Limit TP/SL (Strategiczne Zlecenie)
Użytkownicy mogą przed złożeniem zlecenia włączyć różne ustawienia z [Preferencji]:
  • Potwierdzenie Zlecenia: Po włączeniu potwierdzenie zlecenia będzie wymagane za każdym razem, gdy zlecenie będzie składane.
  • Tryb pozycji: Możesz wybrać [Tryb Jednokierunkowy] lub [Tryb Hedge] dla swoich kontraktów.
  • Ochrona ceny: Po włączeniu, jeśli różnica między ceną Ostatnią a ceną Mark kontraktu przekracza ustalony próg, gdy zlecenia SL / TP osiągną cenę wyzwalającą, zlecenia SL / TP nie zostaną uruchomione. Możesz odwiedzić stronę Jak korzystać z funkcji ochrony ceny, aby dowiedzieć się więcej.

Zlecenie Limit

Czym jest Zlecenie Limit?
Zlecenie Limit pozwala na złożenie zlecenia po określonej lub lepszej cenie. Zlecenie kupna Limit zostanie zrealizowane, jeśli cena będzie równa lub niższa od ceny limit, a Zlecenie Limit sprzedaży zostanie zrealizowane na poziomie lub powyżej ceny limit. Należy pamiętać, że nie ma gwarancji wykonania Zlecenia Limit.
Możesz przeczytać artykuł Akademii Czym Jest Zlecenie Limit, aby dowiedzieć się więcej.

Zlecenie Market

Czym jest zlecenie market?
Zlecenia Market są dopasowywane natychmiast po najlepszej dostępnej cenie.
Możesz zobaczyć Czym jest Zlecenie Market?, aby dowiedzieć się więcej.

Zlecenie Stop Limit

Czym jest zlecenie Stop Limit?
Zlecenie Stop Limit to zlecenie warunkowe w określonym przedziale czasowym, realizowane po określonej cenie po osiągnięciu określonej ceny stop. Po osiągnięciu ceny stop będzie kupować lub sprzedawać po cenie limit, lub po cenie lepszej niż ustalona przez Ciebie cena limit.
Możesz zobaczyć Czym Jest Zlecenie Stop-Limit?, aby dowiedzieć się więcej.

Zlecenie Stop Market

Czym jest zlecenie Stop Market?
Podobnie jak w przypadku zlecenia Stop Limit, zlecenie Stop Market wykorzystuje cenę stop jako wyzwalacz. Jednak po osiągnięciu ceny stop uruchamia zlecenie market.
Możesz zobaczyć Czym jest Zlecenie Stop?, aby dowiedzieć się więcej.

Zlecenie Trailing Stop

Czym jest Zlecenie Trailing Stop?
Zlecenie Trailing Stop umożliwia traderom złożenie z góry ustalonego zlecenia z określoną wartością procentową od ceny mark, gdy rynek się waha. Blokuje zysk, umożliwiając transakcji pozostanie otwartą i dalsze osiąganie zysków tak długo, jak cena porusza się w kierunku korzystnym dla traderów. Nie cofa się w przeciwnym kierunku. Kiedy cena przesunie się w przeciwnym kierunku o określony procent, Zlecenie Trailing Stop zostanie zrealizowane po cenie rynkowej.
Możesz zobaczyć Czym jest Zlecenie Trailing Stop?,aby dowiedzieć się więcej.

Zlecenie Post Only

Czym jest Zlecenie Post Only?
Zlecenia Post Only są dodawane do księgi zleceń, kiedy je składasz, ale nie są on realizowane natychmiast.

Zlecenie TP/SL (Strategiczne Zlecenie)

Czym jest Zlecenie Limit TP/SL?
Możesz ustawić take profit lub stop loss przed otwarciem pozycji. Będą one podążać za „Ostatnią Ceną” lub „Ceną Mark”, aby uruchomić zlecenia take profit i stop loss.
Możesz zobaczyć Zlecenie Limit TP/SL (Strategiczne Zlecenie), aby dowiedzieć się więcej.
Powiązane Artykuły
Często Zadawane Pytania dotyczące Zlecenia Limit TP/SL (Zlecenie Strategiczne)