Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

FAQ
Binance Futures

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Handel Strategiczny
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Przewodnik po Futures
Tryb Hedge
Index
Zasady Handlu
Opcje
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
NFT
VIP

Struktura Opłat i Kalkulacja Opłat na Binance Futures

2019-09-09 13:39
Aby sprawdzić stawkę opłaty transakcyjnej, kliknij tutaj.
Uwagi:
  1. Wszystkie VIPy rynku spot są również VIPami na rynku kontraktów Futures.
  2. Poziomy opłat za kontrakty futures odzwierciedlają poziomy opłat za rynek spot, ale są na ogół niższe. Należy pamiętać, że wymagany wolumen dla każdego poziomu VIP jest 5-krotnie wyższy niż na rynku spot ze względu na zastosowaną dźwignię finansową.
  3. Proszę zapoznać się z Mechanizmem Obliczania Dziennego Salda BNB.
  4. Użytkownicy otrzymują 10% zniżki na standardowe opłaty transakcyjne, kiedy używają BNB do ich uiszczania na platformie Binance Futures. Użytkownicy będą musieli przenieść BNB ze swojego Portfela Spot do swojego Portfela Futures, aby otrzymać 10% zniżki. Należy upewnić się, że w Portfelu Futures znajduje się wystarczające saldo BNB, aby pokryć opłaty transakcyjne. System automatycznie potrąci USDT jako opłaty za transakcje Futures, a użytkownik nie będzie miał prawa do zniżki.
  5. BNB przeniesione do portfela Futures USDⓈ-M mogą być wykorzystane na zniżki w opłatach i zabezpieczenie, gdy włączony jest tryb Multi-Assets. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Programem Zniżek na Opłaty Handlowe na Binance Futures - Oszczędź 10% z BNB

Co Oznaczają Słowa „Maker” i „Taker”?

Taker:

Jeśli użytkownik złoży zlecenie, które zostanie zrealizowane bezpośrednio przed wprowadzeniem do księgi zleceń, wypełniając ją częściowo lub w całości, to takie transakcje będą transakcjami typu "taker".
Transakcje dla zleceń Market są zawsze składane przez Takerów, ponieważ zlecenia Market nigdy nie trafiają do księgi zleceń. Te transakcje „odbierają” wolumen z księgi zleceń, a zatem są transakcjami „takerów”.

Maker:

Kiedy złożysz zlecenie, które częściowo lub w całości trafia do księgi zleceń, takie jak zlecenie limit, wszelkie kolejne transakcje pochodzące z tego zlecenia będą traktowane jako transakcje „maker”.
Zlecenia te zwiększają wielkość księgi zleceń, pomagając „tworzyć rynek” i dlatego są nazywane „maker'ami” wszelkich kolejnych transakcji.

Jak obliczać prowizję COIN-Marginowanych kontraktów futures?

Opłata prowizyjna = wartość nominalna x stawka opłaty
Wartość nominalna = (liczba kontraktów x wielkość kontraktu) / cena transakcji
Na przykład prowizja maker VIP 0: 0,015%; prowizja taker: 0,040%
Kupmy 10 kontraktów kwartalnych BTCUSD 0925, korzystając ze zlecenia Market:
Wartość nominalna = (liczba kontraktów x wielkość kontraktu) / cena otwarcia
= (10 kontraktów x 100 USD) / 10 104 USD
= 0,09897 BTC
Opłata prowizyjna takera: 0,09897*0,040% = 0,00003959 BTC
Po wzroście ceny, sprzedajemy 10 kwartalnych kontraktów BTCUSD 0925 za pomocą zlecenia Limit:
Wartość nominalna = (liczba kontraktów x wielkość kontraktu) / cena zamknięcia
= (10 kontraktów x 100 USD) / 10 104 USD
= 0,09 BTC
Opłata prowizyjna maker: 0,09*0,015% = 0,00001351 BTC
Należy pamiętać, że w przypadku kontraktów z dostawą kwartalną pobierane jest ryczałtowo 0,015% opłaty rozliczeniowej za wszystkie pozycje rozliczane w dniu dostawy.

Jak obliczyć prowizję USDⓈ-Marginowanych kontraktów futures?

Opłata prowizyjna = wartość nominalna x stawka opłaty
Wartość nominalna = liczba kontraktów x cena transakcji
Na przykład prowizja maker VIP 0: 0,02%; prowizja taker: 0,040%
Za 1 BTC kupmy kontrakt BTCUSDT za pomocą zlecenia Market:
Wartość nominalna = liczba kontraktów x cena otwarcia
= 1 kontakt*10 104 USD
= 10 104
Opłata prowizyjna taker: 10 104*0,040% = 4,0416 USDT
Po wzroście ceny, sprzedajemy kontrakt BTCUSDT za 1 BTC używając zlecenia Limit:
Wartość nominalna = liczba kontraktów x cena zamknięcia
= 1 kontrakt*11 104 USD
= 11 104
Opłata prowizyjna maker: 11 104*0,02% = 2,2208 USDT