Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Handel Strategiczny
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Przewodnik po Futures
Tryb Hedge
Index
Zasady Handlu
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Wprowadzenie do Funduszy Ubezpieczeniowych

2019-09-09 02:50

Czym są Fundusze Ubezpieczeniowe?

Fundusze ubezpieczeniowe to siatki bezpieczeństwa, które chronią zbankrutowanych traderów przed niekorzystnymi stratami i zapewniają, że zyski wygrywających traderów są w pełni wypłacane. Podstawowym celem funduszu ubezpieczeniowego jest ograniczenie występowania zjawiska likwidacji kontrahenta. W przypadku likwidacji kontrahenta pozycje przeciwnych traderów są automatycznie likwidowane, aby pokryć pozycję zbankrutowanego tradera. W takich sytuacjach przeciwstawne zyskowne pozycje z wysoką dźwignią prawdopodobnie zostaną zlikwidowane przez kontrahenta. Fundusze Ubezpieczeniowe rozwiązują ten problem, wykorzystując zabezpieczenie z opłat nieupadłych użytkowników na pokrycie strat upadłych użytkowników (rachunki z ujemnym saldem).

Jak działają Fundusze Ubezpieczeniowe?

W przypadku, gdy trader w stanie likwidacji (zdefiniowanej jako zabezpieczenie < margin utrzymania) ma mniej niż 0 USDT po likwidacji wszystkich swoich pozycji, lub w inny sposób nie jest w stanie zlikwidować pozycji, jest bankrutem, a Binance będzie musiało przejąć pozostałe pozycje.
W zdecydowanej większości przypadków Binance wykorzysta Fundusz Ubezpieczeniowy do przejęcia pozycji i stopniowo upłynni je na rynku. Fundusz Ubezpieczeniowy pobierze od klientów opłaty likwidacyjne, które nie doprowadzą do bankructwa klienta. Jeżeli fundusz ubezpieczeniowy nie jest w stanie zaakceptować pozycji z likwidacji, nastąpi likwidacja kontrahenta.
Fundusz Ubezpieczeniowy będzie podlegał następującym zasadom:
Fundusz będzie posiadał kontrolę maksymalnej pozycji nominalnej netto. Fundusz nie będzie mógł przekroczyć wcześniej zdefiniowanej wartości nominalnej pozycji na rynku; domyślnie jest to 100% wielkości funduszu ubezpieczeniowego. Wszelkie pozycje, które wzrosną powyżej maksymalnej wartości nominalnej będą podlegały likwidacji kontrahenta. Fundusz ubezpieczeniowy będzie odciążał pozycje według ustalonego algorytmu. Wszystkie zdarzenia, które normalnie wymagałyby interwencji funduszu ubezpieczeniowego, będą zamiast tego podlegały likwidacji kontrahenta, zanim fundusz będzie mógł zająć pozycje.
Możesz uzyskać dostęp do salda funduszu ubezpieczeniowego (USDT lub BUSD) BTCUSDT, ETHUSDT, BTCBUSD, ETHBUSD i wszystkich innych kontraktów futures, klikając [Informacje] - [Historia Funduszu Ubezpieczeniowego] w interfejsie handlowym Binance Futures.
Alternatywnie możesz bezpośrednio odwiedzić [Historię Funduszu Ubezpieczeniowego].
Binance oferuje USDT-marginowane i BUSD-marginowane Futures w ramach USDⓈ-M Futures. Poniżej przedstawiono skład funduszy ubezpieczeniowych dla kontraktów USDⓈ-M:
  • Kontrakty USDT-marginowane BTC, ETH i BNB posiadają te same fundusze ubezpieczeniowe.
  • Kontrakty USDT-marginowane z maksymalną dźwignią 75x posiadają te same fundusze ubezpieczeniowe.
  • Kontrakty USDT-marginowane z maksymalną dźwignią 50x i 25x posiadają te same fundusze ubezpieczeniowe.
  • Kontrakty BUSD-marginowane posiadają te same fundusze ubezpieczeniowe.
Fundusze ubezpieczeniowe dla kontraktów USDⓈ-M są obsługiwane w trybie Multi-Assets, co oznacza, że USDT i BUSD zgromadzone w funduszach ubezpieczeniowych są uwzględniane w kalkulacji salda. Możesz znaleźć ich saldo aktywów na wykresie salda ubezpieczenia.