Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
FAQ
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Kontrakty USDⓈ-M Futures

Cena Mark i niezrealizowane PnL (zyski i straty)

Binance
2019-09-09 02:29
Obliczanie ceny Mark jest ściśle powiązane ze stopą finansowania i odwrotnie. Zaleca się przeczytanie obu sekcji, aby uzyskać pełny obraz działania systemu.
Ponieważ niezrealizowane PnL jest głównym czynnikiem napędzającym likwidacje, ważne jest, aby upewnić się, że niezrealizowane PnL jest obliczone dokładnie, aby uniknąć niepotrzebnych likwidacji. Podstawową umową wieczystego kontraktu jest „prawdziwa” wartość kontraktu, a średnia cen na głównych rynkach stanowi „cenę indeksu”, która jest głównym składnikiem ceny Mark.
Cena Indeksu to grupa cen z głównych giełd spotowych, ważona względem ich wolumenów. Wykorzystane giełdy to: Huobi, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX, MXC.
BUSD-Margined Futures ContractsPrice Index References from the Exchanges
Binancebittrexcoinbasebitstampkraken
BTCBUSDBTC/BUSDUSD-BTCBTC-USDbtcusdXBT/USD
USDT-Margined Futures ContractsPrice Index References from the Exchanges
binancebinance(cross)okexhuobibittrexhitbtcgate.iobitmaxftxmxc
BTCUSDTBTCUSDTBTC-USDTbtcusdtUSDT-BTCBTCUSDT-BTC/USDTBTC/USDT-
ETHUSDTETHUSDTETH-USDTethusdtUSDT-ETH--ETH/USDTETH/USDT
XRPUSDTXRPUSDTXRP-USDTxrpusdt---XRP/USDT
TRXUSDTTRXUSDTTRX-USDTtrxusdt---TRX/USDT
BNBUSDTBNBUSDTBNBBTC*BTCUSDT-----BNB/USDTBNB/USDT
EOSUSDTEOSUSDTEOS-USDTeosusdt--EOS_USDTEOS/USDT
LINKUSDTLINKUSDTLINK-USDTlinkusdt---LINK/USDTLINK/USDT
ONTUSDTONTUSDTONT-USDTontusdt--ONT/USDT
ADAUSDTADAUSDTADA-USDTadausdt--
BCHUSDTBCHUSDTBCHBTC*BTCUSDTBCH-USDTbchusdt--BCH_USDTBCH/USDTBCH/USDT
LTCUSDTLTCUSDTLTC-USDTltcusdt--LTC_USDTLTC/USDT
ETCUSDTETCUSDTETC-USDTetcusdt---ETC/USDT
XLMUSDTXLMUSDTXLM-USDTxlmusdt--
XMRUSDTXMRUSDTXMR-USDTxmrusdt--
NEOUSDTNEOUSDTNEO-USDTneousdt--NEO/USDT
ATOMUSDTATOMUSDTATOM-USDTatomusdt--ATOM_USDT-
ZECUSDTZECUSDTZEC-USDTzecusdt--ZEC_USDT
DASHUSDTDASHUSDTDASH-USDTdashusdt--DASH/USDT
MATICUSDTMATICUSDTMATICBTC*BTCUSDT-maticusdt---
BATUSDTBATUSDTBAT-USDTbatusdt--BAT/USDT
VETUSDTVETUSDT-vetusdt--VET/USDT
IOSTUSDTIOSTUSDTIOST-USDTiostusdt--
QTUMUSDTQTUMUSDTQTUM-USDTqtumusdt--
IOTAUSDTIOTAUSDTIOTA-USDTiotausdt--
XTZUSDTXTZUSDTXTZ-USDTxtzusdt--XTZ/USDT
ZRXUSDTZRXUSDTZRXBTC*BTCUSDTZRX-USDTzrxusdt--ZRX/USDT
ICXUSDTICXUSDTICXBTC*BTCUSDT-icxusdt----
ALGOUSDTALGOUSDTALGOBTC*BTCUSDTALGO-USDTalgousdt--ALGO_USDTALGO/USDT
WAVESUSDTWAVESUSDTWAVESBTC*BTCUSDTWAVES-USDTwavesusdt----
ENJUSDTENJUSDTENJBTC*BTCUSDT------
ZILUSDTZILUSDTZILBTC*BTCUSDTZIL-USDTzilusdt---ZIL/USDT
TOMOUSDTTOMOUSDTTOMOBTC*BTCUSDT------
KAVAUSDTKAVAUSDTKAVABTC*BTCUSDT-kavausdt----
THETAUSDTTHETAUSDTTHETABTC*BTCUSDTTHETA-USDTthetausdt----
DOGEUSDTDOGEUSDT-DOGE-USDTdogeusdt--DOGE_USDTDOGE/USDT
CHZUSDTCHZUSDTCHZBTC*BTCUSDT-chzusdt----
OMGUSDTOMGUSDTOMGBTC*BTCUSDTOMG-USDTomgusdt--OMG_USDT-
FTMUSDTFTMUSDTFTMBTC*BTCUSDT------
KNCUSDTKNCUSDTKNCBTC*BTCUSDTKNC-USDTkncusdt-----
BANDUSDTBANDUSDTBANDBTC*BTCUSDT-bandusdt----
RENUSDTRENUSDTRENBTC*BTCUSDTREN-USDTrenusdt----
LRCUSDTLRCUSDTLRCBTC*BTCUSDTLRC-USDTlrcusdt--LRC_USDT-
COMPUSDTCOMPUSDTCOMPBTC*BTCUSDTCOMP-USDTcompusdt-----
SOLUSDTSOLUSDTSOLBTC*BTCUSDTSOL-USDTsolusdt---
BNTUSDTBNTUSDTBNTBTC*BTCUSDTBNT-USDTbntusdt----
SXPUSDTSXPUSDTSXPBTC*BTCUSDT------SXP/USDT
SNXUSDTSNXUSDTSNXBTC*BTCUSDTSNX-USDTsnxusdt----
RLCUSDTRLCUSDTRLCBTC*BTCUSDT------
MKRUSDTMKRUSDTMKRBTC*BTCUSDTMKR-USDTmkrusdt--MKR_USDT--
STORJUSDTSTORJUSDTSTORJBTC*BTCUSDTSTORJ-USDTstorjusdt--STORJ_USDT-
DOTUSDTDOTUSDTDOTBTC*BTCUSDTDOT-USDTdotusdt--DOT_USDTDOT/USDT--
BALUSDTBALUSDTBALBTC*BTCUSDTBAL-USDTbalusdt------
CRVUSDTCRVUSDTCRVBTC*BTCUSDTCRV-USDTcrvusdt--CRV_USDT---
SRMUSDTSRMUSDTSRMBTC*BTCUSDTSRM-USDT---SRM_USDT-SRM/USDT-
YFIUSDTYFIUSDTYFIBTC*BTCUSDTYFI-USDTyfiusdt----YFI/USDT-
BLZUSDTBLZUSDTBLZBTC*BTCUSDT-blzusdt------
TRBUSDTTRBUSDTTRBBTC*BTCUSDTTRB-USDTtrbusdt------
RUNEUSDTRUNEUSDTRUNEBTC*BTCUSDT-------RUNE_USDT
RSRUSDTRSRUSDTRSRBTC*BTCUSDTRSR-USDTrsrusdt------
SANDUSDTSANDUSDTSANDBTC*BTCUSDT-sandusdt------
YFIIUSDTYFIIUSDTYFIIBTC*BTCUSDTYFII-USDTyfiiusdt--YFII_USDT---
SUSHIUSDTSUSHIUSDTSUSHIBTC*BTCUSDTSUSHI-USDTsushiusdt--SUSHI_USDT-SUSHI/USDT-
KSMUSDTKSMUSDTKSMBTC*BTCUSDTKSM-USDTksmusdtKSM_USDT
BZRXUSDTBZRXUSDTBZRXBTC*BTCUSDT--
EGLDUSDTEGLDUSDTEGLDBTC*BTCUSDTEGLD-USDT-------
OCEANUSDTOCEANUSDTOCEANBTC*BTCUSDT
UNIUSDTUNIUSDTUNIBTC*BTCUSDTUNI-USDTuniusdtUNI/USDT
BELUSDTBELUSDTBELBTC*BTCUSDT
AVAXUSDTAVAXUSDTAVAXBTC*BTCUSDTAVAX-USDTavaxusdt
HNTUSDTHNTUSDTHNTBTC*BTCUSDT-
FLMUSDTFLMUSDTFLMBTC*BTCUSDTFLM-USDT
NEARUSDTNEARUSDTNEARBTC*BTCUSDTNEAR-USDTnearusdt
AAVEUSDTAAVEUSDTAAVEBTC*BTCUSDTAAVE-USDTaaveusdt-
FILUSDTFILUSDTFILBTC*BTCUSDTFIL-USDTfilusdt
CTKUSDTCTKUSDTCTKBTC*BTCUSDT
CVCUSDTCVCUSDTCVCBTC*BTCUSDTCVC-USDTcvcusdt
ALPHAUSDTALPHAUSDTALPHABTC*BTCUSDT
AXSUSDTAXSUSDTAXSBTC*BTCUSDT
AKROUSDTAKROUSDTAKROBTC*BTCUSDTakrousdt
ZENUSDTZENUSDTZENBTC*BTCUSDTZEN-USDT-
UNFIUSDTUNFIUSDTUNFIBTC*BTCUSDT-
SKLUSDTSKLUSDTSKLBTC*BTCUSDTsklusdt
GRTUSDTGRTUSDTGRTBTC*BTCUSDTGRT-USDTgrtusdt
1INCHUSDT1INCHUSDT1INCHBTC*BTCUSDT1INCH-USDT-
ANKRUSDTANKRUSDTankrusdtANKR_USDT
LUNAUSDTLUNAUSDTLUNABTC*BTCUSDTlunausdt
BTSUSDTBTSUSDTbtsusdt
Istnieją dodatkowe zabezpieczenia, aby uniknąć słabej wydajności rynku w przypadku awarii giełd spot lub problemów z łącznością. Te zabezpieczenia wymienione są poniżej:
  1. Odchylenie od jednego źródła cen: gdy ostatnia cena pewnej giełdy odbiega o więcej niż 5% od mediany ceny wszystkich źródeł, waga tej giełdy zostanie ustawiona na zero dla celów ważenia.
  2. Odchylenie od źródła wielu cen: jeżeli więcej niż 1 giełda wykazuje odchylenie większe niż 5%, mediana ceny wszystkich źródeł zostanie wykorzystana jako wartość indeksu zamiast średniej ważonej.
  3. Problem z łącznością giełd: jeśli nie możemy uzyskać dostępu do danych giełdy, a jej transakcje wymian zostały zaktualizowane w ciągu ostatnich 10 sekund, możemy pobrać dane cenowe z ostatniego wyniku i wykorzystać je do obliczenia indeksu.
Jeśli dana giełda nie ma aktualizacji przez 10 sekund, jej waga wyniesie zero podczas obliczania średniej ważonej.
Teraz, kiedy obliczyliśmy Cenę Indeksu, którą można uznać za „Cenę Spot”, możemy przejść dalej w obliczaniu Ceny Mark, która jest używana do obliczeń wszystkich niezrealizowanych PnL. Należy pamiętać, że Zrealizowane PnL nadal opierają się na faktycznych cenach rynkowych.
Jak wprowadzono w ostatniej części, finansowanie odbywa się co 8 godzin. W tym czasie obliczana jest stopa finansowania, a stopa finansowania we wzorze jest zawsze tą najnowszą.
Podstawa = stopa finansowania × (czas do finansowania / 8)
Cena Mark = cena indeksu ∗ (1 + podstawa)
Jako przykład:
- Stopa finansowania = 0,03%
- Czas do finansowania = 4
- Cena indeksu = 10 000
Podstawa = stopa finansowania × (czas do finansowania / 8) = 0,03% × 4/8 = 0,015%
Cena Mark = cena indeksu × (1 + podstawa) = 10,000 × (1 + 0,015%) = 10001,5
Cena Mark to lepsze oszacowanie „prawdziwej” wartości kontraktu w porównaniu do cen Perpetual Futures, które mogą być bardziej zmienne w krótkim okresie. Używamy tej ceny, aby zapobiec niepotrzebnym likwidacjom handlowców i zniechęcić do wszelkich manipulacji na rynku przez różne podmioty.
Niezrealizowane PnL oblicza się zatem jako (wszystkie wartości w USDT):
  • Pozycja ujemna netto: UnrealizPnL = (cena wejścia - cena Mark) × S
  • Pozycja dodatnia netto: UnrealizPnL = (CenaMark − PoczątkowaCenaKupna) × Pozycja
  • Zabezpieczenia ogółem na potrzeby margin i likwidacji: Zabezpieczenie = zabezpieczenie początkowe + zrealizowane PnL + niezrealizowane PnL
Maksymalną kwotę zabezpieczenia można wycofać z rachunku, o ile zabezpieczenie> (initial margin + kwota pożyczki).
Powiązane Artykuły
Parametry USDⓈ-Marginowanych Kontraktów Futures