Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

FAQ
Binance Futures

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Handel Strategiczny
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Przewodnik po Futures
Tryb Hedge
Warunki Użytkowania
Index
Zasady Handlu
Opcje
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
NFT
VIP

Różnice między kontraktem perpetualnym (wieczystym) a tradycyjnym kontraktem futures

2019-09-09 02:24

Umowa wieczysta jest podobna do tradycyjnej umowy futures, ale kluczowa różnica polega na tym, że nie ma wygaśnięcia ani rozliczenia umów wieczystych. 

Rozważmy kontrakt futures na fizyczny towar, taki jak pszenica (lub złoto), jako przykład. Na tradycyjnych rynkach kontraktów futures, umowy te są podłączane do dostawy pszenicy - innymi słowy, pszenica powinna być dostarczana zgodnie z ugodą po wygaśnięciu kontraktu futures. W związku z tym ktoś fizycznie trzyma pszenicę, co powoduje „poniesienie kosztów” kontraktu. Dodatkowo, cena pszenicy może się różnić w zależności od odległości w czasie pomiędzy zawarciem a rozliczeniem umowy. W miarę powiększania się luki rosną koszty bilansowe kontraktu, potencjalna przyszła cena staje się bardziej niepewna, a potencjalna luka cenowa między rynkiem spot a tradycyjnymi rynkami futures rośnie. 

Umowa bezterminowa jest próbą zyskania przewagi nad kontraktem futures - w szczególności niedostarczenia rzeczywistego towaru - jednocześnie naśladując zachowanie rynku kasowego w celu zmniejszenia luki cenowej między ceną Futures a Mark. Jest to wyraźna poprawa w porównaniu z tradycyjnym kontraktem futures, który może mieć przedłużone, a nawet trwałe różnice w stosunku do ceny spot.

Aby zapewnić długoterminową zbieżność między Umową Wieczystą a Ceną Mark, korzystamy z Fundingu. Istnieje kilka kluczowych pojęć, o których inwestorzy powinni wiedzieć, jeśli chodzi o kontrakty perpetualne: 

  • Mark Price: Aby uniknąć manipulacji na rynku i upewnić się, że Umowa Wieczysta jest dopasowana cenowo do Ceny Spotowej, używamy Ceny Mark do obliczenia niezrealizowanego zysku i straty dla wszystkich handlowców. 
  • Margines początkowy (inital) i konserwacyjny (maintenance): Inwestorzy powinni bardzo dobrze znać poziomy obu, w szczególności tego drugiego, dla którego nastąpi automatyczna likwidacja. Zdecydowanie zaleca się, aby handlowcy zlikwidowali swoje pozycje powyżej maintenance margin, aby uniknąć wyższych opłat z tytułu automatycznych likwidacji.
  • Funding (finansowanie): Płatności między wszystkimi longami i shortami na rynku wieczystych kontraktów futures. Stopa finansowania określa, która strona jest płatnikiem, a która odbiorcą. Jeśli stosunek jest dodatni, long płaci shortowi, jeśli negatywny, na odwrót. 

Ryzyko: W przeciwieństwie do rynków spot, kontrakty futures pozwalają handlowcom składać duże zamówienia, które nie są w pełni objęte ich początkowym zabezpieczeniem. Nazywa się to „handlem margin (marżą)”. Ponieważ rynki stały się bardziej zaawansowane technologicznie, wzrosła dostępna marża.