Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
FAQ
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Przewodnik po Futures

Czym Jest Tryb Multi-Assets

Binance
2021-05-06 06:44
Tryb Wielu Aktywów (Multi-Assets) umożliwia użytkownikom handel Futures USDⓈ-M na wielu aktywach margin. Obecnie w ramach linii produktów USDⓈ-M Futures, Binance Futures oferuje kontrakty z marginem w USDT i BUSD. Dzięki Trybowi Wielu Aktywów użytkownicy będą dzielić swój margin na kontrakty zabezpieczone w USDT i BUSD. Wszelkie zyski osiągnięte na każdym z kontraktów mogą być wykorzystane jako margin. Oznacza to, że zyski z jednej pozycji mogą zrekompensować straty na drugiej, tracącej. Zatem saldo margin odzwierciedla tylko zysk i stratę netto między pozycjami na obu rynkach. Ta nowa funkcja obsługuje tylko Tryb Cross Margin. 
Tryb Multi-Asset obsługuje następujące aktywa, które można wykorzystać jako margin:

Aktywa Margin

Maksymalny Transfer

Wskaźnik Wartości Zabezpieczenia

BTC
5 BTC
95%
ETH
70 ETH
95%
BNB
1 000 BNB
95%
XRP
15 600 XRP
90%
ADA
11 300 ADA
90%
DOT
460 DOT
90%
SOL
100 SOL
90%
USDT
Nielimitowany
100%
BUSD
Nielimitowany
100%
Pamiętaj:
  • Użytkownicy powinni przesłać powyższy margin na futures USDⓈ-M w celu zabezpieczenia;
  • Saldo BNB w portfelu USDⓈ-M Futures nadal może być wykorzystywane do zniżek opłat transakcyjnych;
  • Wartość BTC, ETH i BNB używanych jako margin w trybie multi-asset zostanie obniżona o 5%. Wartość XRP, DOT i ADA użytych jako margin zostanie zmniejszona o 10%. Na przykład BNB o wartości rynkowej 1000 USD będzie wycenione na 950 USD, a ADA o wartości rynkowej 1000 USD będzie wyceniona na 900 USD, gdy zostanie wykorzystana jako margin w trybie wielu aktywów;
  • BNB używane jako margin multi-assets będzie wliczane do obliczenia posiadanych BNB.

Jak przełączać się między trybem Pojedynczego / Wielu Aktywa(-ów)?

Pamiętaj, że Tryb Multi-Asset dotyczy tylko USDⓈ-M Futures. 
Zaloguj się na swoje konto Binance w Aplikacji i przejdź do interfejsu handlowego Futures USDⓈ-M. Kliknij [...] i wybierz [Preferencje] - [Tryb Zasobów].
W karcie [Tryb Zasobów] wybierz opcję [Tryb Single-Asset] lub [Tryb Multi-Assets]. Domyślnie włączony jest Tryb Single-Asset.
Gdy utrzymujesz pozycje, nadal możesz włączyć tryb Multi-Assets, bez zamykania istniejących pozycji.
Załóżmy, że posiadasz pozycje w Trybie Izolowanym. W takim przypadku przed włączeniem funkcji Wielu Aktywów, zostaniesz poproszony(-a) o przełączenie wszystkich otwartych pozycji na Tryb Cross.
Przed aktywacją trybu Multi-Assets, przeczytaj ten przewodnik, aby lepiej zrozumieć ryzyko związane z Futures USDⓈ-M.

Zyski i Straty w Trybie Wielu Aktywów

Gdy saldo portfela BUSD lub USDT jest dodatnie, wygenerowany zysk jest aktywem o wartości wycenianej przez pary handlowe. Na przykład, jeśli handlujesz kontraktem USDT, wszystkie wygenerowane zyski są w USDT; natomiast jeśli handlujesz kontraktem BUSD, wszystkie zyski pozostaną w BUSD;
Gdy saldo portfela BUSD lub USDT jest ujemne, a strata jest mniejsza niż 10 000 USDT/BUSD, nie zostanie ona automatycznie przeliczona; jeśli kwota straty jest większa niż 10 000 USDT/BUSD, zostanie ona przeliczona proporcjonalnie do salda aktywów portfela futures USDⓈ-M, po odliczeniu odpowiednich aktywów margin.
Krótko mówiąc, generowane zyski i straty są zawsze aktywami denominowanymi w parach, ale w przypadku strat platforma dodała automatyczny mechanizm wymiany, aby pomóc użytkownikom zrównoważyć ich konta i zwiększyć wskaźnik wykorzystania funduszy.

Automatyczna Wymiana

W trybie Wielu Zasobów automatyczna wymiana nastąpi w 2 okolicznościach:
  1. Gdy saldo w portfelu aktywów jest mniejsze niż Próg Automatycznej Wymiany(-10 000 USD);
  2. Gdy użytkownicy zostaną zlikwidowani, automatyczna wymiana zostanie natychmiast uruchomiona, jeśli BUSD/USDT w Saldzie Portfela Futures USDⓈ-M nie wystarczy do pokrycia deficytu.
Po uruchomieniu automatycznej wymiany wszystkie inne aktywa o dodatnim saldzie w portfelu futures USDⓈ-M zostaną automatycznie wymienione w celu pokrycia odpowiedniego deficytu BUSD/USDT. Wymiana jest obsługiwana przez Silnik Dopasowywania Spot. Należy pamiętać, że automatyczna wymiana nie pobiera prowizji, ale następuje redukcja wartości aktywów, aby przeciwstawić się niestabilności płynności: 

Aktywa

Obniżenie Wartości dla Automatycznej Wymiany

BTC
2,5%
ETH
2,5%
BNB
5%
ADA
5%
XRP
5%
DOT
5%
SOL
5%
Na przykład, gdy saldo BUSD wyniesie -20 000 BUSD, zostanie uruchomiona automatyczna wymiana. 20 000 BUSD / 97,5% = 20 513 BUSD z BTC zostanie zamienione na BUSD, aby zrównoważyć portfel.  
Pamiętaj, że jeśli nie chcesz podlegać automatycznej wymianie, możesz konwertować lub przenieść wystarczającą ilość aktywów margin do portfela Futures USDⓈ-M, aby utrzymać ujemne saldo większe niż 10 000 USD. Aby zmniejszyć ryzyko, Binance może tymczasowo dostosować Próg Automatycznej Wymiany i przeprowadzić wymianę. Możesz zauważyć, że saldo określonego zasobu w Portfelu UM jest ujemne, ale nie musi to oznaczać, że saldo margin Portfela UM przekracza dopuszczalne straty.

Jak sprawdzić współczynnik Margin w Trybie Wielu Aktywów?

Jeśli wybrałeś(-aś) [Tryb Multi-Asset], w prawym górnym rogu widżetu Współczynnika Margin pojawi się tag „Multi-Assets”.
Ponieważ saldo margin w Trybie Wielu Aktywów jest dzielone na wiele pozycji, prosimy o uważne monitorowanie współczynnika margin. Gdy Współczynnik Margin osiągnie 100%, wszystkie pozycje zostaną zlikwidowane.

Widżet Współczynnika Margin w Trybie Wielu Aktywów

Poniżej znajduje się równanie używane do obliczania współczynnika margin w Trybie Wielu Aktywów:
Współczynnik Margin = Margin Utrzymania Konta/Kapitał Konta
  • Margin Utrzymania Konta: Suma potrzebna do zabezpieczenia wszystkich pozycji cross w USD.
  • Kapitał Konta: Suma sald margin wszystkich pozycji cross w USD.

Jak sprawdzić stan swoich aktywów?

W interfejsie handlowym przewiń w dół do panelu pozycji i wybierz kartę [Aktywa].
Alternatywnie aktywa możesz sprawdzić w swoim Portfelu Futures.

Jak obliczyć mój Współczynnik Margin w Trybie Wielu Aktywów?

Pamiętaj, że współczynnik margin jest oparty na dominującym kursie rynkowym dla par USDTUSD i BUSDUSD.
Przyjmijmy, że pary aktywów i ich odpowiednie zmienne kursy są następujące:

Para Aktywów

Indeks Aktywa

Bufor Indeksu Bid

Bufor Indeksu Ask

Stosunek Bid

Stosunek Ask

USDTUSD
0,99
0,01
0,005
0,9801
0,99495
BUSDUSD
1
0
0
1
1
Załóżmy, że użytkownik chce handlować dwoma kontraktami, BTCUSDT perpetual i ETHBUSD_210326 z dźwignią odpowiednio 100x i 50x. W tym scenariuszu margin utrzymania konta wyniesie odpowiednio 0,8% i 1%. Niezależnie od tego czy jest to margin cross czy izolowany, stan rachunku i zmiany obliczeń różnych parametrów są następujące.

1. Stan początkowy - Brak otwartej pozycji

Symbol

BTCUSDT

ETHBUSD_210326

Aktywa Margin

USDT
BUSD

Saldo Konta dla Aktywa

200
220

Kapitał

200
220

Stopa Marginu Utrzymania

0,008
0,01

Wskaźnik Początkowego Marginu

0,01 (100x)
0,02 (50x)

Niezrealizowany P&L

0
0
Tryb Single-Asset : USDT dostępne na zlecenie = 200, BUSD dostępne na zlecenie = 220
Tryb Multi-Asset : Kapitał Konta = ∑min (aktywa * Stosunek Bid, Kapitał aktywa * Stosunek Ask) = 200 * 0,9801 + 220 * 1 = 416,02
Ponieważ nie ma żadnych otwartych pozycji, Początkowy Margin Cross wynosi 0, Dostępne do zlecenia = Kapitał-∑ (Początkowy Margin Cross * Stosunek Ask) = 416,02-0 = 416,02
USDT Dostępne dla Zlecenia = 416,02 / 0,99495 = 418,13
BUSD dostępne dla Zlecenia = 416,02 / 1 = 416,02
Margin Utrzymania Konta = 0
Współczynnik Margin = Margin Utrzymania Konta / Kapitał Konta = 0

2. Przy otwartych pozycjach

Symbol

BTCUSDT

ETHBUSD_210326

Aktywa Margin

USDT
BUSD

Saldo Konta dla Aktywa

200
220

Kapitał

200
220

Stopa Marginu Utrzymania

0,008
0,01

Wskaźnik Początkowego Marginu

0,01 (100x)
0,02 (50x)

Ilość dla pozycji

0,5
20

Cena Wejścia

20 000 USDT
600 BUSD

Cena Mark

20 000 USDT
600 BUSD

Niezrealizowany P&L

0
0
Margin Utrzymania Konta = ∑Margin Utrzymania dla Aktywa * Stosunek Ask = 0,5 * 20 000 * 0,008 * 0,99495 + 20 * 600 * 0,01 * 1 = 199,596
Ponieważ nie ma niezrealizowanego P/L, Kapitał Konta = Saldo Portfela = 416,02
Dostępne dla Zlecenia = Kapitał Konta - ∑ (Początkowy Cross Margin * Stosunek Ask) = 416,02 - (0,5 * 20 000 * 0,01 * 0,99495 + 20 * 600 * 0,02 * 1)= 76,525
USDT dostępne dla zlecenia = 76,525 / 0,99495 = 76,91
BUSD dostępne dla zlecenia= 76,525 / 1 = 76,525
Wskaźnik Margin = Margin Utrzymania Konta / Kapitał Konta = 199,596 / 416,02 = 0,47977 = 47,98%

3. Przy otwartych pozycjach i niezrealizowanym PnL

Symbol

BTCUSDT

ETHBUSD_210326

Aktywa Margin

USDT
BUSD

Saldo Konta dla Aktywa

200
220

Kapitał

200-500 = -300
220 + 400 = 620

Stopa Marginu Utrzymania

0,008
0,01

Wskaźnik Początkowego Marginu

0,01 (100x)
0,02 (50x)

Ilość dla pozycji

0,5
20

Cena Wejścia

20 000 USDT
600 BUSD

Cena Mark

19 000 USDT
620 BUSD

Niezrealizowany P&L

0,5 * (19 000-20 000) = -500
20 * (620-600) = 400
Margin Utrzymania Konta = ∑Margin Utrzymania Aktywa * stosunek Ask = 0,5 * 19 000 * 0,008 * 0,99495 + 20 * 620 * 0,01 * 1 = 199,61
Przy niezrealizowanym PnL, Kapitał Konta = ∑min (Kapitał * Stosunek Bid, Kapitał * Stostunek Ask) = -300 * 0,99495 + 620 * 1 = 321,515
Dostępne dla Zlecenia = Kapitał Konta - ∑ (Początkowy Margin Aktywa * Stosunek Ask) = 321,515 - (0,5 * 19 000 * 0,01 * 0,99495 + 20 * 620 * 0,02 * 1) = -21
USDT i BUSD Dostępne dla Zlecenia wynoszą 0。
Wskaźnik Margin = Margin Utrzymania Konta / Kapitał Konta = 199,61 / 321,515 = 0,62084 = 62,08%
Powiązane Artykuły
Jak Otworzyć Konto Binance Futures