Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Zasady Mintowania Binance NFT

2022-06-28 06:05
Niniejszy artykuł przedstawia zakres egzekwowania przez Binance NFT. NFT, które użytkownicy chcą zmintować, nie zostaną zatwierdzone, jeśli w wyniku przeglądu okaże się, że zawierają nieodpowiednie treści.
1. Polityka Odraczania Rozliczenia Sprzedaży w Przypadku Standardowych Kolekcji NFT:
Aby zapobiec ewentualnym oszustwom lub naruszeniom praw autorskich do kreacji NFT zmintowanych na NFT Marketplace, Binance NFT ograniczy wypłatę środków z transakcji ze standardowych kolekcji NFT jako środek bezpieczeństwa. 
W przypadku Standardowych kolekcji NFT, które nie zostały zweryfikowane przez Binance, twórcy nie będą mogli wypłacić swoich środków z pierwszej transakcji NFT przez dziesięć dni od daty udanej transakcji. 
Po 10 dniach, jeśli sprzedane aktywa nie wskazują na potencjalne naruszenie Zasad Mintowania i Warunków Świadczenia Usług Binance NFT, użytkownicy będą mogli wykorzystać lub wypłacić środki.
2. Dostęp do Mintu zostanie zawieszony na następne 24 godziny, jeśli użytkownik zostanie odrzucony w wyniku automatycznej weryfikacji przy mintowaniu zwykłego NFT lub tworzeniu kolekcji NFT ponad 3 razy.
Jeśli system automatycznej weryfikacji odrzuci Twoją kolekcję NFT lub NFT, Twoja kolekcja NFT lub NFT nie zostanie zmintowana, a użytkownicy zobaczą komunikat o błędzie. Może to wynikać z kilku powodów. Na przykład w wyniku przeglądu okaże się, że Twoje NFT zawierają nieodpowiednie treści. Należy pamiętać, że jeśli taka sytuacja zdarzy się więcej niż 3 razy w ciągu 24 godzin, zostaniesz zawieszony(-a) do mintowania na następne 24 godziny.
3. Dostęp do Mintu zostanie zawieszony na następną godzinę, jeśli użytkownik spróbuje zmienić dowolny obraz więcej niż 10 razy w ciągu 1 minuty, podczas procesu mintowania kolekcji NFT lub NFT.
Próba zmiany obrazu kolekcji NFT lub NFT podczas procesu mintowania więcej niż 10 razy w ciągu jednej minuty spowoduje zawieszenie możliwości mintowania na następne 24 godziny.
4. W jaki sposób Binance NFT egzekwuje naruszenia?
Kara za naruszenie przepisów jest uzależniona od kilku czynników, w tym między innymi od wagi naruszenia i dotychczasowych osiągnięć użytkownika. 
Naruszenia obejmują: 
1) Wykrycie Nieuczciwej Kolekcji lub Oszustw:
Dane NFT będzie zablokowane na Binance NFT i nie będzie można nim handlować, ale będzie można je wypłacić.
2) Wykryto Naruszenie Praw Autorskich:
Dane NFT będzie zablokowane na Binance NFT i nie będzie można nim handlować, ale będzie można je wypłacić.
3) Treści Obraźliwe lub Wrażliwe:
Dane NFT będzie zablokowane na Binance NFT i nie będzie można nim handlować, ale będzie można je wypłacić.
4) Wykryto Skradzione NFT: 
Dane NFT będzie zablokowane na Binance NFT i nie będzie można nim handlować, ale będzie można je wypłacić.
5) Inne
Możemy egzekwować działania w odniesieniu do konkretnego składnika aktywów (np. NFT), kolekcji aktywów (np. kolekcji NFT) lub indywidualnego rachunku. 
Poniżej znajduje się lista potencjalnych działań, które Binance NFT podejmie w przypadku treści naruszających nasze Zasady i Warunki Korzystania z Usługi. 
 • Twórca:
  • Możemy podjąć działania na poziomie konta, jeśli stwierdzimy, że użytkownik rażąco naruszył nasze Zasady i Warunki Korzystania z Usługi lub naruszał je wielokrotnie, nawet po otrzymaniu ostrzeżenia. 
 • Kolekcja:
  • Usunięcie kolekcji — jeśli stwierdzimy, że Kolekcja NFT narusza nasze zasady, zażądamy od zgłoszonego użytkownika usunięcia notowań.
  • Zgłoszony użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą szczegółowe informacje na temat Kolekcji NFT, która narusza zasady, oraz konkretne zasad, które zostały naruszone.
  • Zgłoszony użytkownik będzie musiał wówczas usunąć daną Kolekcję NFT. 
 • NFT: 
  • Żądanie usunięcia aktywa — jeśli stwierdzimy, że dane NFT naruszyło nasze zasady, zażądamy od zgłoszonego użytkownika usunięcia notowania. 
  • Zgłoszony użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą szczegółowe informacje na temat niepoprawnego NFT oraz zasad, które naruszyło.
  • Zgłoszony użytkownik będzie musiał wówczas usunąć dane NFT.
Rodzaje Kar:
 • Zamrożenie: W przypadku poważnych naruszeń, Binance NFT zamraża aktywa na stałe. Nie będą dozwolone żadne działania, w tym obrót lub wypłacenie. 
 • Blokada: Token nie będzie mógł być przedmiotem obrotu na naszej platformie. Użytkownik może jednak nadal wypłacić aktywo.
   
Twórcy stracą dostęp do całego mintu, jeśli otrzymają trzecią karę. 
Użytkownicy, którzy uważają, że ich konto zostało niesłusznie zawieszone, mogą złożyć odwołanie. Obejmuje to stałe zawieszenia. 
Aby złożyć odwołanie, zainteresowani użytkownicy mogą skontaktować się z działem wsparcia klienta Binance, podając szczegóły swojej prośby. Jeśli po ponownym rozpatrzeniu sprawy zawieszenie zostanie uznane za zasadne, powiadomimy zainteresowanego użytkownika o wyniku odwołania wraz z informacją o naruszeniu przepisów.
Poniższe nieodpowiednie treści NFT nie będą akceptowane przez Binance:
 • Wykorzystanie logo Binance, kiedy nie zostało oficjalnie zatwierdzone przez Binance. 
 • Nieuprawnione wykorzystanie wizerunku (np. CZ, Elon Musk).
 • W opisie NFT nie można umieszczać adresów URL do zewnętrznych stron internetowych i społeczności, a także promować zewnętrznych platform.
 • Treści szkodliwe, obraźliwe, obraźliwe pod względem rasowym lub etnicznym, o charakterze seksualnym, zniesławiające lub naruszające prawo do prywatności. 
 • Treści zawierające jakiekolwiek flagi, symbole partyjne, odznaki lub symbole nazistowskie, a także nawiązujące do wojny, śmierci lub masakry.
 • Używanie wulgarności w jakiejkolwiek treści.
 • Skopiowane z platformy lub galerii innej firmy (np. Google, Baidu). 
 • Obrazy niskiej jakości o małej rozdzielczości. 
 • Naruszenia praw własności intelektualnej.