Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
FAQ
Handel Spot i Margin
Handel Margin

Czym jest Fundusz Ubezpieczeniowy Margin

Binance
2021-06-28 05:42
Fundusz Ubezpieczeniowy Margin ma na celu wyrównanie strat poniesionych, gdy saldo konta Cross Margin lub Izolowany Margin użytkownika (aktywa minus zobowiązania) będzie mniejsze niż 0, bądź gdy użytkownik nie będzie w stanie spłacić długów z tytułu zleceń Pożyczki Krypto. W takim przypadku platforma wprowadzi Opłaty za Rozliczenie Likwidacji oraz część dochodu z Margin, a także Pożyczek Krypto, do Funduszu Ubezpieczeniowego Margin.
Zasady Funduszu Ubezpieczeniowego Margin:
  1. Jeśli Twoje konto margin zbankrutuje, tj. na koncie nie będzie wystarczającej ilości środków na spłatę zadłużenia po przymusowej likwidacji, co skutkuje ujemnym saldem (aktywa minus zobowiązania), system użyje Funduszu Ubezpieczenia Margin do spłaty Twojego zadłużenia.
  2. Analogicznie - jeżeli zbankrutuje Twoje zlecenie Pożyczki Krypto, a zabezpieczenie będzie niewystarczające do spłaty zadłużenia, system zrealizuje spłatę z Funduszu Ubezpieczeniowego Margin.
Saldo swojego Funduszu Ubezpieczeniowego Margin można sprawdzić, klikając [Portfel] - [Margin] - [Więcej Danych] - [Fundusz Ubezpieczeniowy] lub zobaczyć bezpośrednio w menu [Fundusz Ubezpieczeniowy Margin] .

Czym są Opłaty za Rozliczenie Likwidacji?

Kiedy dochodzi do przymusowej likwidacji Twojego konta Margin lub zlecenia Pożyczki Krypto, Fundusz Ubezpieczeniowy Margin pobiera określony procent tytułem opłat za rozliczenie. Opłaty te można zobaczyć w Historii Opłat za Rozliczenie na koncie Margin. Zaleca się jednak ostrożne zarządzanie ryzykiem, aby uniknąć przymusowych likwidacji. Nie ma to wpływu na cenę likwidacji użytkownika.
Produkty
Opłata likwidacyjna
Cross Margin
Likwidowane aktywa Cross Margin*2%
Izolowany Margin
Likwidowane aktywa Izolowany Margin*stawka opłaty za rozliczenie odpowiadająca Dźwigni Wielopoziomowej
Pożyczki Krypto
Likwidowane aktywa Pożyczki Krypto*2%
Uwaga: stawka Opłaty za Rozliczenie odpowiada Dźwigni Wielopoziomowej = (współczynnik ryzyka likwidacji Twojej dźwigni wielopoziomowej przy likwidacji -1)*8% (maks. kwota, jaką można naliczyć bez przekraczania salda pozostałych aktywów po likwidacji).
Przykład: Jeśli użytkownik podlega likwidacji i zmniejsza pozycje na ADA/ETH Poziom 3, to stawka Opłaty za Rozliczenie = (1,165-1)*8% = 1,32%.
Powiązane Artykuły
Jak Korzystać z Handlu Izolowanym Marginem