Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
FAQ
Finanse
Podwójna Inwestycja

Terms of the Dual Currency Investments Purchase Agreement

Binance
2020-08-16 11:50
  1. Binance uruchomiło Inwestycje Dwuwalutowe, aby zaoferować usługę o wartości dodanej użytkownikom Binance, którzy posiadają nieaktywne kryptowaluty.
  2. Inwestycje Dwuwalutowe są wykorzystywane w handlu opcjami i podobnych produktach;
  3. Korzystając z usług Inwestycji Dwuwalutowych, natychmiast i bezwarunkowo upoważniasz Binance.com do korzystania ze swoich aktywów oraz dokonywania rozsądnych dystrybucji i alokacji zgodnie z Warunkami Użytkowania.
  4. Korzystając z usług Inwestycji Dwuwalutowych, musisz przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych i upewnić się, że źródło Twoich funduszy jest legalne.
  5. Korzystając z usług Inwestycji Dwuwalutowych, należy w pełni zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z inwestycjami w aktywa cyfrowe, upewniając się, że wykonujesz operacje z ostrożnością i w granicach swoich zasobów.
  6. Potwierdzasz, że wszystkie operacje inwestycyjne na Binance.com są przeprowadzane zgodnie z Twoimi intencjami inwestycyjnymi i bezwarunkowo akceptujesz potencjalne ryzyko oraz korzyści związane z takimi decyzjami inwestycyjnymi.
  7. Binance.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia usług Inwestycji Dwuwalutowych. Platforma Binance.com może w razie potrzeby zawiesić i zakończyć usługi Inwestycji Dwuwalutowych.
  8. Ze względu na opóźnienia w sieci, awarie systemów komputerowych i inne możliwe siły wyższe może wystąpić opóźnienie, odrzucenie, zawieszenie lub odchylenie w realizacji usług Inwestycji Dwuwalutowych. Binance.com dokłada wszelkich starań, aby zapewnić stabilne i efektywne funkcjonowanie systemu realizacji Inwestycji Dwuwalutowych, ale nie może go zagwarantować. Ze względu na czynniki wymienione powyżej Binance.com nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli ostateczny wynik osiągnięty przez usługi Inwestycji Dwuwalutowych będzie różnił się od oczekiwań klienta.
Zapoznałem się i akceptuję warunki umowy kupna Inwestycji Dwuwalutowych oraz wyrażam zgodę na zakup produktów Inwestycji Dwuwalutowych. Potwierdzam ryzyko z tym związane i akceptuję zakup tych produktów.
Powiązane Artykuły
Czym są Podwójne Inwestycje Binance?