Exchange
Giełda kryptowalut oraz projektów blockchain
Academy
Edukacja na temat blockchain i kryptowalut
Broker
Rozwiązania terminali handlowych
Charity
Fundacja charytatywna oparta na Blockchain
Cloud
Instytucjonalne rozwiązania giełdowe
DEX
Szybka i bezpieczna zdecentralizowana giełda cyfrowych aktywów
Info
Informacje na temat kryptowalut i tokenów
Labs
Inkubator najlepszych projektów blockchain
Launchpad
Platforma startowa dla tokenów
Research
Wysokiej jakości raporty i analizy
Trust Wallet
Oficjalny portfel kryptowalutowy Binance
Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Centrum Wsparcia
FAQ
Funkcje Konta
Weryfikacja tożsamości
FAQ dot. wniosku o konto firmowe
Binance
2018-09-10 08:01

P1: W jaki sposób mogę zawnioskować o konto firmowe?

Wypełnij wniosek o przyznanie statusu konta firmowego dostępny pod tym adresem: 

https://www.binance.com/en/usercenter/settings/identity-verification/corporate/1

 

 1. Wypełnij formularz podając następujące dane: dane aplikującego z ramienia firmy, nazwę firmy, kraj/region rejestracji firmy i telefon kontaktowy, a następnie kliknij na przycisk “Next Step” (następny krok).
 2. Wypełnij dodatkowy formularz wymagany do przyznania statusu konta firmowego, który znajduje się pod tym adresem: https://goo.gl/LN9PDy i wyślij go do weryfikacji za pośrednictwem przycisku “Submit” dostępnego na samym końcu formularza.
 3. Powróć do punktu miejsca z punktu pierwszego i zaznacz pole "I have already submitted the google form", i naciśnij na przycisk "Submit" aby przejść do kolejnego punktu
 4. Załącz zdjęcia dokumentu umożliwiającego przeprowadzanie weryfikacji aplikującego wraz z kartką z wypisaną nazwą firmy, określeniem “Binance” i datą aplikacji o konto firmowe
 5. Przeprowadź proces weryfikacji twarzyP2. Kto może złożyć wniosek o przyznanie statusu konta firmowego?

Wnioskodawca musi być osobą prawną upoważnioną do reprezentowania firmy, dyrektorem lub pracownikiem wyższego szczebla kierowniczego w firmie

 

P3. Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania statusu konta firmowego?

 1. Kopia oryginalnego zaświadczenia/certyfikatu rejestracji firmy lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
 2. Memorandum wraz ze Statutem lub Traktat ustanawiający lub Kodeks firmowy lub Umowa Operacyjna
 3. Lista obecnych dyrektorów w firmie
 4. Pełnomocnictwo dla wnioskującego z ramienia firmy o przyznanie kontu statusu konta firmowego. Prosimy o przygotowanie listu upoważniający skierowanego do Binance w którym wskazana zostanie wskazana dokładna rola wnioskodawcy w firmie z jednoczesnym udzieleniem mu pełnomocnictwa do prowadzenia konta firmowego w imieniu reprezentowanej przez niego firmy. WAŻNE: Pełnomocnictwo nie może być starsze niż dwa miesiące. Jeśli firma ma tylko jednego dyrektora, wówczas upoważnienie może zostać podpisane przez tego jedynego dyrektora. Jeśli firma ma więcej niż jednego dyrektora, to wystawiane pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez co najmniej dwóch dyrektorów. W formularzu osadzonym w Google Forms o którym wspomniane zostało wcześniej załączyliśmy wzór takiego pełnomocnictwa.
 5. Struktura kapitału (wykres/tabela wskazująca właścicieli firmy i ich udział procentowy)
 6. Odnośnik do oficjalnej strony rządowej/administracji lokalnej zawierającej dane Twojej firmy, pozwalające na weryfikację autentyczności składanego wniosku
 7. Dokument tożsamości wnioskodawcy - np. paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty. Do weryfikacji zalecamy wykorzystanie paszportu.
 8. Zdjęcie na którym widoczna jest twarz wnioskodawcy zgodnie z załączonym dokumentem tożsamości i na którym wnioskodawca własnoręcznie trzyma ręcznie napisaną informację (np. na kartce) zawierającą następujące dane: nazwa firmy, określenie “Binance” i datę złożenia wniosku

P4: Dlaczego mój wniosek o przyznanie firmowego statusu konta został odrzucony?

Dokładny powód odrzucenia Twojego wniosku poznasz po najechaniu kursorem myszki na znak zapytania widoczny obok napisu “Lv.2”, który wyświetlany jest w panelu Twojego konta.

 

Jeżeli powód odrzucenia jest dla Ciebie zrozumiały i jesteś w stanie go poprawić, wyślij ponownie swoją aplikację wraz z wymaganymi przez nas dokumentami i naniesionymi poprawkami. Procedura weryfikacji i potwierdzenia ponownie wysłanego przez Ciebie wniosku zostanie ukończona w ciągu trzech dni roboczych.

 

 

P5: Mój wniosek o przyznanie firmowego statusu konta został odrzucony z powodu “ID number is already in use”. Co to oznacza?

Oznacza to, iż wybrany dokument tożsamości, którego próbujesz użyć, został już wykorzystany na poczet weryfikacji innego konta na Binance. Na dzień dzisiejszy - w zgodzie z Regulaminem Binance - każda osoba fizyczna (wliczając w to wnioskodawcę z ramienia firmy) może korzystać tylko z jednego konta.

 

P6. Czy wszystkie dokumenty muszą zostać dostarczone w języku angielskim?

Tak. Wszystkie przesyłane przez Ciebie dokumenty muszą występować w języku angielskim. W przypadku zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej jeżeli dokument ten oryginalnie występuje w innym języku niż angielski, to musisz dostarczyć nam jego przetłumaczoną na język angielski wersję, która zostanie poświadczona notarialnie. 

 

P7. Wypełniłem(am) wszystkie wymagane pola jak również i przesłałem(am) wszystkie wymagane dokumenty, mimo to nie mogę kliknąć na przycisk “Apply” w ostatnim kroku.  

 

Upewnij się, że wszystkie wpisane przez Ciebie informacje zostały wprowadzone w odpowiednim formacie. Jednocześnie upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji swojej przeglądarki internetowej (zalecana przez nas jest przeglądarka Google Chrome).

 

P8: W momencie kliknięcia na przycisk przekierowujący do wniosku o przyznanie statusu konta firmowego otrzymuję komunikat “Personal Identity Verification Passed” przez co nie mogę ukończyć wypełniania wniosku. Dlaczego?

Jeżeli wskazany przez Ciebie adres e-mail został już raz użyty do innego, prywatnego konta, które przeszło weryfikację KYC, to nie może on zostać ponownie użyty przy okazji wnioskowania o konto firmowe. W celu złożenia wniosku o konto firmowe prosimy o użycie unikalnego i wcześniej nie używanego na Binance adresu e-mail. 

 

P9: Kilkukrotnie wypełniłem(am) już formularz o przyznanie statusu konta firmowego, ale nigdy nie otrzymałem(am) żadnej odpowiedzi lub powiadomienia na temat statusu któregokolwiek z moich wniosków. 

Upewnij się, że aktualny status Twojego konta, to “Lv.2”. Po poprawnym zapisaniu i przesłaniu formularza aplikacyjnego obok “Lv.2” widnieć będzie informacja na temat tego, iż przesłany przez Ciebie wniosek oczekuje na weryfikację. Jeżeli takowa informacja nie widnieje, konieczne będzie ponowne złożenie wniosku.

 

P10: Czy mogę złożyć wniosek o przyznanie statusu konta firmowego dla innego konta dla mojej firmy?

Na ten moment każda firma może złożyć wniosek o przyznanie statusu konta firmowego maksymalnie jednemu kontu. Jeżeli profil Twojej działalności wymaga skorzystania z większej ilości kont, sprawdź funkcjonalność Subkont.

 

 

P11: W jaki sposób jako firma możemy uzyskać wyższy 24 godzinny limit wypłat?

W celu uzyskania wyższego dziennego limitu wypłat (200 BTC i więcej) w ramach tzw. “Lv.3”, Twój miesięczny wolumen handlu na koncie firmowym na przełomie ostatnich 30 dni musi być wynosić (w przeliczeniu) co najmniej 1 000 BTC. Jeśli spełniasz to kryterium, to utwórz zgłoszenie do Supportu Binance w kategorii “Help with Account”, a za temat wybierz “Increase withdrawal limit”. Zrobimy wszystko co w naszej mocy aby rozpatrzyć Twoją prośbę w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych. 

 

P12. Nie mogę uzyskać dostępu do formularza Google w celu przesłania dokumentów firmowych

Formularz służący do załączenia dokumentów firmowych wymaga zalogowania się na konto Google. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do tej strony, zalecamy połączenie z inną siecią. Jeśli używasz przeglądarki innej niż Google Chrome, spróbuj uzyskać dostęp do tego formularza przy użyciu Google Chrome.
Masz więcej pytań?złóż wniosek
Powiązane Artykuły
Jak poprawnie zweryfikować tożsamość na koncie (LV2)