Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
Finanse
NFT
Instytucjonalne
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Zdobądź Darmowy Plan Auto-Inwestycji Powiązanych z Indeksem Wypełniając Quiz!

Zdobądź Darmowy Plan Auto-Inwestycji Powiązanych z Indeksem Wypełniając Quiz!

2023-02-01 14:46
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Okres Promocji: 10:00 (UTC) 30.01.2023 do 23:59 (UTC) 16.02.2023
Binance uruchamia Quiz o Planie Auto-Inwestycji Powiązanych z Indeksem o 10:00 (UTC) 30.01.2023, w którym użytkownicy mogą zdobyć wiedzę na temat Dollar-Cost Averaging (DCA), Auto-Inwestycjach i Planach Powiązanych z Indeksem. Pierwszych 10 000 nowych użytkowników Auto-Inwestycji, którzy pomyślnie zakończą quiz w okresie trwania promocji, będzie mogło otrzymać darmowy miesięczny plan Auto-Inwestycji Powiązanych z Indeksem na okres pięciu miesięcy.
Jak Zacząć:
 • Krok 1: Kliknij przycisk [Rozpocznij quiz] u góry strony aktywności.
 • Krok 2: Otwórz quiz i zapoznaj się z dostępnymi zasobami dotyczącymi DCA, Auto-Inwestycji i Planów Powiązanych z Indeksem.
 • Krok 3: Odpowiedz poprawnie na wszystkie pytania w quizie. Użytkownicy mogą przystąpić do quizu ponownie, jeśli nie odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania.
 • Krok 4: Zakwalifikowani użytkownicy automatycznie otrzymają swoje miesięczne plany Auto-Inwestycji Powiązanych z Indeksem do 23:59 (UTC) 09.03.2023.
Pamiętaj:
 • Bezpłatny miesięczny plan Auto-Iwestycji Powiązanych z Indeksem funkcjonuje jako plan próbny, który pozwala użytkownikom wypróbować różnych funkcji Auto-Inwestycji (np. Plany miesięczne Auto-Inwestycji, śledzenie portfolio) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez pierwsze pięć miesięcy.
 • Uprawnieni użytkownicy otrzymają miesięczny plan Auto-Inwestycji Powiązanych z Indeksem, o wartości 0,1 BUSD/miesięcznie, przez pięć miesięcy. Ta zachęta, o łącznej wartości 0,5 BUSD, zostanie równo podzielona na okres pięciu miesięcy, na zakup dziesięciu najlepszych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej na CoinMarketCap (CMC), za pośrednictwem planu miesięcznego Auto-Inwestycji Powiązanych z Indeksem (tj. 0,1 BUSD na ratę).
 • Użytkownicy nie mogą edytować, wstrzymywać ani anulować miesięcznego planu Auto-Inwestycji Powiązanych z Indeksem do końca pięciomiesięcznego okresu.
 • Ci, którzy nie zrezygnują z miesięcznego planu Auto-Inwestycji Powiązanych z Indeksem po zakończeniu pięciomiesięcznego okresu, będą nadal kupować dziesięć najlepszych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej na CMC za pośrednictwem miesięcznego planu Powiązanego z Indeksem, w którym 0,1 BUSD zostanie automatycznie odjęte od ich salda stablecoin miesięcznie.
Zasady i Warunki
 • Ta promocja nie jest dostępna dla użytkowników w Australii, Bangladeszu, Brazylii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Indiach, Kazachstanie, Litwie i Nigerii.
 • Tylko nowi użytkownicy Auto-Inwestycji będą uprawnieni do otrzymania nagród w tej promocji.
 • Użytkownicy muszą ukończyć weryfikację konta i kliknąć przycisk [Dołącz do Promocji] na stronie aktywności, aby pomyślnie wziąć udział w promocji.
 • Użytkownicy muszą poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania w quizie, aby zakwalifikować się do nagród. Użytkownicy mogą wielokrotnie próbować quizu, dopóki nie odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania.
 • Nagrody są przyznawane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy", a maksymalnie 10 000 uprawnionych uczestników otrzyma miesięczny plan Auto-Inwestycji Powiązanych z Indeksem, który będzie trwał co najmniej pięć miesięcy.
 • Nielegalnie zarejestrowane konta zbiorcze i subkonta nie będą uprawnione do uczestnictwa, lub otrzymania jakichkolwiek nagród.
 • Binance zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji wszystkich uczestników wykazujących oznaki nieuczciwego zachowania.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych Warunków Promocji bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.