Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Zawiadomienie dotyczące aktualizacji Programu VIP Binance, Standardowych Poleceń i Programu Partnerskiego

Zawiadomienie dotyczące aktualizacji Programu VIP Binance, Standardowych Poleceń i Programu Partnerskiego

2023-06-07 07:26
Drodzy Użytkownicy Binance, 
Zgodnie z opiniami społeczności, zaplanowane aktualizacje dla Programu VIP Binance, Standardowego Trybu Poleceń i Programu Partnerskiego, będą teraz dostępne w dowolnym momencie pomiędzy 02:00 (UTC) 29.06.2023 a 06:00 (UTC) 29.06.2023.  
Pierwotnie, aktualizacje te miały zostać udostępnione w dowolnym momencie, pomiędzy 02:00 (UTC) 07.06.2023 a 06:00 (UTC) 07.06.2023. 
Uwagi
  • Poprzednia promocja dla użytkowników poziomu VIP 4 i wyższych, by cieszyć się opłatami transakcyjnymi spot równoważnymi poziomowi VIP 9, zakończy się wraz z wprowadzeniem nowych aktualizacji dla Programu VIP Binance, Standardowego Trybu Poleceń i Programu Partnerskiego. 
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Po Więcej Informacji:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
06.06.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś(-aś) inwestować tylko w produkty, które są Ci znane i których ryzyko rozumiesz. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Warunki Użytkowania oraz Ostrzeżenie o Ryzyku.