Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Zarejestruj się, Ukończ KYC i Podziel się Nagrodami w HOOK o Wartości 50 000 $!

Zarejestruj się, Ukończ KYC i Podziel się Nagrodami w HOOK o Wartości 50 000 $!

2022-12-02 16:46
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Okres Promocji: 07:00 (UTC) 02.12.2022 do 23:59 (UTC) 09.12.2022 
Promocja A: Zarejestruj się na Binance, aby Podzielić Się 45 000 $ w HOOK 
Zarejestruj konto Binance za pomocą tego linku w okresie promocji, a otrzymasz prezent - gwarantowany udział w 45 000 $ w tokenach HOOK. Uprawnieni użytkownicy muszą wypełnić KYC przed 15.12.2022 (UTC), aby odebrać prezent. Prezenty są ograniczone do 10 000 użytkowników i będą dystrybuowane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”
Promocja B: Zarejestruj się i Handluj, aby Każdy Otrzymał Voucher Tokenowy HOOK o wartości 20 $
Użytkownicy, którzy zarejestrują konto Binance za pośrednictwem linku, wypełnią KYC i dokonają transakcji przy minimalnym całkowitym wolumenie obrotu (w tym kupna i sprzedaży) wynoszącym 200 HOOK na dowolnych parach handlowych spot HOOK w okresie trwania promocji, również zakwalifikują się do tej promocji. 250 Kwalifikujących się użytkowników zostanie wybranych na podstawie zasad, by każdy z nich otrzymał voucher tokenowy HOOK o wartości 20 $.
Zasady i Warunki:
 • Użytkownicy powinni zarejestrować konto Binance przez ten link w okresie promocji i wypełnić KYC przed 15.12.2022 (UTC), aby kwalifikować się do otrzymywania prezentów z Promocji A. Link wygaśnie o 23:59 (UTC) 09.12.2022.
 • Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich prezentów, otwierając Aplikację Binance > Konto > Moje Prezenty > Odbierz Swoje Prezenty. Przeczytaj Regulamin Korzystania z Prezentów Binance, aby dowiedzieć się więcej. Jeśli nie masz aplikacji Binance, pobierz ją za darmo
 • HOOK zrealizowany w ramach prezentu, może być tylko przedmiotem handlu i nie można go wypłacić z konta, dopóki Twoje konto nie osiągnie równowartości 50 USDT w całkowitym wolumenie obrotu dla dowolnych par transakcji spot, margin i BLVT po otrzymaniu prezentu. Kwota HOOK jest oparta na cenie HOOK/USDT w czasie rzeczywistym na Binance. Prezent zostanie automatycznie odblokowany następnego dnia o godzinie 07:00 (UTC) po zakończeniu przez kwalifikujących się użytkowników wymaganej transakcji. 
 • Zasady wyboru zwycięzców Promocji B są zgodne z Zasadami Przydzielania Nagród w Oparciu o Wartość Hash Binance Chain.
 • Kwalifikujące się pary handlowe spot: HOOK/BNB, HOOK/BTC, HOOK/BUSD, HOOK/USDT
 • Binance użyje 2,65 jako ​​kursu wymiany HOOK/USD do dystrybucji voucherów tokenowych.
 • Nagrody dla Promocji B zostaną rozdane w ciągu dwóch tygodni od zakończenia aktywności. Będziesz mógł(-ogła) zalogować się i zrealizować swój voucher tokenowy poprzez Konto > Centrum Nagród.
 • Okres ważności vouchera tokenowego wynosi 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się, jak zrealizować voucher tokenowy.
 • Wolumen obrotu subkont nie zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznym podsumowaniu. Subkonta nie będą postrzegane jako niezależne konta podczas uczestnictwa w tej aktywności.
 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji transakcji uznanych za "wash trading” lub nielegalne, zbiorowe rejestrowanie kont, a także transakcji mających cechy handlu "self-dealing" lub manipulacji rynku.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych Warunków Promocji bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.