Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
Finanse
NFT
Instytucjonalne
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Zaproś Swoich Znajomych aby Rozpocząć Handel Futures Grid: Zdobądź Voucher Aktualizacyjny VIP i Podziel Się Nagrodami o wartości Do 35 000 USDT!

Zaproś Swoich Znajomych aby Rozpocząć Handel Futures Grid: Zdobądź Voucher Aktualizacyjny VIP i Podziel Się Nagrodami o wartości Do 35 000 USDT!

2023-02-08 15:49
Binance Futures uruchamia trzy promocje, aby nagrodzić naszą społeczność w te Walentynki! Uprawnieni użytkownicy będą mogli otrzymać Voucher Aktualizujący VIP i podzielić się łączną pulą nagród do 35 000 USDT, poprzez proste tworzenie strategii futures grid!
Dołącz do Promocji Teraz!
Promocja A: Stwórz Swoją Pierwszą Strategię Futures Grid, aby Otrzymać Voucher Tokenowy o wartości 5 USDT!​​​​
Okres Promocji: 00:00 (UTC) 09.02.2023 - 23:59 (UTC) 25.02.2023
Pierwszych 1000 zwykłych i VIP 1-3 użytkowników, którzy potwierdzą swój udział i utworzą strategię futures grid po raz pierwszy w Okresie Promocji, zakwalifikuje się do otrzymania vouchera tokenowego o wartości 5 USDT.​​
Promocja B: Stwórz Strategię Futures Grid i Odbierz Aktualizację VIP+1!
Okres Promocji: 00:00 (UTC) 09.02.2023 - 23:59 (UTC) 19.02.2023
W niniejszej Promocji mogą brać udział wyłącznie zwykli użytkownicy. Pierwsze 3000 uprawnionych użytkowników, którzy potwierdzą swój udział i wykonają poniższe zadania w Okresie Promocji, otrzyma Voucher Aktualizacyjny VIP+1.
Jak Wziąć Udział:
 • Krok 1: Kliknij "Zarejestruj Się Teraz" na stronie promocji aby zarejestrować się do promocji.
 • Krok 2: Utwórz swoją strategię futures grid.
 • Krok 3: Po zrealizowaniu Vouchera Aktualizacji VIP, możesz stworzyć swoje strategie futures grid na subkoncie, a handel ręczny zachować na głównym koncie. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się jak utworzyć subkonto.
Nagrody w postaci Vouchera Aktualizacji VIP zostaną rozdane uprawnionym użytkownikom w dwóch partiach - mianowicie do 23:59 (UTC) 17.02.2023 i 23:59 (UTC) 21.02.2023.
Promocja C: Utwórz Dwie lub Więcej Strategii Futures Grid, aby Podzielić Się Do 30 000 USDT w Voucherach Tokenowych!
Okres Promocji: 00:00 (UTC) 14.02.2023 - 23:59 (UTC) 25.02.2023
Wszyscy użytkownicy zwykli i VIP 1-3, którzy potwierdzą swój udział i stworzą co najmniej dwie strategie futures grid w Okresie Promocji, będą kwalifikować się do równego udziału w voucherach tokenowych o wartości do 30 000 USDT, w zależności od liczby uprawnionych uczestników.
Pamiętaj:
 • Aby zakwalifikować się do nagród w tej Promocji, użytkownicy powinni zapewnić, że:
  • Ciągły czas pracy każdej strategii futures grid wynosi ≥ ​​​​​​​ 48 godzin​​​​​​​ oraz
  • Zrealizowany zysk przynajmniej jednej z ich strategii futures grid > 0.
 • Użytkownicy mogą tworzyć swoje strategie futures grid na subkoncie, aby uniknąć ręcznego handlu, anulowania zleceń i zamykania pozycji kończących strategie futures grid utworzone na koncie głównym. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się jak utworzyć subkonto.
Struktura Nagród:
Liczba Kwalifikujących się Uczestników
Całkowita Pula Nagród
≥ 500
1 000 USDT
≥ 1 000
3000 USDT
≥ 1500
10 000 USDT
≥ 2000
20 000 USDT
≥ 2500
30 000 USDT
Przewodniki i Powiązane Materiały:
Zasady i Warunki:
 • Promocje od A do C są dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy mają włączoną obsługę handlu Binance Futures i mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone w niektórych jurysdykcjach lub regionach, lub dla niektórych użytkowników, w zależności od wymogów prawnych i regulacyjnych. Użytkownicy są odpowiedzialni za poinformowanie się i przestrzeganie wszelkich ograniczeń i/lub wymogów nałożonych w odniesieniu do dostępu i korzystania z usług handlowych Binance Futures w każdym kraju, z którego uzyskują dostęp do usług.
 • Tylko zweryfikowani użytkownicy, którzy klikną [Zarejestruj się Teraz] na tej stronie aktywności w odpowiednich Okresach Promocji, będą uprawnieni do jakichkolwiek nagród.
 • Nagrody za Promocję A i B nie wykluczają się wzajemnie. Użytkownicy mogą uczestniczyć i otrzymywać nagrody we wszystkich trzech Promocjach.
 • Promocja A:
  • W tej promocji biorą udział użytkownicy zwykli oraz VIP 1-3 .
 • Promocja B:
  • Promocja ta dotyczy wyłącznie użytkowników zwykłych .
 • Promocja C:
 • Dystrybucja Nagród:
  • Wszystkie nagrody w postaci Vouchera Aktualizacji VIP zostaną rozdane uprawnionym użytkownikom do 23:59 (UTC) 21.02.2023. Użytkownicy będą mogli zalogować się i zrealizować swój voucher za pośrednictwem Konta > Centrum Nagród.
  • Okres ważności Vouchera Aktualizacyjnego VIP wynosi 30 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się, jak zrealizować Vouchery Aktualizacyjne VIP.
  • Nagrody w postaci voucherów tokenowych zostaną rozdane uprawnionym użytkownikom w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia danej Promocji. Użytkownicy będą mogli zalogować się i zrealizować swoje vouchery poprzez Konto > Centrum Nagród.
  • Nagrody w postaci voucherów tokenowych tracą ważność w ciągu dwóch tygodni od momentu dystrybucji. Kwalifikujący się użytkownicy, powinni odebrać swoje vouchery przed upływem terminu ważności.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy w naszej uzasadnionej opinii działają nieuczciwie lub niezgodnie z obowiązującymi warunkami.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania transakcji, które zostaną uznane za nielegalnie zarejestrowane zbiorczo konta.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub nałożenia dodatkowych ograniczeń w odniesieniu do dostępu i korzystania z usług obrotu kontraktami Binance Futures od czasu do czasu, według własnego uznania w dowolnym momencie bez powiadomienia.
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Uwaga: To ogłoszenie zostało ostatnio zaktualizowane 14.02.2023, aby przedłużyć okres promocji B, uprościć mechanizm promocji B i wyjaśnić, że wszystkie Vouchery Aktualizacji VIP będą dystrybuowane do 23:59 (UTC) 21.02.2023 zamiast 23:59 (UTC) 15.02.2023.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Handel Futures, w szczególności, podlega wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnych zmian cen. Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Przed dokonaniem transakcji, należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby należy skonsultować się z własnymi doradcami. Niniejsza informacja nie powinna być interpretowana jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić siebie, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Po więcej informacji zajrzyj do Warunków Użytkowania i Ostrzeżenia o Ryzyku.