Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Zagraj w grę Fruit Fusion, aby zgarnąć nagrody Krypto Box o wartości do 10 USDT każda! (01.06.2023)

Zagraj w grę Fruit Fusion, aby zgarnąć nagrody Krypto Box o wartości do 10 USDT każda! (01.06.2023)

2023-06-01 12:10

To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.

Okres promocji: 00:00 (UTC) 01.06.2023 do 23:59 (UTC) 07.06.2023

Binance Pay z radością przedstawia kolejną rundę gry Fruit Fusion, w której kwalifikujący się uczestnicy, będą mieli szansę otrzymać wiele Krypto Boxów o wartości do 10 USDT każdy!

Jak Wziąć Udział:

 1. Wybierz prawy górny róg aplikacji Binance strony głównej, aby uzyskać dostęp do Binance Pay i kliknij ikonę [Fruit Fusion].

 2. Wybierz [Rozpocznij Grę], aby rozpocząć grę samodzielnie lub [Wyzwanie dla Przyjaciela], aby zaprosić znajomego do gry.

 3. Połącz te same owoce razem, aby zdobyć punkty. 

 4. Każdy użytkownik otrzyma jedną darmową szanse na grę dziennie. Należy pamiętać, że użytkownicy mogą wybrać przycisk [+], aby wykonać misje związane z Binance Pay lub Binance Card, by uzyskać więcej szans na grę Fruit Fusion.

Jakie Nagrody Można Wygrać?

 • Tygodniowe Wyzwanie Tabeli Liderów: Zdobądź 10 USDT w Krypto Boxie

W tej jednotygodniowej promocji, użytkownicy mogą codziennie grać w grę Fruit Fusion, aby osiągnąć wyższy Łączny Wynik Tygodnia w Tygodniowym Wyzwaniu Tabeli Liderów

20 Najlepszych użytkowników z najwyższym Łącznym Wynikiem Tygodnia zakwalifikuje się, aby otrzymać 10 USDT w Krypto Boxie.

 • Weź udział w aktywności "Zdobywaj prezenty dzięki wynikom", aby zdobyć wiele Krypto Boxów o wartości do 1 USDT każdy! 

Ponadto, użytkownicy mogą wykorzystać 6000 punktów do udziału w aktywności "Zdobywaj prezenty dzięki wynikom" i odebrać dodatkowe nagrody Krypto Boxa, lub punkty na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". Każda nagroda w postaci Krypto Boxa w tej aktywności, ma wartość do 1 USDT.

Należy pamiętać, że użytkownicy mogą uczestniczyć w aktywności "Zdobywaj prezenty za wyniki" na maksymalnie dwa razy dziennie w okresie promocji, a udział w tej aktywności może wpłynąć na Łączny Wynik Tygodnia użytkowników w bieżącym Tygodniowym Wyzwaniu Tabeli Liderów. Więcej informacji można znaleźć na stronie FAQ

Zagraj teraz w grę Binance Pay Fruit Fusion!

Po Więcej Informacji:

Regulamin:

 • Aby uzyskać dostęp do Binance Pay, pobierz najnowszą aplikację Binance, lub zaktualizuj swoją aplikację Binance do wersji iOS v2.62.0 lub Android v2.62.0 lub nowszej.

 • Gra Fruit Fusion może nie być dostępna w Twoim regionie. Tylko użytkownicy z zakwalifikowanych regionów, którzy ukończą weryfikację konta, będą uprawnieni do udziału i otrzymania nagród.

 • Nagrody za Tygodniowe Wyzwania Tabeli Liderów i aktywność "Zdobywaj prezenty dzięki wynikom", będą dystrybuowane za pomocą Krypto Boxów. 

 • Tygodniowe Wyzwanie Tabeli Liderów

  • Każdy użytkownik, może zakwalifikować się do maksymalnie jednej nagrody z Tygodniowego Wyzwania Tabeli Liderów.

  • W przypadku, gdy więcej niż jeden użytkownik ma taki sam Łączny Wynik Tygodnia, użytkownik, który uzyska Łączny Wynik Tygodnia wcześniej, otrzyma wyższą pozycję w tabeli liderów. 

  • Uprawnieni użytkownicy, mogą przystąpić do odebrania nagród Krypto Box do swoich portfeli Finansowania w grze Fruit Fusion, po zakończeniu tygodniowego wyzwania tabeli liderów. W przeciwnym razie, krypto w Krypto Box zostaną automatycznie rozdysponowane do portfeli Finansowania użytkowników, siedem dni po zakończeniu tygodniowego wyzwania tabeli liderów. Użytkownicy mogą sprawdzić zapisy transakcji w swojej [historii płatności transakcji].

 • Aktywność "Zdobywaj prezenty dzięki wynikom"

  • Użytkownicy, którzy zakwalifikują się do dodatkowych punktów, poprzez aktywność "Zdobywaj prezenty dzięki wynikom" otrzymają punkty natychmiast, które zostaną dodane do ich aktualnego Łącznego Wyniku Tygodnia.

  • Użytkownicy, którzy kwalifikują się do nagród Krypto Boxa otrzymają również krypto zawarte w Krypto Boxie, natychmiast w swoim portfelu Finansowania. Więcej szczegółów na temat zapisów transakcji, można znaleźć na stronie [historia płatności transakcji].

 • Binance zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji wszystkich uczestników wykazujących oznaki nieuczciwego zachowania.

 • Binance zastrzega sobie prawo do określenia i/lub zmiany lub modyfikacji niniejszego Regulaminu, jego warunków i kryteriów kwalifikacji, wyboru oraz liczby zwycięzców, a także czasu realizacji wszelkich działań, które mają być wykonane, jeżeli jest to uzasadnione z ważnych powodów, tj. mających zastosowanie:  - zmian w obowiązujących przepisach lub regulacjach;  - obowiązków wynikających z przepisów prawa lub decyzji wydawanych przez sądy powszechne lub organy administracji publicznej;  - przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub zwalczania finansowania terroryzmu;  - problemów technicznych będących poza naszą kontrolą;  - konieczności zabezpieczenia użytkowników przed potencjalnymi stratami;  - konieczności zabezpieczenia Binance przed stratami wizerunkowymi;  - zdarzeń lub okoliczności nadzwyczajnych będących poza naszą kontrolą (siła wyższa).

 • Dodatkowy regulamin promocji jest dostępny tutaj.

 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.

Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Prosimy o zasilenie portfela i ostrożne przeprowadzanie transakcji. Nie jest to porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania Binance, Warunki Użytkowania Binance Pay i Ostrzeżenie o Ryzyku.