Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Zagraj teraz w Słowo Dnia, aby sprawdzić swoją wiedzę na temat zapobiegania oszustwom i podziel się 3000 USDT w voucherach rabatowych na opłatę handlową!

Zagraj teraz w Słowo Dnia, aby sprawdzić swoją wiedzę na temat zapobiegania oszustwom i podziel się 3000 USDT w voucherach rabatowych na opłatę handlową!

2023-06-05 15:25
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Okres aktywności: 00:00 (UTC) 05.06.2023 do 23:59 (UTC) 11.06.2023
Binance ma przyjemność uruchomić nową promocję dla Słowa Dnia! Słowo Dnia to edukacyjna gra polegająca na odgadywaniu słów, która pozwala użytkownikom poszerzyć swoje słownictwo kryptowalutowe i jednocześnie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na rynku.
Tematem tego tygodnia jest Zapobieganie oszustwom. Przeczytaj wybrane artykuły, aby dowiedzieć się więcej na ten temat i wziąć udział w Słowie Dnia tego tygodnia. Wszyscy uprawnieni użytkownicy, będą mogli otrzymać równy udział w 3000 USDT w voucherach rabatowych na opłatę handlową.
Jak Można Wygrać:
 • Wszyscy użytkownicy mają prawo do rozegrania jednej gry Słowo Dnia dziennie.
 • Uzyskaj łącznie pięć poprawnych odpowiedzi w okresie aktywności, aby uzyskać prawo do równego udziału w 3000 USDT w voucherach rabatowych na opłatę handlową!
 • Wskazówka: Tematem przewodnim Słowa Dnia w tym tygodniu jest Zapobieganie oszustwom.
Bonus powitalny dla nowych użytkowników:
Ponadto, wszyscy nowi użytkownicy, którzy zarejestrują konto Binance za pomocą kodu polecającego "WOTD2023", lub tego linku polecającego w okresie aktywności, zakwalifikują się do otrzymania 10% zniżki na opłaty handlowe spot. Użytkownicy mogą również zakwalifikować się do dodatkowych nagród powitalnych, wykonując zadania określone w Centrum Aktywności w ciągu 14 dni od rejestracji.
Zagraj w WOTD już teraz, aby zdobyć nagrody!
Powiązane lektury dla WOTD tego tygodnia:
Regulamin:
 • Niniejszy regulamin ("Warunki Aktywności") reguluje Twoje uczestnictwo w tej aktywności ("Aktywność") WOTD . Biorąc udział w tej Aktywności, zgadzasz się na niniejsze Warunki Aktywności, oraz następujące warunki dodatkowe: (a) Regulamin Binance dotyczący Promocji Nagród; (b) Warunki Użytkowania Binance; oraz (c) Politykę Prywatności Binance; które są włączone przez odniesienie do niniejszego regulaminu. 
 • W przypadku jakiejkolwiek niespójności lub konfliktu między niniejszymi Warunkami Działalności a innymi włączonymi warunkami, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych Warunków Działalności, a następnie następujące w kolejności pierwszeństwa i w zakresie takiego konfliktu: (a) Regulamin Binance Dotyczący Promocji Nagród; (b) Warunki Korzystania z Binance; oraz (c) Politykę Prywatności Binance.
 • Mini-gra Słowo Dnia, może nie być dostępna w Twoim regionie. Tylko użytkownicy z zakwalifikowanych regionów, którzy ukończą weryfikację konta, będą uprawnieni do udziału i otrzymania nagród.
 • Wszystkie vouchery rabatowe na opłatę handlową, zostaną rozdane w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu Aktywności. Użytkownicy będą mogli zalogować się i zrealizować swoje vouchery nagród, za pośrednictwem Profilu > Centrum Aktywności.
 • Okres ważności nagród w postaci voucherów rabatowych na opłatę handlową, ustala się na 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się jak zrealizować voucher.
 • Dla bonusu powitalnego dla nowych użytkowników: 10% Zniżki na opłaty transakcyjne spot pozostanie ważne tak długo, jak długo będzie funkcjonował program poleceń Binance. Użytkownicy mogą zakwalifikować się do nagród powitalnych poprzez wykonanie zadań określonych w Centrum Aktywności w ciągu 14 dni od rejestracji.
 • Binance zastrzega sobie prawo do odebrania użytkownikowi uprawnień do nagrody w przypadku, gdy konto jest zamieszane w jakiekolwiek nieuczciwe zachowanie ( dokonywanie transakcji typu wash, nielegalne masowe rejestracje kont, dokonywanie transakcji pomiędzy własnymi kontami lub manipulacja rynkowa).
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych Warunków Aktywności bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Aktywności, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś(-aś) inwestować tylko w produkty, które znasz i w przypadku których rozumiesz ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji, należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.