Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
Finanse
NFT
Instytucjonalne
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Wyzwanie Binance P2P Ucz Się i Handluj: Podziel Się 10 000 BUSD w Nagrodach!

Wyzwanie Binance P2P Ucz Się i Handluj: Podziel Się 10 000 BUSD w Nagrodach!

2023-02-07 13:01
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Binance P2P z przyjemnością przedstawia nowe wyzwanie "Ucz Się i Handluj'' dla wszystkich użytkowników Binance! Uprawnieni użytkownicy mogą zdobyć wiedzę na temat Binance P2P i podzielić się łączną pulą nagród w wysokości 10 000 BUSD w voucherach tokenowych w Okresie Promocji, wypełniając quiz i dokonując transakcji P2P.
Okres Promocji: 08:00 (UTC) 08.02.2023 do 08:00 (UTC) 28.02.2023
Promocja A: Tylko dla Nowych Użytkowników P2P - Ucz Się i Handluj, aby Podzielić Się 7000 BUSD w Nagrodach
W tej promocji mogą wziąć udział użytkownicy, którzy nie handlowali na Binance P2P przed 08:00 (UTC) 08.02.2023. Aby zakwalifikować się do nagród, użytkownicy muszą przeczytać następujące artykuły i wypełnić quiz ze wszystkimi poprawnymi odpowiedziami w Okresie Promocji:
Uprawnieni użytkownicy, którzy dokonają pierwszego zakupu o równowartości co najmniej 25 $ dowolnej kryptowaluty w pojedynczej transakcji na Binance P2P w Okresie Promocji, zostaną sklasyfikowani według ich całkowitego wolumenu zakupów na Binance P2P w Okresie Promocji. 50 Najlepszych uprawnionych użytkowników otrzyma do podziału 2000 BUSD w voucherach tokenowych, z limitem 100 BUSD w voucherach tokenowych na użytkownika.
 • Sposób Obliczania Nagród:
  Nagroda dla każdego zakwalifikowanego użytkownika, który znajdzie się w pierwszej 50 = (Łączny wolumen zakupów użytkownika na Binance P2P w Okresie Promocji / Łączny wolumen zakupów 50 najlepszych użytkowników na Binance P2P w Okresie Promocji) * 2000 BUSD voucherów tokenowych
Dodatkowo, pierwszych 5000 uprawnionych użytkowników, którzy ukończą quiz ze wszystkimi poprawnymi odpowiedziami, otrzymają po 1 BUSD w voucherze tokenowym.
Promocja B: Tylko dla Istniejących Użytkowników P2P , Ucz Się i Handluj aby Podzielić się 3000 BUSD w Nagrodach
Ta promocja jest otwarta dla istniejących użytkowników P2P, którzy handlowali na Binance P2P przed 08:00 (UTC) 08.02.2023. Aby zakwalifikować się do udziału w nagrodach, użytkownicy muszą spełnić następujące wymagania w okresie promocji:
Wszyscy uprawnieni użytkownicy zostaną sklasyfikowani według ich całkowitego wolumenu obrotu na Binance P2P (w tym kupna i sprzedaży) w Okresie Promocji. Dwudziestu najlepszych uprawnionych użytkowników, będzie mogło podzielić się 3000 BUSD w voucherach tokenowych, z limitem do 300 BUSD w voucherze tokenowych na użytkownika.
 • Sposób Obliczania Nagród:
  Nagroda dla każdego zakwalifikowanego użytkownika, który znajdzie się w pierwszej 20 = (Łączny wolumen obrotu użytkownika na Binance P2P w Okresie Promocji / Łączny wolumen obrotu 20 najlepszych użytkowników na Binance P2P w Okresie Promocji) * 3000 BUSD voucherów tokenowych
Po Więcej Informacji:
Zasady i Warunki:
 • Tylko użytkownicy, którzy ukończą weryfikację konta do końca Promocji, będą uprawnieni do otrzymania nagród.
 • Regulamin Promocji Nagród Binance ma zastosowanie do tej Promocji.
 • Te Promocje są dostępne dla wszystkich walut fiat obsługiwanych na PlatformieBinance P2P.
 • Ta promocja dotyczy tylko takerów.
 • Taker: Kiedy składasz zlecenie na Binance P2P, które zawiera transakcje natychmiast przed wejściem do arkusza zleceń, jesteś takerem. Transakcje te „odbierają” wolumen z arkusza zleceń, a zatem są transakcjami taker.
 • Nagrody za Promocję A i B wzajemnie się wykluczają. Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić quiz ze wszystkimi poprawnymi odpowiedziami dla Promocji A lub Promocji B, aby zakwalifikować się do nagród.
 • Binance użyje dziennej ceny zamknięcia o 23:59:59 (UTC) kursu wymiany waluty lokalnej na USD, do obliczenia wymagań dotyczących wielkości zakupów i handlu użytkownika.
 • Nagrody w postaci voucherów tokenowych zostaną rozdane w ciągu trzech tygodni od zakończenia Promocji. Będziesz mógł(-ogła) zalogować się i zrealizować swój voucher poprzez Konto > Centrum Nagród.
 • Wszystkie rozdane vouchery tracą ważność w ciągu dwóch tygodni od daty dystrybucji. Kwalifikujący się użytkownicy, powinni odebrać swoje vouchery przed upływem terminu ważności.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy w naszej uzasadnionej opinii działają nieuczciwie lub niezgodnie z obowiązującymi warunkami.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania transakcji, które zostaną uznane za nielegalnie zarejestrowane zbiorczo konta.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wahania te mogą mieć wpływ na wartość aktywów cyfrowych kupowanych lub sprzedawanych przez Ciebie na platformie Binance P2P, która może być niższa lub wyższa w momencie i po zakończeniu transakcji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez użytkownika. Poprzez użycie Platformy Binance P2P zapewnia handel aktywami cyfrowymi bezpośrednio z innymi użytkownikami. Binance ułatwia transakcje poprzez uwolnienie aktywów cyfrowych po potwierdzeniu przez obie strony wymiany waluty fiat w trybie offline. Kwota transakcji, cena i warunki każdego ogłoszenia są ustalane przez użytkownika publikującego ogłoszenie. Wszystkie płatności są ostateczne po zakończeniu transakcji, chyba że prawo wymaga inaczej. Binance nie ma prawa ani obowiązku rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikających z dokonanej płatności. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika w związku z dokonaną płatnością. Nie jest to porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.