Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Utwórz swoją pierwszą strategię Spot Grid i podziel się 10 000 USDT w nagrodach! (08.06.2023)

Utwórz swoją pierwszą strategię Spot Grid i podziel się 10 000 USDT w nagrodach! (08.06.2023)

2023-06-09 07:27
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Binance uruchamia nową promocję, w której użytkownicy mogą zdobywać nagrody, jednocześnie poznając strategie Spot Grid! Kwalifikujący się użytkownicy, będą mogli podzielić się łączną pulą nagród w wysokości 10 000 USDT w voucherach tokenowych, po prostu tworząc swoją pierwszą strategię Spot Grid.
Stwórz swoją pierwszą strategię Spot Grid już teraz!
Okres promocji: 00:00 (UTC) 09.06.2023 - 23:59 (UTC) 22.06.2023
Pierwsze 2000 użytkowników regularnych i poziomu VIP 1-3, którzy potwierdzą swoje uczestnictwo i utworzą strategię Spot Grid po raz pierwszy w okresie promocji, zakwalifikują się do otrzymania vouchera tokenowego o wartości 5 USDT.
Jak Wziąć Udział:
 • Krok 1: Kliknij "Zarejestruj się teraz" na stronie promocji, aby potwierdzić swój udział w promocji.
 • Krok 2: Utwórz swoją pierwszą strategię Spot Grid. Upewnij się, że co najmniej jedna ze strategii Spot Grid ma ciągły czas działania ​​​​​​​ponad 24 godziny​​​​​​​.
Regulamin:
 • Promocja ta jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy są włączeni do handlu Binance Spot Grid i może nie być dostępna, lub może być ograniczona w niektórych jurysdykcjach lub regionach, czy dla niektórych użytkowników, w zależności od wymogów prawnych i regulacyjnych. 
 • Użytkownicy są odpowiedzialni za poinformowanie się i przestrzeganie wszelkich ograniczeń i/lub wymogów nałożonych w odniesieniu do dostępu i korzystania z usług handlowych Binance Spot Grid w każdym kraju, z którego uzyskują dostęp do usług.
 • Tylko zweryfikowani użytkownicy, którzy klikną "Zarejestruj się teraz" na stronie promocji w okresie promocji, będą uprawnieni do otrzymania nagród.
 • Promocja ta jest dostępna dla użytkowników regularnych oraz poziomu VIP 1-3, którzy utworzą strategię Spot Grid po raz pierwszy, w okresie promocji.
 • Nagrody w postaci voucherów tokenowych, zostaną przekazane uprawnionym użytkownikom w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu okresu promocji. Użytkownicy będą mogli zalogować się i zrealizować swoje vouchery, za pośrednictwem Profilu > Centrum Aktywności
 • Nagrody w postaci voucherów tokenowych, wygasną w ciągu dwóch tygodni od ich dystrybucji. Uprawnieni użytkownicy powinni odebrać swoje vouchery, przed datą ich wygaśnięcia. Dowiedz się, jak zrealizować voucher tokenowy.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy w naszej uzasadnionej opinii działają nieuczciwie lub niezgodnie z obowiązującymi warunkami.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania transakcji, które zostaną uznane za nielegalnie zarejestrowane zbiorczo konta.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub nałożenia dodatkowych ograniczeń w odniesieniu do dostępu i korzystania z usług handlowych Binance Spot od czasu do czasu, według własnego uznania, w dowolnym momencie bez powiadomienia.
 • Dodatkowy regulamin promocji jest dostępny tutaj.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś(-aś) inwestować tylko w produkty, które są Ci znane i których ryzyko rozumiesz. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym, przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.