Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Uruchomiono nowe produkty ograniczonego zakresu (30.05.2023)

Uruchomiono nowe produkty ograniczonego zakresu (30.05.2023)

2023-05-30 14:51
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance wprowadza nową partię produktów Ograniczonego Zakresu ze zaktualizowanymi Zakresami Cen i Datami Rozliczenia, które użytkownicy mogą wykorzystać, aby potencjalnie zdobyć wyższe nagrody, w czasach niskiej zmienności rynku.
 • Subskrypcja rozpoczyna się o: 10:00 (UTC) 30.05.2023 
 • Format subskrypcji: Wedle reguły "kto pierwszy, ten lepszy"
 • Sprawdź nowe Zakresy Ceny i Daty Rozliczenia w poniższym linku
Zdobądź Nagrody z Ograniczonym Zakresem!
Ograniczony Zakres to produkt, który pozwala użytkownikom zdobywać nagrody , gdy Cena Referencyjna wybranego przez nich aktywa cyfrowego, pozostaje w granicach wybranego Zakresu Cenowego przez cały Okres Subskrypcji. 
Użytkownicy mogą wybrać Zakres Cen i Datę Rozliczenia, które najbardziej odpowiadają ich potrzebom z szerokiej gamy dostępnych opcji. Mogą również zdecydować, jaka część ich Kwoty Subskrypcji zostanie utracona (tj. Kwota Subskrypcji Obarczona Ryzykiem), jeśli Cena Referencyjna kiedykolwiek dotknie lub przekroczy Górny/Dolny Zakres wybranego Zakresu Cen w Okresie Subskrypcji. Im wyższa Kwota Subskrypcji Obarczona Ryzykiem, tym wyższe Potencjalne APR.
Aktywa Bazowe Ograniczonego Zakresu
Waluta Depozytu
Kwota Subskrypcji narażona na Ryzyko
Terminy Rozliczeń
BTC
BTC, USDT lub BUSD
0%* - 5%
05.06.2023
07.06.2023
12.06.2023
ETH
ETH, USDT lub BUSD
BNB
BNB, USDT lub BUSD
* Uwaga: Produkty z etykietą "Początkujący" mają dostępną opcję 0% "Kwoty Subskrypcji Obciążonej Ryzykiem" .
Jak Zacząć z Ograniczonym Zakresem:
 • Wybierz produkt Ograniczonego Zakresu, który chcesz zasubskrybować (tj. BTC, ETH lub BNB).
 • Wybierz opcję, która pasuje do preferowanego Zakresu Ceny, Potencjalnego APR i Daty Rozliczenia. 
 • Wprowadź kwotę, którą chciałbyś(-abyś) subskrybować. Możesz subskrybować za pomocą USDT, BUSD lub wybranego aktywa cyfrowego.
 • Wybierz Potencjalny APR, który chcesz uzyskać na koniec Okresu Subskrypcji. Należy pamiętać, że im wyższy APR, tym większa Kwota Subskrypcji Obarczona Ryzykiem.
 • Przeczytaj i zaakceptuj Umowę o Świadczenie Usług Ograniczonego Zakresu Binance i zaznacz pole potwierdzenia. Kliknij [Potwierdź], aby zakończyć subskrypcję.
Więcej informacji na temat Ograniczonego Zakresu, w tym glosariusz i szczegółową metodologie obliczeń, można znaleźć tutaj.
Uwagi:
 • Ograniczony Zakres może w dowolnym momencie przestać akceptować nowe subskrypcje.
 • APR zmienia się w czasie rzeczywistym w zależności od wahań na rynku przed subskrypcją, ale zostanie zablokowane po jej ukończeniu.
 • Produkty Ograniczonego Zakresu nie mogą być umarzane przed Datą Rozliczenia. 
 • Aktywa Bazowe Ograniczonego Zakresu odnoszą się do aktywów cyfrowych, dla których cena jest monitorowana.
 • Waluta Depozytowa odnosi się do aktywów cyfrowych używanych do subskrypcji produktu Ograniczonego Zakresu.
 • Termin Rozliczenia odnosi się do daty, w której nastąpi transakcja i realizacja.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca. 
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
30.05.2023
Znajdź nas na 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku:Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Możesz nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty, ponieważ część Twojej kwoty subskrypcji jest objęta ryzykiem. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Długoterminowe posiadanie produktu Ograniczonego Zakresu oznacza, że możesz zwiększyć prawdopodobieństwo utraty części kwoty subskrypcji. APR to szacunkowa wartość nagród, które zarobisz w kryptowalucie w wybranych ramach czasowych. Przed zawarciem transakcji Ograniczonego Zakresu, należy dokonać niezależnej oceny przydatności i stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby, należy skonsultować się z własnymi doradcami. Informacji tej nie należy interpretować jako porady finansowej lub inwestycyjnej. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić siebie, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronęWarunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.