Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Uruchomiono nowe produkty Cloud Mining (01.06.2023)

Uruchomiono nowe produkty Cloud Mining (01.06.2023)

2023-06-01 12:10
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance wprowadza nową partię produktów Cloud Mining do wydobywania BTC. Użytkownicy mogą teraz zakończyć subskrypcje produktów Cloud Mining, aby kupić hashrates i rozpocząć gromadzenie nagród górniczych w swoich Portfelach Finansowania.
  • Rozpoczęcie subskrypcji o: 02:00 (UTC) 01.06.2023
  • Format Subskrypcji: Na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy"
  • Szacowany czas rozpoczęcia wydobycia: 04:00 (UTC) 08.06.2023
Subskrybuj i Zdobywaj Nagrody za Wydobycie BTC Już Teraz!
Powiązane Linki:
Zasady i Warunki:
  • Konta użytkowników muszą być zweryfikowane, aby zrealizować subskrypcje produktów Cloud Mining.
  • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
     W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
01.06.2023
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku:Ceny aktywów cyfrowych są obarczone wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Inwestuj tylko w produkty, które znasz i tylko jeżeli rozumiesz związane z tym ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszego materiału nie należy interpretować jako porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymiWarunkami Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.