Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed
Cancel

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Ukończ Podwyższone Subskrypcje Podwójnych Inwestycji i Zdobądź Do 6 BNB w Voucherze Tokenowym

Ukończ Podwyższone Subskrypcje Podwójnych Inwestycji i Zdobądź Do 6 BNB w Voucherze Tokenowym

2023-03-16 16:21
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Okres Promocji: 09:00 (UTC) 14.03.2023 do 23:59 (UTC) 03.04.2023
Binance ma przyjemność uruchomić nową promocję dla użytkowników Podwójnych Inwestycji, w której zarówno użytkownicy regularni jak i użytkownicy VIP będą mogli otrzymać do 6 BNB w voucherach tokenowych. Użytkownicy, którzy wezmą udział w tej promocji, mogą również zakwalifikować się do Programu dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz VIP, będących użytkownikami Podwójnych Inwestycji, który rozszerza korzyści VIP na wszystkich uprawnionych użytkowników Podwójnych Inwestycji. 
Jak Zakwalifikować się do Nagród: 
Wszyscy uprawnieni użytkownicy, którzy zdecydują się na udział w promocji mogą otrzymać do 6 BNB w voucherach tokenowych każdy, w zależności od ich łącznych kwot subskrypcji Podwójnych Inwestycji, odpowiednio przed i po rozpoczęciu i zakończeniu Promocji. Kwota Subskrypcji Netto Podwójnych Inwestycji każdego użytkownika w Okresie Promocji, może być obliczona w następujący sposób: 
 • (Całkowita Kwota Subskrypcji Podwójnych Inwestycji o 23:59 UTC 03.04.2023) - (Całkowita Kwota Subskrypcji Podwójnych Inwestycji o 08:59 UTC 14.03.2023
Struktura Nagród:
Nagrody (w Voucherze Tokenowym)
Kwota Subskrypcji Netto Podwójnych Inwestycji (Równowartość USDT)
6 BNB
≥ 1 000 000 
3 BNB
500 000 ≤ Kwota < 1 000 000
0,8 BNB
100 000 ≤ Kwota < 500 000
0,3 BNB
50 000 ≤ Kwota < 100 000
0,06 BNB
10 000 ≤ Kwota < 50 000
0,01 BNB
1000 ≤ Kwota < 10 000

Przykład Obliczenia dla Kwoty Subskrypcji Netto Podwójnych Inwestycji:
 • Użytkownik dokonuje różnych subskrypcji Podwójnych Inwestycji przed rozpoczęciem Promocji i osiąga łączną kwotę subskrypcji Podwójnych Inwestycji w wysokości 200 000 $ w czasie pierwszego snapshota (08:59 UTC 14.03.2023).
 • Pod koniec Okresu Promocji, użytkownik zapisuje się na dodatkowe produkty Podwójnych Inwestycji i osiąga łączną kwotę subskrypcji Podwójnych Inwestycji w wysokości 350 000 $ do drugiego czasu snapshota (23:59 UTC 03.04.2023). W związku z tym, Kwota Subskrypcji Netto Podwójnych Inwestycji wynosi 150 000 $.
 • Użytkownik zakwalifikuje się wówczas do otrzymania vouchera tokenowego o wartości 0,8 BNB, w oparciu o powyższą strukturę nagród.
Jak Wziąć Udział:
 • Krok 1: Kliknij przycisk [Dołącz do Promocji] na stronie promocji.
 • Krok 2: Subskrybuj dowolny produkt Podwójnych Inwestycji
 • Krok 3: Ukończ podwyższoną subskrypcję Podwójnych Inwestycji, aby zakwalifikować się do wyższej kwoty vouchera.
Po Więcej Informacji:
Zasady i Warunki:
 • Użytkownicy powinni kliknąć przycisk [Dołącz do Promocji], aby pomyślnie uczestniczyć w promocji i kwalifikować się do wszelkich nagród.
 • Użytkownicy, którzy przystąpili do poprzedniej promocji Podwójnych Inwestycji i zostali nagrodzeni, nie są uprawnieni do udziału w tej promocji.
 • Wszyscy użytkownicy muszą wypełnić KYC, aby kwalifikować się do jakichkolwiek nagród.
 • Wszystkie kwoty subskrypcji będą mierzone w równowartości USDT przy użyciu ceny zamknięcia z dnia, w którym następuje subskrypcja.
 • Subskrypcji w ramach Podwójnych Inwestycji nie można anulować, ani dokonać wczesnej realizacji.
 • Nagrody będą dystrybuowane przed 17.04.2023. Użytkownicy będą mogli zalogować się i zrealizować nagrody w postaci vouchera tokenowego, za pośrednictwem Konta > Centrum Nagród.
 • Okres ważności vouchera tokenowego ustalany jest na 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się, jak zrealizować voucher.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy w naszej uzasadnionej opinii działają nieuczciwie lub niezgodnie z obowiązującymi warunkami. 
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • Dostęp do dodatkowych warunków promocji można znaleźć tutaj.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spadać lub rosnąć, a także możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika. Może się okazać, że lepiej zatrzymać swoją kryptowalutę i może być wymagana transakcja po kursie mniej korzystnym niż kurs rynkowy w Dniu Rozliczenia. Nie jest to porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.