Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Ukończ Misje Teraz, aby Podzielić Się Nagrodami w Wysokości 50 000 $! (24.11.2022)

Ukończ Misje Teraz, aby Podzielić Się Nagrodami w Wysokości 50 000 $! (24.11.2022)

2022-11-25 12:24
Okres Aktywności: 03:00 (UTC) 24.11.2022 do 23:59 (UTC) 04.12.2022
Jak Zacząć?
 • Krok 1: Odwiedź stronę docelową Wyzwania.
 • Krok 2: Kliknij przycisk „Wykonaj” obok odpowiedniej misji.
 • Krok 3: Ukończ misję w okresie aktywności, aby uzyskać odpowiednią liczbę prób wyzwań. Inne sposoby realizacji misji są uważane za nieważne.
 • Krok 4: Kliknij „ROZPOCZNIJ” na stronie docelowej Wyzwania, aby podjąć pierwszą próbę Wyzwania. Kursor obróci się i ostatecznie pozostanie na wyznaczonym kwadracie, który jest wynikiem tej próby.
Jakie Są Kategorie Nagród Do Wygrania?
 • Voucher Tokenowy 0,5 BUSD
 • Voucher Tokenowy 1 BUSD
 • Voucher Cashback 5 BUSD
 • Voucher Tokenowy 10 BUSD
 • Voucher Cashback 50 BUSD
 • Voucher Cashback o wartości 100 BUSD
 • Voucher Margin 100 USDT z 0% Odsetkami
 • Dziękujemy. Pamiętaj, że „Dziękujemy” oznacza, że nie ma nagrody za próbę wyzwania.
Jak Zdobyć Więcej Prób Uczestnictwa w Wyzwaniu?
Wypełnij poniższe misje, aby odblokować próby Wyzwania:
 • Pomyślnie poleć jednego znajomego, aby założył konto Binance i przeszedł weryfikację konta, aby odblokować jedną próbę Wyzwania.
 • Handluj co najmniej 50 USDT w łącznym wolumenie (kupno/sprzedaż) na dowolnych parach handlowych Spot, aby odblokować jedną próbę Wyzwania.
 • Handluj co najmniej 100 USDT w łącznym wolumenie (kupno/sprzedaż) na dowolnych Parach handlowych Margin, aby odblokować jedną próbę Wyzwania.
Każda misja handlowa Spot i Margin może zostać ukończona tylko raz przez każdego uczestnika co 24 godziny. Jeśli skończyłeś(-aś) misję handlową Spot lub Margin i uzyskałeś(-aś) odpowiednią próbę Wyzwania, musisz odczekać 24 godziny, zanim będziesz mógł(-ogła) ponownie podjąć tę samą misję, aby zdobyć kolejną próbę Wyzwania.
Odliczanie do następnej próby misji handlowej Spot lub Margin rozpoczyna się od momentu ukończenia poprzedniej misji. Na przykład, jeśli ukończysz wymaganą misję o 03:00 (UTC) 24.11.2022, możesz spróbować tej samej misji ponownie po 03:00 (UTC) 25.11.2022 aby uzyskać odpowiednią próbę Wyzwania. Aby ponownie podjąć próbę wykonania tej samej misji po upływie 24 godzin, należy kliknąć przycisk [Wykonaj].
Należy pamiętać, że użytkownicy mogą wykonać wiele misji polecających w dowolnym momencie w okresie aktywności, aby odblokować odpowiednią liczbę prób Wyzwania.
Zasady i Warunki:
 • Wszyscy użytkownicy powinni ukończyć KYC, aby pomyślnie uczestniczyć w Wyzwaniu.
 • Aby wziąć udział w Wyzwaniu, użytkownicy muszą najpierw kliknąć przycisk „Wykonaj” obok odpowiedniej misji. Następnie, możesz ukończyć misję w dowolnym momencie okresu promocyjnego, aby otrzymać próby wyzwań. Inne sposoby wykonania misji zostaną uznane za nieważne.
 • Nagrody w postaci voucherów z udanej próby zostaną rozdane użytkownikom, którzy wygrają Wyzwanie. Będziesz mógł(-ogła) się zalogować i wykorzystać swoje nagrody w postaci voucherów za pośrednictwem Konto > Centrum Nagród.
 • Jeśli nie posiadasz konta Binance, kliknij tutaj, aby uzyskać 10% zniżki na opłaty handlowe. 10% zniżka na opłaty na rynku spot będzie obowiązywać tak długo, jak długo funkcjonował będzie program poleceń Binance. 10% zniżka na opłaty na kontraktach futures obowiązuje przez 30 dni od daty aktywacji konta Futures.
 • Wolumen obrotu subkont nie zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznym podsumowaniu. Subkonta nie będą postrzegane jako niezależne konta podczas uczestnictwa w tej aktywności.
 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji transakcji uznanych za "wash trading” lub nielegalne, zbiorowe rejestrowanie kont, a także transakcji mających cechy handlu "self-dealing" lub manipulacji rynku.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych Warunków Aktywności bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Aktywności, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.