Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Ucz Się i Handluj: Wykonaj Zadania, aby Podzielić Się 100 000 $ Nagrody w Voucherach Tokenowych KAVA, XTZ, SAND i HFT!

Ucz Się i Handluj: Wykonaj Zadania, aby Podzielić Się 100 000 $ Nagrody w Voucherach Tokenowych KAVA, XTZ, SAND i HFT!

2022-12-07 12:51
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Przypomnienie: Kliknij przycisk [zarejestruj się] na stronie aktywności, aby zakwalifikować się do nagrody
Okres Promocji: 07:00 (UTC) 05.12.2022 do 23:59 (UTC) 18.12.2022
Promocja A: Ucz się, Handluj i Rozwiąż Quiz, aby Podzielić się 80 000 $ w voucherach tokenowych KAVA, XTZ, SAND i HFT
Wszyscy użytkownicy, którzy potwierdzą swój udział tutaj i wykonają następujące trzy zadania w okresie promocji, zakwalifikują się do równego udziału w 80 000 $ w voucherach tokenowych KAVA, XTZ, SAND i HFT.
Promocja B: Zajmij Miejsce Wśród 20 Najlepszych Traderów, aby Podzielić się Voucherami Tokenowymi KAVA, XTZ, SAND i HFT o Wartości 20 000 $
Wszyscy użytkownicy, którzy potwierdzą swój udział w tej promocji i osiągną łączny wolumen obrotu o równowartości co najmniej 1000 $ (w tym transakcje kupna i sprzedaży) na kwalifikujących się parach handlowych spot, zostaną uszeregowani na podstawie ich całkowitego wolumenu handlowego (w tym transakcji kupna i sprzedaży) w ramach kwalifikujących się par handlowych spot w okresie promocji.
20 Najlepszych kwalifikujących się użytkowników, będzie uprawnionych do podziału 20 000 $ w voucherach tokenowych KAVA, XTZ, SAND i HFT, zgodnie z poniższą strukturą nagród:
Rankingi
Nagroda Na Uprawnionego Użytkownika (w Voucherach Tokenowych KAVA, XTZ, SAND i HFT)
1. Miejsce
$5000
2. Miejsce
$4000
3. Miejsce
$3 000
4 Miejsce
$2 000
5 Miejsce
$1 000
Miejsca od 6. do 10.
$500
Miejsca 11. - 20.
$250
Zasady i Warunki:
 • Ta promocja może nie być dostępna w Twoim regionie.
 • Tylko użytkownicy z kwalifikujących się regionów, którzy klikną przycisk [zarejestruj się teraz] na tej stronie oraz ukończą KYC przed końcem okresu aktywności, będą uprawnieni do otrzymania jakichkolwiek nagród.
 • Kwalifikujące się pary handlowe spot: KAVA/USDT, KAVA/BUSD, XTZ/USDT, XTZ/BUSD, SAND/USDT, SAND/BUSD, HFT/USDT, HFT/BUSD.
 • Binance użyje 0,8426 $, 0,9768 $, 0,5534 $ i 0,5173 $ jako kursów wymiany KAVA/USD, XTZ/USD, SAND/USD i HFT/USD do dystrybucji nagród.
 • Każdy kwalifikujący się użytkownik, otrzyma odpowiednie nagrody w wielu voucherach tokenowych (tj. 25% KAVA, 25% XTZ, 25% SAND i 25% HFT).
 • Nagrody w postaci voucherów tokenowych zostaną rozdane w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu Promocji. Będziesz mógł(-ogła) zalogować się i zrealizować swój voucher tokenowy poprzez Konto > Centrum Nagród.
 • Okres ważności vouchera tokenowego ustala się na 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się , jak zrealizować voucher tokenowy.
 • Wolumen handlowy subkont zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznej kalkulacji. Subkonta nie będą postrzegane jako niezależne konta podczas uczestnictwa w tej aktywności.
 • Wolumen handlowy obejmuje zarówno transakcje kupna jak i sprzedaży, z wyłączeniem transakcji typu wash, na wszystkich kwalifikujących się parach handlowych spot.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prawa użytkownika do nagrody, jeśli konto jest zamieszane w jakiekolwiek nieuczciwe zachowanie (np. wash trading, nielegalne rejestrowanie kont zbiorczych, samodzielne transakcje lub manipulacje na rynku).
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych Warunków Promocji bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś inwestować tylko w produkty, które znasz i gdzie rozumiesz ryzyko. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Ten materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.