Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Ucz Się i Handluj GMX - 75 000 USD w Nagrodach do Zgarnięcia!

Ucz Się i Handluj GMX - 75 000 USD w Nagrodach do Zgarnięcia!

2022-11-22 13:10
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Okres Aktywności: 02:00 (UTC) 22.11.2022 do 23:59 (UTC) 30.11.2022
Kliknij [Zarejestruj się Teraz], aby Wziąć Udział
Ucz się, Wpłacaj i Handluj aby Podzielić się Pulą Nagród o wartości 75 000 USD w Voucherach Tokenowych GMX
Wszyscy użytkownicy, którzy dokonają wpłaty netto w wysokości co najmniej 5 GMX lub dokonają transakcji w wysokości co najmniej 8 GMX wśród kwalifikujących się par handlowych spot i margin (kupno i sprzedaż) GMX, skończą czytać artykuł wprowadzający GMX i przystąpią do quizu w okresie aktywności, zakwalifikują się do podziału voucherów tokenowych GMX o wartości 75 000 USD. Każdy kwalifikujący się użytkownik otrzyma nagrody w oparciu o całkowitą liczbę poprawnie udzielonych odpowiedzi na pytania, w odniesieniu do wszystkich poprawnie udzielonych odpowiedzi na pytania, przez wszystkich kwalifikujących się użytkowników.
Obliczanie Nagrody:
Nagroda dla zakwalifikowanego użytkownika = (Pytania z poprawnymi odpowiedziami indywidualnego użytkownika / Całkowita liczba pytań z poprawnymi odpowiedziami od wszystkich zakwalifikowanych użytkowników) * 75 000 USD w voucherach tokenowych GMX.
Zasady i Warunki:
 • Wszyscy użytkownicy powinni kliknąć przycisk [Zarejestruj Się Teraz] na tej stronie oraz ukończyć proces KYC, aby wziąć udział w tej aktywności.
 • Jeśli nie posiadasz konta Binance, kliknij tutaj, aby uzyskać 10% zniżki na opłaty handlowe. 10% zniżka na opłaty na rynku spot będzie obowiązywać tak długo, jak długo funkcjonował będzie program poleceń Binance. 10% zniżka na opłaty na kontraktach futures obowiązuje przez 30 dni od daty aktywacji konta Futures.
 • Uprawnione pary handlowe GMX spot i margin: GMX/USDT, GMX/BTC, GMX/BUSD.
 • Binance użyje średniej ceny zamknięcia pary handlowej GMX/USDT o godzinie 23:59:59 (UTC) w okresie promocji, jako kursu wymiany GMX używanego do dystrybucji nagród.
 • Nagrody zostaną rozdane w ciągu 2 tygodni od zakończenia aktywności. Będziesz mógł(-ogła) zalogować się i zrealizować swój voucher tokenowych poprzez Konto > Centrum Nagród.
 • Termin ważności vouchera tokenowego ustala się na 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się jak zrealizować voucher tokenowy.
 • Wolumen obrotu subkont i kont margin zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznym obliczeniu. Subkonta nie będą postrzegane jako niezależne konta podczas uczestnictwa w tej aktywności.
 • Wolumen obrotu obejmuje zarówno transakcje kupna jak i sprzedaży, z wyłączeniem transakcji typu wash, we wszystkich uprawnionych parach handlowych spot i margin GMX.
 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji transakcji uznanych za "wash trading” lub nielegalne, zbiorowe rejestrowanie kont, a także transakcji mających cechy handlu "self-dealing" lub manipulacji rynku.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany dowolnej Aktywności lub Reguł Aktywności według własnego uznania.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.