Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed
Cancel

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Tylko Dla Vip-ów: Ciesz Się Zerowymi Opłatami Transakcyjnymi Podczas Zakupów BNB za Pośrednictwem Auto-Inwestycji!

Tylko Dla Vip-ów: Ciesz Się Zerowymi Opłatami Transakcyjnymi Podczas Zakupów BNB za Pośrednictwem Auto-Inwestycji!

2023-02-01 14:44
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Okres Promocji: 09:00 (UTC) 01.02.2023 - 23:59 (UTC) 28.02.2023
Promocja: Ciesz Się Zerowymi Opłatami Transakcyjnymi Przy Zakupie BNB Poprzez Auto-Inwestycje
Binance ma przyjemność ogłosić ekskluzywną promocję dla wszystkich użytkowników VIP 1-9! W Okresie Promocji użytkownicy VIP 1-9, którzy zakupią BNB za pośrednictwem nowego planu Pojedynczego Token Auto-Inwestycji otrzymają 100% rabatu na opłaty transakcyjne (tj., zero opłat transakcyjnych).
Informujemy, że rabaty z tytułu opłaty handlowej będą dystrybuowane w formie BNB do 23:59 (UTC) 14.03.2023.
Jak Zacząć?
 • Krok 1: Kliknij przycisk [Dołącz do Promocji] na stronie aktywności.
 • Krok 2: Utwórz nowy Plan Pojedynczego Tokena Auto-Inwestycji BNB w okresie promocji.
Czym Są Auto-Inwestycje?
Auto-Inwestycje to strategia inwestycyjna oparta na uśrednianiu kosztu dolara (DCA), która pozwala użytkownikom zautomatyzować zakupy krypto i potencjalnie uzyskiwać realny dochód pasywny w tym samym czasie. Użytkownicy mogą wybrać kryptowaluty, które chcą kupować na bazie okresów godzinowych, dziennych, tygodniowych, dwutygodniowych lub miesięcznych. Więcej informacji i przewodnik krok po kroku, można znaleźć tutaj.
Zasady i Warunki
 • W Promocji mogą brać udział wyłącznie użytkownicy VIP 1-9, którzy ukończyli weryfikację konta.
 • Tylko zakupy BNB za pośrednictwem nowego planu Pojedynczego Tokena Auto-Inwestycji będą kwalifikować się do tej promocji z zerową opłatą handlową. Istniejące plany Pojedynczego Tokena Auto-Inwestycji BNB, plany Portfelowe z BNB oraz Plany Powiązane z Indeksem są wyłączone z tej promocji.
 • Rabaty na opłaty transakcyjne będą przyznawane w formie BNB co miesiąc, na podstawie kursu BNB/BUSD na Binance Spot o 23:59 (UTC) 28.02.2023.
 • Zakwalifikowani użytkownicy automatycznie otrzymają swoje miesięczne rabaty na opłaty handlowe do 23:59 (UTC) 14.03.2023.
 • Uprawnieni użytkownicy mogą skonfigurować wiele planów Pojedynczego Tokena Auto-Inwestycji BNB i zrealizować dowolną ilość zakupów BNB za pośrednictwem Auto-Inwestycji w Okresie Promocji.
 • Konta i subkonta zarejestrowane zbiorczo nie kwalifikują się do udziału w tej promocji.
 • Binance zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji wszystkich uczestników wykazujących oznaki nieuczciwego zachowania.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych Warunków Promocji bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy użytkownicy są związani tymi poprawkami.
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.