Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Subskrybuj Swój Pierwszy Produkt Ograniczonego Zakresu aby Zdobyć Do 1000 USDT w Voucherze Tokenowym

Subskrybuj Swój Pierwszy Produkt Ograniczonego Zakresu aby Zdobyć Do 1000 USDT w Voucherze Tokenowym

2023-03-30 10:46
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Binance z przyjemnością przedstawia nowy konkurs, w którym użytkownicy korzystający zOgraniczonego Zakresu po raz pierwszy, mogą uzyskać do 1000 USDT w voucherach tokenowych!
[Kliknij Tutaj, aby Dołączyć do Promocji]
Promocja: Subskrybuj Swój Pierwszy Produkt Ograniczonego Zakresu i Zdobądź Do 1000 USDT w Voucherach Tokenowych
Okres Promocji: 09:00 (UTC) 29.03.2023 do 23:59 (UTC) 10.04.2023
W okresie promocji użytkownicy, którzy klikną [Dołącz do Promocji] na stronie aktywności i subskrybują swój pierwszy produkt Ograniczonego Zakresu, zakwalifikują się do otrzymania do 1000 USDT w voucherze tokenowym, w zależności od ich Kwoty Subskrypcji Netto Ograniczonego Zakresu w okresie promocji, zgodnie ze strukturą poniżej: 
Nagroda w Voucherze Tokenowym
Kwota Netto Subskrypcji Ograniczonego Zakresu 
(Rónowartość USDT)
Liczba Użytkowników* 
1 USDT
10 ≤ Kwota < 100
500
2 USDT
100 ≤ Kwota < 1000
250
5 USDT
1000 ≤ Kwota < 10 000
100
25 USDT
10 000 ≤ Kwota < 100 000
50
200 USDT
100 000 ≤ Kwota < 1 000 000
25
1 000 USDT
≥ 1 000 000
5
* Uwagi: 
 • Nagrody każdego poziomu, zostaną rozdane ograniczonej liczbie uprawnionych użytkowników na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy", jak pokazano w tabeli powyżej. Należy pamiętać, że użytkownicy mogą otrzymać nagrody z niższego poziomu, jeśli wszystkie nagrody dla poziomu odpowiadającego ich Kwocie Netto Subskrypcji Ograniczonego Zakresu, zostały w pełni rozdzielone.
 • Subskrypcje produktów Ograniczonego Zakresu z Potencjalnym APR, które nosi etykietę " Początkujący", nie będą liczyć się jako subskrypcje kwalifikowane w tej Promocji.
Jak Wziąć Udział:
 • Krok 1: Kliknij przycisk [Dołącz do Promocji] na stronie promocji.
 • Krok 2: Subskrybuj dowolny produkt Ograniczonego Zakresu po raz pierwszy. 
 • Krok 3: Ukończ subskrypcje Ograniczonego Zakresu, aby zakwalifikować się do nagrody w postaci vouchera tokenowego. Im wyższa subskrypcja, tym wyższa nagroda. 
Jak Działa Ograniczony Zakres?
Ograniczony Zakres to produkt, który pozwala użytkownikom zdobywać nagrody, gdy Cena Referencyjna wybranego przez nich aktywa cyfrowego, pozostaje w wybranym Zakresie Cenowym przez cały Okres Subskrypcji. 
Decydując o tym, jaka część ich Kwoty Subskrypcji zostanie utracona (tj. Kwota Subskrypcji objęta Ryzykiem), jeśli Cena Referencyjna kiedykolwiek dotknie lub przekroczy Górny/Dolny Zakres wybranego Zakresu Cenowego w Okresie Subskrypcji, użytkownicy są w stanie spieniężyć swój pogląd na rynek i potencjalnie otrzymać wysokie APR w nagrodach tokenowych. Dowiedz się więcej o produktach Ograniczonego Zakresu z FAQ.
Po Więcej Informacji:
Zasady i Warunki:
 • Użytkownicy powinni kliknąć przycisk [Dołącz do Promocji], aby pomyślnie uczestniczyć w promocji i kwalifikować się do wszelkich nagród.
 • Proszę zapoznać się z Regulaminem Ograniczonego Zakresu przed skorzystaniem z jakichkolwiek produktów na platformie Binance dla Ograniczonego Zakresu. Wszyscy użytkownicy muszą wypełnić KYC aby kwalifikować się do jakichkolwiek nagród.
 • Wszystkie kwoty subskrypcji, zostaną obliczone przy użyciu ceny zamknięcia o godzinie 23:59 (UTC) kursu wymiany kryptowaluty na USDT w dniu subskrypcji.
 • Subskrypcje produktów Ograniczonego Zakresu z Potencjalnym APR, które nosi etykietę " Początkujący", nie będą liczyć się jako subskrypcje kwalifikowane w tej Promocji.
 • Użytkownicy nie mogą anulować subskrypcji Ograniczonego Zakresu lub wykupić swoich aktywów, przed terminem końca okresu subskrypcji.
 • Nagrody będą dystrybuowane przed 24.04.2023. Użytkownicy będą mogli zalogować się i zrealizować nagrody w postaci vouchera tokenowego, za pośrednictwem Konta > Centrum Nagród.
 • Okres ważności vouchera tokenowego ustalany jest na 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się, jak zrealizować voucher.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy w naszej uzasadnionej opinii działają nieuczciwie lub niezgodnie z obowiązującymi warunkami. 
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • Dostęp do dodatkowych warunków promocji można znaleźć tutaj.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Możesz nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty, ponieważ część Twojej kwoty subskrypcji jest objęta ryzykiem. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Długoterminowe posiadanie produktu Ograniczonego Zakresu oznacza, że możesz zwiększyć prawdopodobieństwo utraty części kwoty subskrypcji. APR to szacunkowa wartość nagród, które zarobisz w kryptowalucie w wybranych ramach czasowych. Przed zawarciem transakcji Ograniczonego Zakresu, należy dokonać niezależnej oceny przydatności i stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby należy skonsultować się z własnymi doradcami. Informacji tej nie należy interpretować jako porady finansowej lub inwestycyjnej. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić siebie, odwiedź naszą strona Odpowiedzialnego Handlu. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Warunki Użytkowania oraz Ostrzeżenie o Ryzyku.