Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Stwórz Strategię Futures Grid, aby Podzielić Się Do 50 000 USDT w Nagrodach i Voucherach Aktualizacyjnych VIP+1!

Stwórz Strategię Futures Grid, aby Podzielić Się Do 50 000 USDT w Nagrodach i Voucherach Aktualizacyjnych VIP+1!

2023-04-27 11:30
Jest to ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie. 
Binance Futures wprowadza nową promocję, w której wszyscy zwykli użytkownicy i użytkownicy VIP poziomu 1-3 mogą podzielić się do 50 000 USDT w voucherach tokenowych i Voucherami Aktualizującymi Poziom VIP+1, tworząc Strategię Futures Grid.
Dołącz do Promocji Teraz!
Okres Promocji: 00:00 (UTC) 27.04.2023 do 23:59 (UTC) 17.05.2023
Promocja A: Dołącz do Konkursu Handlowego Futures Grid ROI, aby Podzielić się Do 30 000 USDT w Voucherach Tokenowych i Voucherach Aktualizujących Poziom VIP+1!
Wszyscy zwykli użytkownicy i użytkownicy VIP poziomu 1-3 muszą zarejestrować się tutaj i stworzyć przynajmniej jedną strategię futures grid w Okresie Promocji, aby wziąć udział w Konkursie Handlowym Futures Grid ROI. Uprawnieni użytkownicy, zostaną sklasyfikowani według ROI wygenerowanego przez ich strategie futures grid w Okresie Promocji i zakwalifikują się do udziału w odblokowanej, całkowitej dynamicznej puli nagród, zgodnie z poniższą strukturą nagród. 
Jak Wziąć Udział:
 • Krok 1: Kliknij "Zarejestruj się Teraz" na stronie aktywności, aby zarejestrować się do promocji.
 • Krok 2: Utwórz strategię futures grid w Okresie Promocji. Użytkownicy powinni zapewnić, że ciągły czas działania strategii futures grid wynosi co najmniej 24 godziny​​​​​​​ , a ROI z co najmniej jednej strategii futures grid jest dodatnie.
Ponadto, pierwszych 1000 zwykłych użytkowników, którzy wypełnią ten formularz i posiadają strategię futures grid o ciągłym czasie działania co najmniej 24 godziny​​​​​​​, zakwalifikują się do otrzymania Vouchera Aktualizującego Poziom VIP+1. 
Użytkownicy mogą tworzyć swoje strategie futures grid na subkoncie, aby uniknąć ręcznego handlu, anulowania zleceń i zamykania pozycji kończących strategie futures grid, utworzone na ich koncie głównym. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się jak stworzyć subkonto.
Pula Dynamicznych Nagród:
Łączna wielkość odblokowanej dynamicznej puli nagród, zależy od liczby uprawnionych uczestników w Konkursie Handlowym Futures Grid ROI i może wynieść do 30 000 USDT w voucherach tokenowych. Wielkość odblokowanej dynamicznej puli nagród, będzie określana w następujący sposób:
Uprawnieni Uczestnicy
Pula Nagród (w Voucherach Tokenowych)
≥ 500
1 000 USDT
≥ 1 000
3000 USDT
≥ 1500
10 000 USDT
≥ 2000
20 000 USDT
≥ 2500
30 000 USDT
Struktura Nagród:
Wszyscy uprawnieni uczestnicy, zostaną sklasyfikowani według ROI swoich strategii futures grid w Okresie Promocji i otrzymają nagrody, zgodnie z poniższą tabelą:
Rankingi
Nagrody na Uprawnionego Użytkownika 
1. Miejsce
8% odblokowanej dynamicznej puli nagród
2. Miejsce
5% odblokowanej dynamicznej puli nagród
3. Miejsce
2% odblokowanej dynamicznej puli nagród
Miejsca 4 - 100
Równy podział 20% odblokowanej dynamicznej puli nagród
Wszyscy pozostali kwalifikujący się uczestnicy
Równy podział 65% odblokowanej dynamicznej puli nagród
Promocja B: Stwórz Swoją Pierwszą Strategię Futures Grid, aby Otrzymać Voucher Tokenowy o wartości 5 USDT
Pierwsze 3000 zwykłych użytkowników i użytkowników VIP poziomu 1-3, którzy zarejestrują się tutaj i stworzą strategię futures grid po raz pierwszy podczas Okresu Promocji, zakwalifikują się do otrzymania vouchera tokenowego o wartości 5 USDT każdy
Jak Wziąć Udział:
 • Krok 1: Kliknij "Zarejestruj się Teraz" na stronie aktywności, aby zarejestrować się do promocji.
 • Krok 2: Utwórz strategię futures grid po raz pierwszy w Okresie Promocji, poprzez powielenie parametru danej strategii na stronie Handlu Strategiami lub poprzez wykorzystanie auto parametrów na stronie Handlu Futures Grid.
 • Krok 3: Zapewnij, że ciągły czas działania strategii futures grid wynosi co najmniej​​​​​​​ 24 godziny,​​​​​​​ a strategia futures grid generuje wolumen obrotu większy niż 0 USDT w Okresie Promocji.
Promocja C: Utwórz Strategię Futures Grid dla Kontraktu Perpetual ETHBTC, aby Zdobyć Voucher Tokenowy o wartości 5 USDT
Ponadto, pierwszych 1000 zwykłych i poziomu VIP 1-3 użytkowników, którzy zarejestrują się tutaj i stworzą strategię futures grid dla Kontraktu Liniowego Perpetual ETHBTC w Okresie Promocji, otrzymają voucher tokenowy o wartości 5 USDT, na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy"
Dołącz do społeczności Binance Futures na Twitterze i Telegramie, aby uzyskać najnowsze wiadomości i aktualizacje!
Regulamin:
 • Do nagród uprawnieni są wyłącznie zweryfikowani, regularni i poziomu VIP 1-3 użytkownicy, którzy klikną [Zarejestruj się Teraz] na stronie aktywności w Okresie Promocji. 
 • Nagrody w Promocjach A, B i C nie są wzajemnie się wykluczające. Użytkownicy mogą uczestniczyć i otrzymywać nagrody w ramach wszystkich trzech Promocji, o ile są one uprawnione.
 • Kalkulacje ROI: 
  • ROI Strategii Futures Grid = Łączny Dopasowany Zysk (zrealizowany zysk z wypełnionych zleceń grid, które są dopasowane przez jedno zlecenie kupna i jedno zlecenie sprzedaży) / Łączny Margin Początkowy (aktywa Margin zainwestowane w momencie tworzenia strategii grid).
 • Dystrybucja Nagród:
  • Nagrody w postaci Vouchera Aktualizacyjnego poziom VIP, zostaną rozdane uprawnionym użytkownikom do 23:59 (UTC) 23.05.2023, a nagrody w postaci voucherów tokenowych, zostaną rozdane uprawnionym użytkownikom w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu Promocji. Użytkownicy będą mogli zalogować się i zrealizować wszystkie nagrody w postaci voucherów za pośrednictwem Konta > Centrum Nagród
  • Okres ważności Vouchera Aktualizującego poziom VIP jest ustalony na 21 dni po dystrybucji, okres ważności voucherów tokenowych jest ustalony na 14 dni po dystrybucji. Uprawnieni użytkownicy powinni odebrać swoje vouchery przed upływem terminu ważności. Dowiedz się jak zrealizować nagrod w postaci vouchera
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy w naszej uzasadnionej opinii działają nieuczciwie lub niezgodnie z obowiązującymi warunkami.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania transakcji, które zostaną uznane za nielegalnie zarejestrowane zbiorczo konta.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • Niniejsze Promocje są dostępne tylko dla użytkowników, którzy są włączeni do handlu Binance Futures i może nie być dostępna lub może być ograniczona w niektórych jurysdykcjach lub regionach, czy dla niektórych użytkowników, w zależności od wymogów prawnych i regulacyjnych. Niniejsze promocje nie są przeznaczone dla użytkowników, którzy podlegają ograniczeniom w handlu Futures. Użytkownicy są odpowiedzialni za poinformowanie się i przestrzeganie wszelkich ograniczeń i/lub wymogów nałożonych w odniesieniu do dostępu i korzystania z usług handlowych Binance Futures w każdym kraju, z którego uzyskują dostęp do usług.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub nałożenia dodatkowych ograniczeń w odniesieniu do dostępu i korzystania z usług obrotu kontraktami Binance Futures od czasu do czasu, według własnego uznania w dowolnym momencie bez powiadomienia.
 • Więcej warunków, które oprócz niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie do Promocji A, Promocji B i Promocji C, znajduje się tutaj
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności, handel Futures jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe Twoje saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu, należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.