Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Stałe Produkty NEBL: Ciesz Się Nawet 27,99% Stopami Nagród i Podziel Się 14 700 NEBL!

2022-09-26 07:23
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Binance Simple Earn uruchomiło NEBL w Stałych Produktach. Ukończ subskrypcje Stałych Produktów NEBL od godziny 12:00 (UTC) 23.09.2022, aby zdobyć interesujące nagrody.
Promocja 1: Wpłać i Subskrybuj Stałe Produkty NEBL, Aby Cieszyć Się Do 27,99% APR
Okres Promocji: 12:00 (UTC) 23.09.2022 do 11:59 (UTC) 03.10.2022
 • Format Subskrypcji: Kto pierwszy, ten lepszy.
 • Okres Obliczania Nagrody: Od godziny 00:00 (UTC) w dniu następującym po zakończeniu subskrypcji Stałych Produktów, do końca okresu subskrypcji.
 • Czas Wypłaty Nagrody: Codziennie.
Oferowane Produkty (Stałe Produkty)
Zasób Cyfrowy
Czas Trwania
Maks. Limit Subskrypcji Stałych Produktów Na Użytkownika
APY w Okresie Promocji
Standardowa Roczna Stopa Procentowa
Min. Limit Subskrypcji Stałych Produktów Na Użytkownika
NEBL
30 dni
1500 NEBL
6.79%
6.79%
0,1 NEBL
NEBL
60 dni
150 NEBL
9.49%
9.49%
0,1 NEBL
NEBL
120 dni
15 NEBL
27,99%
17,59%
0,1 NEBL
Pamiętaj:
 • Dodatkowe APR, z którego skorzystają użytkownicy w okresie promocji, zostanie dostosowane do standardowej rocznej stopy procentowej po zakończeniu promocji.
 • Binance Simple Earn zwróci aktywa cyfrowe/cyfrowe waluty do portfeli spot użytkowników na koniec uzgodnionego okresu subskrypcji. Wartość aktywów cyfrowych/walut cyfrowych podlega fluktuacjom i może ulec zmianie.
 • Użytkownicy mogą przeglądać swoje zasoby Stałych Produktów, przechodząc do opcji Portfele > Earn > Simple Earn > Stałe.
 • Użytkownicy mogą włączyć funkcję „Auto-Subskrypcji” przed zakończeniem subskrypcji Stałych Produktów, która po wygaśnięciu automatycznie odnowi istniejącą pozycję na nowy, stały okres o takim samym czasie trwania.
 • Okres odblokowania dla Stałych Produktów: Jeden dzień.
 • FAQ Stałych Produktów.
 • Informacje o wczesnej realizacji: Użytkownicy mogą zdecydować o wcześniejszej realizacji. Po wybraniu wcześniejszego wykupu aktywa cyfrowe zostaną zwrócone na konto spot, a wszelkie rozdzielone nagrody zostaną odjęte od zwróconego kapitału. Otrzymanie zasobów cyfrowych może zająć od 48 do 72 godzin.
Promocja 2: Kup i Subskrybuj Stałe Produkty NEBL, Aby Otrzymać 6000 NEBL
Okres Promocji: 12:00 (UTC) 23.09.2022 do 11:59 (UTC) 03.10.2022
W czasie trwania promocji użytkownicy, którzy spełniają następujące wymagania, będą mogli wziąć udział w tej promocji:
 • Osiągnięcie kwoty zakupu netto 30 NEBL lub większej (gdzie kwota zakupu netto oznacza całkowitą kwotę NEBL zakupioną na Binance Spot pomniejszoną o kwotę NEBL sprzedaną na Binance Spot).
 • Weź udział w 30, 60 lub 120 dniach Stałych Produktów NEBL.
W ramach promocji, spośród wszystkich kwalifikujących się uczestników zostanie wybranych 300 użytkowników na podstawie Zasad Wyboru Nagrody Opartych o Wartość Hash BNB na Binance Chain. Każdy wybrany użytkownik otrzyma 20 NEBL tokenów.
Promocja 3: Nowi użytkownicy Stałych Produktów Podzielą się 8700 NEBL
Okres Promocji: 12:00 (UTC) 23.09.2022 do 11:59 (UTC) 03.10.2022
W czasie trwania promocji pierwszych 2000 użytkowników, którzy nie uczestniczyli w Stałych Produktach Binance Simple Earn lub Stałym Stakingu przed rozpoczęciem Okresu Promocji i subskrybowali co najmniej 15 NEBL Stałych Produktów w NEBL, będzie uprawnionych do podzielenia się 8700 NEBL w nagrody w oparciu o poniższą strukturę nagród.
Struktura Nagród:
Sortuj Według Czasu Subskrypcji Stałych Produktów NEBL
Kwota Nagrody dla Każdego Uprawnionego Użytkownika
Miejsca od 1 do 100
20 NEBL
Miejsca od 101 do 200
10 NEBL
Miejsca od 201 do 300
9 NEBL
Miejsca od 301 do 400
7 NEBL
Miejsca od 401 do 500
6 NEBL
Miejsca od 501 do 1000
3 NEBL
Miejsca od 1001. do 2000.
2 NEBL
Zasady i Warunki:
 • Przed użyciem jakichkolwiek produktów na platformie Binance Simple Earn zapoznaj się z Warunkami Użytkowania Binance Simple Earn.
 • Nagrody NEBL za Promocje 2 i 3 zostaną przydzielone do portfeli Binance odbiorców w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu aktywności. Użytkownicy mogą zobaczyć swoje nagrody, wybierając Konto > Portfel > Historia Transakcji > Dystrybucja.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy w naszej uzasadnionej opinii działają nieuczciwie lub niezgodnie z obowiązującymi warunkami.
 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany Promocji, lub Zasad Promocji według własnego uznania.
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
23.09.2022
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być niestabilne. Wartość Twoich inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a Ty możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. APR to szacunkowe wynagrodzenie, jakie zarobisz w kryptowalucie w wybranych ramach czasowych. Nie wyświetla ona rzeczywistej ani przewidywanej stopy zwrotów/zysków w żadnej walucie fiat. APR dostosowywane codziennie, a szacunkowe nagrody mogą różnić się od faktycznie wygenerowanych nagród. Nie jest to porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.