Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości
Przedstawiamy Simple Earn: Ewolucja Oszczędności Binance i Binance Staking

Przedstawiamy Simple Earn: Ewolucja Oszczędności Binance i Binance Staking

2022-09-23 13:22
Drodzy Użytkownicy Binance,
Od 07:00 (UTC) 22.09.2022, Binance Oszczędności i Binance Staking połączyły się w Binance Simple Earn. Produkty na Elastycznych Oszczędnościach zostaną przemianowane na Produkty Elastyczne na Binance Simple Earn, natomiast produkty Stałych Oszczędności i Stałego Staking zostaną przemianowane na Produkty Stałe.
  • Użytkownicy z istniejącymi pozycjami w Elastycznych Oszczędnościach mogą teraz przeglądać swoje pozycje i zarządzać nimi za pomocą Portfela > Earn > Simple Earn > Elastyczne.
  • Osoby z istniejącymi pozycjami w Stałych Oszczędnościach mogą przeglądać i zarządzać swoimi pozycjami za pomocą opcji Portfel > Earn > Simple Earn > Stałe Oszczędności.
    • Subskrypcje zostaną automatycznie zrealizowane w dniu realizacji, a cyfrowe aktywa/waluty zostaną przeniesione do portfela Spot użytkownika lub Produktów Elastycznych, w zależności od tego, czy użytkownik włączył opcję „Automatyczne Odnawianie”.
    • Binance usunie opcję Zablokowane Oszczędności z portfeli Earn, gdy wszystkie aktualne pozycje w Stałych Oszczędnościach wygasną.
  • Użytkownicy z istniejącymi pozycjami w Stałym Stakingu, mogą przeglądać i zarządzać swoimi pozycjami poprzez Portfel > Earn > Simple Earn > Stałe. Aktywa/waluty cyfrowe zostaną automatycznie dodane do portfela Spot użytkownika w dniu realizacji.
Zapewniamy, że wszystkie aktywa użytkowników są bezpieczne dzięki Binance Simple Earn i nie nastąpią żadne zmiany w Twoich istniejących pozycjach. Mechanizm obliczania i dystrybucji nagród dla Produktów Elastycznych i Produktów Stałych w Binance Simple Earn pozostanie niezmieniony w stosunku do Oszczędności Binance i Binance Staking.
O Binance Simple Earn:
Binance Simple Earn pozwala użytkownikom zdobywać codzienne nagrody, wypełniając nowe subskrypcje Produktów Elastycznych lub Produktów Stałych. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie subskrybować i realizować swoje cyfrowe aktywa/waluty z Produktów Elastycznych. Zapewnia to użytkownikom elastyczność i płynność w zakresie ich aktywów, jednocześnie zdobywając codzienne nagrody.
Alternatywnie, subskrypcje Produktów Stałych zapewnią wyższe nagrody, ponieważ użytkownicy będą musieli zablokować swoje zasoby na określony czas. Użytkownicy mogą nadal wymieniać swoje aktywa/waluty cyfrowe w dowolnym momencie przed datą wykupu, a wszelkie rozdane nagrody zostaną odjęte od stakowanych aktywów cyfrowych. Otrzymanie zasobów cyfrowych może zająć od 48 do 72 godzin.
Po Więcej Informacji:
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
22.09.2022
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.