Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Przeczytaj O Partnerstwie Binance x CR7 i Zagraj w WODL, aby Zabrać do Domu Mystery Box CR7! (09.01.2023)

Przeczytaj O Partnerstwie Binance x CR7 i Zagraj w WODL, aby Zabrać do Domu Mystery Box CR7! (09.01.2023)

2023-01-09 11:34
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Okres Aktywności: 00:00 (UTC) 09.01.2023 do 23:59 (UTC) 15.01.2023
Crypto WODL to mini-gra, która pozwala użytkownikom odgadnąć tajemnicze słowa, aby zrozumieć najnowsze wydarzenia na rynku, jednocześnie zdobywając nagrody krypto. 
Tematem tego tygodnia jest Partnerstwo Binance x CR7. Przeczytaj wybrane artykuły, aby dowiedzieć się więcej na ten temat i wziąć udział w odbywającym się w tym tygodniu WODL. Użytkownicy, którzy uzyskają co najmniej pięć poprawnych odpowiedzi, otrzymają Mystery Box CR7.
Jak Można Wygrać:
 • Graj do dwóch gier WODL dziennie.
 • Zdobądź co najmniej pięć poprawnych odpowiedzi w Okresie Aktywności, aby wygrać Mystery Box CR7.
*Porada: Tematem tego tygodnia WODL jest Partnerstwo Binance x CR7.
Jak Zdobyć Drugi WODL Dnia:
 • Po pierwszej grze, kliknij „Zdobądź Nowy WODL”.
 • Udostępnij jeden z wybranych artykułów dnia w mediach społecznościowych.
 • Odblokuj drugą grę WODL, po pomyślnym udostępnieniu wybranego artykułu w mediach społecznościowych i kliknięciu udostępnianego łącza.
Weź Udział w Odbywającym się w Tym Tygodniu WODL!
Powiązane Lektury dla WODL w Tym Tygodniu:
Zasady i Warunki:
 • Niniejsze warunki („Warunki Aktywności”) regulują Twój udział w tej aktywności Crypto WODL(„Aktywność”). Uczestnicząc w tej Aktywności, zgadzasz się na niniejsze Warunki Aktywności oraz następujące warunki dodatkowe: (a) Regulamin Binance Dotyczący Promocji Nagród; (b) Warunki Korzystania z Binance; i c) Polityka Prywatności Binance; z których wszystkie są włączone przez odniesienie do niniejszych warunków. 
 • W przypadku jakiejkolwiek niespójności lub konfliktu między niniejszymi Warunkami Działalności a innymi włączonymi warunkami, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych Warunków Działalności, a następnie następujące w kolejności pierwszeństwa i w zakresie takiego konfliktu: (a) Regulamin Binance Dotyczący Promocji Nagród; (b) Warunki Korzystania z Binance; oraz (c) Politykę Prywatności Binance.
 • Ta Aktywność może nie być dostępna w Twoim regionie. Tylko użytkownicy z kwalifikujących się regionów, którzy ukończą KYC przed końcem Okresu Aktywności, będą uprawnieni do otrzymania jakichkolwiek nagród.
 • Użytkownicy mogą grać w maksymalnie dwie gry WODL dziennie. Aby odblokować drugi WODL dnia, kliknij „Get A New WODL” po pierwszej grze i udostępnij wybrane artykuły dnia w mediach społecznościowych. Udostępnianie zostanie uznane za udane po kliknięciu udostępnionego linku.
 • Nagrody NFT Mystery Box zostaną rozdane na konta użytkowników do 23:59 (UTC) 20.01.2023. Użytkownicy mogą znaleźć swoje NFT Mystery Box za pośrednictwem Binance NFT > Profil > Zebrane NFT.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prawa użytkownika do nagrody, jeśli konto jest zamieszane w jakiekolwiek nieuczciwe zachowanie (np. wash trading, nielegalne rejestrowanie kont zbiorczych, samodzielne transakcje lub manipulacje na rynku).
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych Warunków Aktywności bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Aktywności, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Powinieneś inwestować tylko w produkty, które znasz i gdzie rozumiesz ryzyko. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Ten materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania i Ostrzeżenie o Ryzyku.