Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Promocja Poleceń Binance P2P: Zyskaj Szansę na Otrzymanie iPhone'a 14 i Podziel Się Nagrodami o Wartości 3000 BUSD!

Promocja Poleceń Binance P2P: Zyskaj Szansę na Otrzymanie iPhone'a 14 i Podziel Się Nagrodami o Wartości 3000 BUSD!

2022-12-02 10:42
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Przypomnienie: Kliknij przycisk [Dołącz teraz] na stronie aktywności, aby zakwalifikować się do nagród
Binance P2P uruchamia nową promocję dla użytkowników, którzy zapraszają swoich znajomych do dołączenia do Binance! Zachęć znajomych, aby po raz pierwszy doświadczyli Binance P2P, aby zgarnąć część z 3000 BUSD w nagrodach! 
Osoba polecająca z największą liczbą udanych rekomendacji, jak również osoba polecająca z najwyższym wolumenem obrotu na Binance P2Pw Okresie Promocji, również otrzyma iPhone'a 14 (128 GB).
Okres Promocji: 08:00 (UTC) 01.12.2022 - 08:00 (UTC) 31.12.2022 
Promocja A: Masz Szansę Otrzymać iPhone'a 14 (128 GB) i Podzielić Się Nagrodami o Wartości 3000 BUSD (Tylko Osoby Polecające)
Aby zakwalifikować się do nagród w tej Promocji, osoby polecające muszą potwierdzić swój udział w tej promocji i zaprosić swoich znajomych do zarejestrowania konta Binance za pośrednictwem unikalnego Standardowego Linku/ID Polecającego. Aby uzyskać Standardowy Link/ID Polecający, użytkownicy powinni wprowadzić kod „P2PNEW” w sekcji „Uwaga” w „Zaawansowanych Ustawieniach Poleceń” w Aplikacji Binance lub w „Zmień Ustawienia Poleceń” na stronie internetowej Binance. 
Aby zadanie rekomendacji powiodło się, osoby polecane muszą:
 • Ukończyć weryfikację konta i kliknąć [zarejestruj się teraz] na stronie aktywności w Okresie Promocji
 • Dokonać pierwszego zakupu o równowartości co najmniej 10 $ za dowolną kryptowalutę w jednej transakcji na Binance P2P w Okresie Promocji. 
Zakwalifikowani polecający zostaną uszeregowani na podstawie łącznej liczby udanych poleceń, które uzyskali w okresie promocji. 30 Najlepszych polecających będzie uprawnionych do podziału 3000 BUSD w voucherach tokenowych, na podstawie ich odpowiedniej liczby udanych poleceń, jako odsetek wszystkich pomyślnych poleceń przez 30 najlepszych kwalifikujących się polecających. Nagroda za kwalifikującego się polecającego jest ograniczona do 200 BUSD w voucherze tokenowym.
 • Kalkulacja Nagród: Nagroda dla każdego zakwalifikowanego polecającego = (Liczba udanych poleceń dokonanych przez osobę polecającą / Całkowita liczba pomyślnych poleceń dokonanych przez 30 najlepszych zakwalifikowanych osób polecających) * 3000 BUSD w voucherach tokenowych.
Oprócz puli nagród w wysokości 3000 BUSD w voucherach tokenowych, osoba polecająca z największą liczbą udanych poleceń podczas promocji, będzie mogła otrzymać iPhone'a 14 (128 GB) w formie voucherów tokenowych BUSD. Osoba polecająca musi uzyskać co najmniej 20 udanych poleceń w trakcie trwania promocji, aby się zakwalifikować. 
Promocja B: Dołącz do Binance za Pośrednictwem Standardowego Linku/ID Polecającego Znajomego i Dokonaj Swojej Pierwszej Transakcji P2P, aby Mieć Szansę na Otrzymanie iPhone'a 14 (128 GB) (Tylko Osoby Polecone)
Ta promocja jest otwarta dla wszystkich nowych użytkowników, którzy zarejestrują Konto Binance za pomocą Standardowych Linków/Identyfikatorów Polecających, które są generowane z kodem „P2PNEW” podczas promocji.
Uprawnieni użytkownicy, którzy potwierdzą swój udział w tej promocji i dokonają pierwszego zakupu o równowartości co najmniej 10 $ za dowolną kryptowalutę w pojedynczej transakcji na Binance P2P w Okresie Promocji, zostaną uszeregowani według całkowitego wolumenu obrotu (w tym kupna i sprzedaży) na Binance P2P w Okresie Promocji. Najlepszy użytkownik z najwyższym całkowitym wolumenem handlowym P2P zakwalifikuje się do otrzymania iPhone'a 14 (128 GB) w postaci voucherów tokenowych BUSD. 
Przewodniki i Powiązane Materiały:
Zasady i Warunki
 • Do tej promocji zastosowanie maRegulamin Promocji Nagród Binance.
 • Promocja jest dostępna tylko dla zweryfikowanych użytkowników, którzy klikną [Zarejestruj się teraz] na stronie aktywności, w Okresie Promocji.
 • Zarówno polecający, jak i polecony mogą kwalifikować się do otrzymania nagród tylko wtedy, gdy ten pierwszy zaprosi drugiego do zarejestrowania się na Binance przy użyciu Standardowych Linków/ID Polecających, które są generowane z kodem „P2PNEW” podczas promocji.
 • Nagrody zarówno za Standardowe Polecenia, jak i Tryb Poleceń Lite wzajemnie się wykluczają. Jeśli osoba polecona zarejestruje się przy użyciu ID/linku Poleceń Lite, użytkownik nie będzie uprawniony do nagród za Standardowe Polecenie i na odwrót.
 • Promocja jest dostępna dla wszystkich walut fiat obsługiwanych na platformie Binance P2P.
 • Dystrybucja Nagród:
  • Binance P2P użyje 799 $ jako ceny detalicznej Apple iPhone 14 (128 GB), jak podano na stronie internetowej Apple w USA, i nagrodzi uprawnionych użytkowników równoważną kwotą w voucherach tokenowych BUSD. Nagroda nie obejmuje podatków, opłat za wysyłkę ani żadnych innych dodatkowych opłat. 
  • Nagrody w postaci voucherów tokenowych BUSD zostaną rozdane w ciągu trzech tygodni po zakończeniu promocji. Będziesz mógł(-ogła) zalogować się i zrealizować swój voucher nagród poprzez Konto > Centrum Nagród.
  • Wszystkie rozesłane vouchery tokenowe wygasną w ciągu 14 dni po dystrybucji. Kwalifikujący się użytkownicy, powinni odebrać swoje vouchery przed upływem terminu ważności.
 • Nielegalnie zarejestrowane zbiorczo konta i subkonta nie mogą uczestniczyć ani otrzymywać żadnych nagród.
 • Wolumen obrotu subkont nie zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu kont głównych w ostatecznym podsumowaniu. Subkonta nie będą postrzegane jako niezależne konta podczas uczestnictwa w tej aktywności.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy w naszej uzasadnionej opinii działają nieuczciwie lub niezgodnie z obowiązującymi warunkami.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania transakcji, które zostaną uznane za nielegalnie zarejestrowane zbiorczo konta.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wahania te mogą mieć wpływ na wartość aktywów cyfrowych kupowanych lub sprzedawanych przez Ciebie na platformie Binance P2P, która może być niższa lub wyższa w momencie i po zakończeniu transakcji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez użytkownika. Poprzez użycie Platformy Binance P2P zapewnia handel aktywami cyfrowymi bezpośrednio z innymi użytkownikami. Binance ułatwia transakcje poprzez uwolnienie aktywów cyfrowych po potwierdzeniu przez obie strony wymiany waluty fiat w trybie offline. Kwota transakcji, cena i warunki każdego ogłoszenia są ustalane przez użytkownika publikującego ogłoszenie. Wszystkie płatności są ostateczne po zakończeniu transakcji, chyba że prawo wymaga inaczej. Binance nie ma prawa ani obowiązku rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikających z dokonanej płatności. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika w związku z dokonaną płatnością. Nie jest to porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.