Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Partnerstwo Binance Pay z Yesim: Korzystaj z nielimitowanych danych podczas korzystania z aplikacji Binance i dodatkowych danych jako nagrody!

Partnerstwo Binance Pay z Yesim: Korzystaj z nielimitowanych danych podczas korzystania z aplikacji Binance i dodatkowych danych jako nagrody!

2023-06-05 15:25

To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.

Drodzy Użytkownicy Binance,

Binance Pay z radością ogłasza nowe partnerstwo z Yesim, czołowym dostawcą planów eSIM. Aby to uczcić, Binance Pay wprowadza nową promocję, w ramach której użytkownicy mogą cieszyć się nielimitowanymi danymi, podczas korzystania z aplikacji Binance przy zakupie i aktywacji planu eSIM o równowartości co najmniej 10 EUR , za pomocą Binance Pay. Użytkownicy mogą aktywować swoje plany eSIM, uzyskując dostęp do mini programu Yesim na Binance Marketplace w aplikacji Binance.

Co więcej, wszyscy użytkownicy, którzy zakupią i aktywują plan eSIM o równowartości co najmniej 10 EUR od Yesim z Binance Pay w okresie promocji, zakwalifikują się do otrzymania dodatkowych danych o wartości 2 EUR w nowo zakupionym planie eSIM.

Okres promocji: 00:00 (UTC) 20.03.2023 do odwołania 

Jak Wziąć Udział:

 1. Pobierz aplikację Binance i zarejestruj konto Binance Pay. Pomiń ten krok, jeśli już to zrobiłeś(-aś).

 2. Przejdź do mini programu Yesim na Binance Marketplace.

 3. Zakup i aktywuj plan eSIM od Yesim, korzystając z Binance Pay. Upewnij się, że plan eSIM jest o równowartości co najmniej 10 EUR, aby zakwalifikować się do otrzymania nagród.

Jak uzyskać dostęp do Yesim na Binance Marketplace:

 1. Zaloguj się do swojej aplikacji Binance i upewnij się, że tryb Pro jest włączony.

 2. Przeciągnij w dół na stronie głównej, aby uzyskać dostęp do [Marketplace]. Znajdź Yesim pośród wymienionych sprzedawców. 

Alternatywnie, użytkownicy mogą zeskanować kod QR za pomocą swoich urządzeń mobilnych, lub poprzez aplikację Binance, aby uzyskać dostęp do mini programu Yesim na Binance Marketplace.

Po Więcej Informacji: 

Zasady i Warunki: 

 • Tylko zweryfikowani użytkownicy, którzy pomyślnie zarejestrowali konto Binance Pay, będą uprawnieni do otrzymania nagród. Aby uzyskać dostęp do Binance Pay, pobierz najnowszą aplikację Binance, lub zaktualizuj swoją aplikację Binance do wersji iOS v2.47.0 lub Android v2.47.0 czy nowszej.

 • Biorąc udział w niniejszej Promocji, użytkownicy wyrażają zgodę na przestrzeganie i uznaje się, że akceptują niniejszy regulamin, oraz następujące dodatkowe warunki: (a) Regulamin Binance dotyczący Promocji Nagród; (b) Warunki Użytkowania Binance Pay; (c) Warunki Użytkowania Binance; oraz (d) Politykę Prywatności Binance; które są włączone przez odniesienie do niniejszego regulaminu. 

 • W przypadku niespójności lub konfliktu między niniejszymi Warunkami Promocji a jakimikolwiek innymi włączonymi warunkami, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych Warunków Promocji, a następnie w kolejności pierwszeństwa i w zakresie takiego konfliktu: (a) Regulamin Binance dotyczący Promocji Nagród; (b) Warunki Użytkowania Binance Pay; (c) Warunki Użytkowania Binance; oraz (d) Politykę Prywatności Binance.

 • Tylko kwalifikujący się użytkownicy, którzy pomyślnie zakupią i aktywują plan eSIM od Yesim, za pomocą Binance Pay, poprzez mini program Yesim na Binance Marketplace w okresie promocji, zakwalifikują się do otrzymania nielimitowanych danych, podczas korzystania z aplikacji Binance. Co więcej, wszyscy użytkownicy, którzy spełnią powyższe wymagania w okresie promocji, otrzymają automatycznie dodatkowe dane o wartości 2 EUR na swoich planach eSIM. 

 • Użytkownicy muszą zakupić plan eSIM od Yesim o równowartości co najmniej 10 EUR , aby zakwalifikować się do otrzymania nagród.

 • Kwalifikujący się użytkownicy powinni wykorzystać dodatkową nagrodę na transmisję danych (tj. o wartości 2 EUR na użytkownika) w ciągu dwóch miesięcy po wykupieniu. 

 • Szacuje się, że nielimitowane zużycie danych w aplikacji Binance wynosi około 2 GB. Po osiągnięciu pierwotnych 2 GB, użytkownicy otrzymają dodatkowe 2 GB danych z wolniejszą prędkością 512 kb / s (tylko do użytku w aplikacji Binance). 

 • Binance zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji wszystkich uczestników wykazujących oznaki nieuczciwego zachowania.

 • Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.

 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.

Dziękujemy za wsparcie!

Zespół Binance

20.03.2023

Handluj gdziekolwiek jesteś, dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance (iOS/Android)

Znajdź nas na 

Uwaga: To ogłoszenie zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 27.04.2023, aby rozszerzyć dodatkowe nagrody za transmisję danych na wszystkich kwalifikujących się użytkowników i wyjaśnić, że nieograniczone wykorzystanie danych zostanie spowolnione, po wykorzystaniu 2 GB w aplikacji Binance.

Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty. Zasil swój portfel i zachowaj ostrożność podczas dokonywania transakcji. Nie jest to porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania Binance, Warunkami Użytkowania Binance Pay i Ostrzeżeniem o Ryzyku.