Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Odkryj Auto-Inwestycje w Ten Ramadan: Ukończ Quiz, aby Otrzymać Bezpłatny Plan Próbny BEL

Odkryj Auto-Inwestycje w Ten Ramadan: Ukończ Quiz, aby Otrzymać Bezpłatny Plan Próbny BEL

2023-03-30 10:47
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Okres Promocji: 04:00 (UTC) 29.03.2023 do 03:59 (UTC) 20.04.2023
Aby uczcić Ramadan, Binance uruchamia Aktywność w formie Quizu, związanego z Najbliższym Ramadanem na temat Nauki i Auto-Inwestycji o 04:00 (UTC) 29.03.2023, w którym użytkownicy mogą zdobyć wiedzę na temat Protokołu Bella (BEL), Uśredniania Kosztu w Dolarach (DCA) i Auto-Inwestycji. Pierwszych 75 000 nowych użytkowników Auto-Inwestycji, którzy pomyślnie ukończą quiz w okresie promocji, będzie uprawnionych do otrzymania darmowego planu miesięcznego Auto-Inwestycji BEL na pięć miesięcy.
Jak Zacząć:
 • Krok 1: Kliknij przycisk [Rozpocznij quiz] u góry strony aktywności.
 • Krok 2: Otwórz quiz i zapoznaj się z dostępnymi zasobami dotyczącymi DCA, Auto-Inwestycji i Protokołu Bella. 
 • Krok 3: Odpowiedz poprawnie na wszystkie pytania w quizie. Użytkownicy mogą przystąpić do quizu ponownie, jeśli nie odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania.
 • Krok 4: Zakwalifikowani użytkownicy automatycznie otrzymają swoje miesięczne plany Auto-Inwestycji BEL do 23:59 (UTC) 04.05.2023.
Pamiętaj: 
 • Bezpłatny plan miesięczny Auto-Inwestycji BEL funkcjonuje jako plan próbny, który pozwala użytkownikom spróbować różnych funkcji na Auto-Inwestycjach dostępnych w Twoim regionie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, przez pierwsze pięć miesięcy. 
 • Każdy z kwalifikujących się użytkowników, otrzyma miesięczny plan Auto-Inwestycji BEL o wartości 1 USDT. Kwota 1 USDT zostanie równo podzielona na okres pięciu miesięcy w celu zakupu BEL, za pośrednictwem miesięcznego planu Auto-Inwestycji (tj. 0,2 USDT na ratę).
 • Użytkownicy nie mogą edytować, wstrzymywać ani anulować miesięcznego planu Auto-Inwestycji BEL, do końca pięciomiesięcznego okresu. 
 • Ci, którzy nie zrezygnują z miesięcznego planu Auto-Inwestycji BEL po zakończeniu pięciomiesięcznego okresu, mogą nadal kupować BEL za pośrednictwem planu miesięcznego, w którym 0,2 USDT będzie co miesiąc automatycznie odejmowane od ich sald stablecoin w portfelach Spot.
Przewodniki i Powiązane Materiały:
Zasady i Warunki
 • Tylko nowi użytkownicy Auto-Inwestycji będą uprawnieni do otrzymania nagród w tej promocji. 
 • Aby pomyślnie wziąć udział w promocji, użytkownicy muszą przejść weryfikację konta.
 • Użytkownicy muszą poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania w quizie, aby zakwalifikować się do nagród. Użytkownicy mogą wielokrotnie próbować quizu, dopóki nie odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania.
 • Nagrody są przyznawane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy", a maksymalnie 75 000 uprawnionych uczestników otrzyma miesięczny plan Auto-Inwestycji BEL, który będzie trwał co najmniej pięć miesięcy
 • Nielegalnie zarejestrowane zbiorczo konta i subkonta nie mogą uczestniczyć ani otrzymywać żadnych nagród.
 • Binance zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji wszystkich uczestników wykazujących oznaki nieuczciwego zachowania.
 • Binance zastrzega sobie prawo do określenia i/lub zmiany lub modyfikacji niniejszego Regulaminu, jego warunków i kryteriów kwalifikacji, wyboru oraz liczby zwycięzców, a także czasu realizacji wszelkich działań, które mają być wykonane, jeżeli jest to uzasadnione z ważnych powodów, tj. mających zastosowanie:  - zmian w obowiązujących przepisach lub regulacjach;  - obowiązków wynikających z przepisów prawa lub decyzji wydawanych przez sądy powszechne lub organy administracji publicznej;  - przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub zwalczania finansowania terroryzmu;  - problemów technicznych będących poza naszą kontrolą;  - konieczności zabezpieczenia użytkowników przed potencjalnymi stratami;  - konieczności zabezpieczenia Binance przed stratami wizerunkowymi;  - zdarzeń lub okoliczności nadzwyczajnych będących poza naszą kontrolą (siła wyższa).
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.