Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Learn & Earn: Otrzymaj Krypto za Wypełnienie Quizów i Zadań! (2023-03-30)

Learn & Earn: Otrzymaj Krypto za Wypełnienie Quizów i Zadań! (2023-03-30)

2023-03-30 12:00
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance ogłasza nową dwuczęściową promocję, w której kwalifikujący się użytkownicy mogą otrzymać do 10 USDT w formie voucherów tokenowych. Część pierwsza to nowa runda “Binance Learn & Earn” gdzie użytkownicy mogą zdobywać wiedzę o Binance P2P i wpłatach na Binance, i otrzymać do 5 USDT w formie vouchera tokenowego za ukończenie kursów i quizów. Część druga to zadanie handlowe na Binance, które kwalifikuje użytkowników do otrzymania dodatkowego vouchera tokenowego o wartości 5 USDT.
Czas trwania aktywności: 2023-03-30 12:00 (UTC) do 2023-04-19 12:00 (UTC)*
Promocja A: Ukończ quizy na Binance Academy, aby otrzymać do 5 USDT w formie voucherów tokenowych
Kwalifikujący się użytkownicy, którzy ukończyli KYC, mogą ukończyć następujące kursy i quizy na Binance Academy, aby podzelić pulę 3,000 USDT w formie voucherów tokenowych. Użytkownicy mogą ukończyć dwa kursy, aby otrzymać łącznie 5 USDT w formie vouchera tokenowego na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”.
Promocja B: Zrealizuj pierwszy zakup kryptowalut na Binance P2P, aby otrzymać dodatkowe 5 USDT w formie vouchera tokenowego
Pierwszych 200 kwalifikujących się użytkowników, którzy nigdy nie handlowali na Binance P2P, może otrzymać dodatkowe 5 USDT w formie vouchera tokenowego po dokonaniu pierwszego zakupu kryptowalut za co najmniej 100 PLN na Binance P2P (100 obecnych użytkowników i 100 nowych użytkowników zarejestrowanych przez link polecający BINANCESTART).
Uwaga: Nowi użytkownicy Binance muszą zarejestrować się za pomocą tego linku polecającego: BINANCESTART i wypełnić KYC przed dokonaniem pierwszego zakupu o wartości co najmniej 100 PLN za PLN na Binance P2P.
* Uwaga: użytkownicy nie będą mogli odbierać nagród z tych promocji po rozdaniu wszystkich nagród.
Instrukcje & Inne Materiały:
Regulamin:
 • Użytkownicy muszą ukończyć KYC w Polsce, aby kwalifikować się do nagród za tę aktywność.
 • Konta i subkonta zarejestrowane nielegalnie zbiorczo nie kwalifikują się do uczestnictwa ani otrzymywania żadnych nagród.
 • Promocja A:
  • Nagrody są ograniczone i są dostępne na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Użytkownicy mogą odebrać nagrodę za każdy kurs dopiero po ukończeniu odpowiedniego quizu.
  • Uprawnieni użytkownicy mogą ukończyć oba quizy, aby otrzymać dwie nagrody. Użytkownicy nie będą mogli uczestniczyć w tej czynności po rozdaniu wszystkich nagród.
 • Promocja B:
  • Ta aktywność jest dostępna tylko dla zweryfikowanych użytkowników Binance, którzy nigdy nie handlowali na Binance P2P.
  • Nowi użytkownicy Binance muszą zarejestrować się za pomocą linku polecającego aktywność: BINANCESTART, aby kwalifikować się do nagród.
  • Ta promocja dotyczy tylko takerów.
  • Walutą lokalną kwalifikującą się do tej czynności jest polski złoty (PLN).
 • Nagrody w formie voucherów tokenowych z Promocji A będą wysłane do kwalifikujących się użytkowników którzy przejdą quizy w ciągu 48 godzin. Nagrody w formie voucherów tokenowych z Promocji B będą dystrybuowane automatycznie po wykonaniu zadania. Użytkownicy mogą sprawdzić swoje nagrody przez Konto > Centrum Nagród.
 • Czas ważności vouchera tokenowego wynosi 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się jak zrealizować voucher tokenowy.
 • Binance zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania aktywności z ważnych powodów, zwłaszcza jeśli nie wszystkie dostępne nagrody zostały odebrane w podanym przedziale czasowym.
 • Z kont Binance mogą korzystać wyłącznie osoby zarejestrowane na koncie. Binance zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zamrożenia lub anulowania korzystania z kont Binance przez osoby inne niż rejestrujący konta.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uprawnień użytkownika do nagrody, jeśli konto jest zaangażowane w jakiekolwiek nieuczciwe zachowanie (np. wash trading, nielegalne masowe rejestrowanie kont, self dealing lub manipulacja na rynku).
 • Binance zastrzega sobie prawo do określenia i/lub zmiany lub zmiany niniejszych Warunków, warunków i kryteriów kwalifikowalności, wyboru i liczby zwycięzców oraz harmonogramu wszelkich działań, które należy wykonać, jeśli jest to uzasadnione z ważnych powodów, a mianowicie odpowiednio:
  • Zmian w obowiązujących przepisach lub politykach;
  • Zobowiązań wynikających z przepisów prawa lub decyzji wydanych przez sądy powszechne lub organy administracji publicznej;
  • Przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu;
  • Kwestii technicznych pozostających poza naszą kontrolą;
  • Konieczności ochrony użytkowników przed potencjalnymi stratami;
  • Konieczności ochrony Binance przed utratą reputacji;
  • Nadzwyczajnych zdarzeń lub okoliczności pozostających poza naszą kontrolą (siła wyższa).
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
2023-03-30
Znajdź nas na
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Zmiany te mogą mieć wpływ na wartość aktywów cyfrowych, które kupujesz lub sprzedajesz na platformie Binance P2P, która może być niższa lub wyższa w momencie i po zakończeniu transakcji. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Korzystając z platformy Binance P2P, handlujesz aktywami cyfrowymi bezpośrednio z innymi użytkownikami. Binance ułatwia transakcje, udostępniając zasoby cyfrowe po potwierdzeniu wymiany walut fiducjarnych offline przez obie strony. Kwota obrotu, cena i warunki każdej reklamy są ustalane przez użytkownika, który ją publikuje. Wszystkie płatności są ostateczne po zakończeniu, chyba że prawo stanowi inaczej. Binance nie ma prawa ani obowiązku rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikających z dokonanej płatności. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie w związku z ukończoną płatnością. Nie porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki użytkowania i Ostrzeżenie o ryzyku.