Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Kupuj krypto za pomocą karty kredytowej lub debetowej, aby cieszyć się zniżkami na opłaty handlowe Fiat i otrzymać voucher tokenowy o wartości 5 USDT!

Kupuj krypto za pomocą karty kredytowej lub debetowej, aby cieszyć się zniżkami na opłaty handlowe Fiat i otrzymać voucher tokenowy o wartości 5 USDT!

2023-06-06 07:21
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Binance z przyjemnością uruchamia nową promocję dla użytkowników w Czechach, Polsce, Rumunii i na Węgrzech. W okresie aktywności, wszyscy kwalifikujący się użytkownicy mogą korzystać z obniżonych opłat handlowych, gdy dokonują swoich pierwszych zakupów krypto, za pomocą karty kredytowej lub debetowej, podczas okresu aktywności. 
Ponadto, pierwszych 1000 kwalifikujących się użytkowników, którzy dokonają zakupu krypto o równowartości co najmniej 150 $ za pomocą karty kredytowej lub debetowej w okresie aktywności, otrzymają również voucher tokenowy o wartości 5 USDT
Okres aktywności: 08:00 (UTC) 05.06.2023 - 23:59 (UTC) 18.06.2023
Kliknij Tutaj, aby Dołączyć do Promocji Teraz!
Promocja A: Otrzymujesz natychmiastową zniżkę na opłaty handlowe, przy pierwszym zakupie krypto za pomocą karty kredytowej/debetowej
Pierwsze 4000 kwalifikujących się użytkowników, którzy nigdy nie kupili krypto na Binance za pomocą karty kredytowej lub debetowej, przed 08:00 (UTC) 05.06.2023 i klikną [Dołącz teraz] na stronie Aktywności, będzie mogło skorzystać z obniżonych opłat handlowych za swój pierwszy zakup krypto za pomocą karty kredytowej lub debetowej, pod warunkiem, że przed transakcją ukończą weryfikację tożsamości
Wartość zniżki będzie równa opłatom handlowym, poniesionym przez użytkowników przy pierwszym kwalifikowanym zakupie, ograniczonym do 5 USDT każdy.
Promocja B: Kup krypto o wartości co najmniej 150 $ za pomocą karty kredytowej/debetowej, aby otrzymać voucher tokenowy o wartości 5 USDT
Kwalifikujący się użytkownicy, którzy kupili krypto na Binance za pomocą karty kredytowej lub debetowej co najmniej raz, mogą potwierdzić swój udział za pośrednictwem strony aktywności i dokonać nowego zakupu krypto o równowartości co najmniej 150 $, za pomocą karty kredytowej lub debetowej w pojedynczej transakcji, podczas okresu aktywności, aby zakwalifikować się do tej Promocji. Pierwsze 1000 kwalifikujących się użytkowników, otrzyma 5 USDT w voucherze tokenowym.
Przewodniki i Powiązane Materiały:
Regulamin:
 • Ta aktywność jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy wypełnią KYC w Czechach, Polsce, Rumunii lub na Węgrzech.
 • Użytkownicy muszą kliknąć przycisk [Dołącz teraz] na stronie aktywności w okresie aktywności, aby być uprawnionym do otrzymania nagród. 
 • Użytkownicy mogą otrzymać natychmiastową zniżkę na opłatę handlową i nagrodę, zarówno w ramach promocji A jak i B. Nagrody nie wykluczają się wzajemnie.
 • Upewnij się, że Twoja aplikacja Binance jest zaktualizowana do wersji iOS 2.57.0 lub Android 2.57.0 czy nowszej. 
 • Promocja A:
  • Natychmiastowa zniżka na opłatę może potrwać do dwóch minut po kliknięciu, aby zacząć działać. [Dołącz teraz] na stronie aktywności.
  • Użytkownicy, którzy nie skorzystają z natychmiastowej zniżki na swój pierwszy zakup krypto za pomocą karty kredytowej/debetowej, otrzymają zamiast tego voucher tokenowy USDT , którego wartość będzie równa opłatom handlowym poniesionym za ich pierwszy, kwalifikujący się zakup, ograniczony do 5 USDT na użytkownika.
  • Należy pamiętać, że natychmiastowa zniżka dotyczy tylko zakupów krypto za pomocą kart kredytowych lub debetowych. Promocja nie dotyczy produktów "Sprzedaj krypto".  
 • Promocja B: 
  • Ta promocja dostępna jest tylko dla uprawnionych użytkowników, którzy dokonali co najmniej jednego zakupu krypto za pomocą karty kredytowej/debetowej na Binance. 
  • Aby zakwalifikować się do nagród, użytkownicy muszą potwierdzić swoje uczestnictwo za pośrednictwem strony aktywności i dokonać nowego zakupu krypto o równowartości co najmniej 150 $ , za pomocą karty kredytowej lub debetowej w pojedynczej transakcji w okresie aktywności. 
  • Należy pamiętać, że użytkownicy, którzy kwalifikują się do udziału w Promocji A, mogą również wziąć udział w Promocji B po spełnieniu wymagań Promocji A. Uczestnicy Promocji A mogą zakwalifikować się do otrzymania nagród w Promocji B, po potwierdzeniu uczestnictwa i dokonaniu pierwszego zakupu krypto przy użyciu karty kredytowej/debetowej, dokonując kolejnego zakupu krypto o równowartości co najmniej 150 $ przy użyciu karty kredytowej/debetowej.
 • Wszystkie vouchery tokenowe USDT, zostaną rozdystrybuowane w ciągu siedmiu dni roboczych po zakończeniu okresu aktywności. Użytkownicy będą mogli zalogować się i zrealizować swoje vouchery tokenowe za pośrednictwem Profilu > Centrum Aktywności.
 • Termin ważności vouchera tokenowego ustala się na 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się jak zrealizować voucher tokenowy.
 • Dodatkowy regulamin promocji jest dostępny tutaj.
 • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania wszystkich uczestników, którzy w naszej uzasadnionej opinii działają nieuczciwie lub niezgodnie z obowiązującymi warunkami. 
 • Binance zastrzega sobie prawo do określenia i/lub zmiany lub modyfikacji niniejszego regulaminu i kryteriów dotyczących kwalifikacji, wyboru i liczby zwycięzców, oraz terminu wykonania dowolnej czynności, jeśli jest to uzasadnione ważnymi przyczynami, w tym:
  • Zmian w obowiązujących przepisach lub polityce;
  • Obowiązków wynikających z przepisów prawa lub decyzji wydawanych przez sądy powszechne lub organy administracji publicznej;
  • Przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub zwalczania finansowania terroryzmu;
  • Problemów technicznych będących poza naszą kontrolą;
  • Potrzeb w zakresie zabezpieczenia użytkowników przed potencjalnymi stratami;
  • Potrzeb w zakresie zabezpieczenia Binance przed utratą reputacji;
  • Nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczności pozostające poza naszą kontrolą (siła wyższa).
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, pomiędzy lokalnymi wersjami językowymi a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Nie powinieneś(-aś) inwestować więcej niż możesz stracić i powinieneś(-aś) upewnić się, że w pełni rozumiesz związane z tym ryzyko. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników. Przed dokonaniem transakcji należy wziąć pod uwagę swój poziom doświadczenia, cele zakupu i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Twoją odpowiedzialnością jest upewnienie się, czy można korzystać z usług Binance w oparciu o indywidualne okoliczności. Nie jest to porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Warunki Użytkowania oraz Ostrzeżenie o Ryzyku.