Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
NFT
Instytucjonalne
Feed

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Konkurs Binance Pay x Trust Wallet: Podziel się 20 000 USDT w Nagrodach!

Konkurs Binance Pay x Trust Wallet: Podziel się 20 000 USDT w Nagrodach!

2023-03-21 12:36
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Przypomnienie: Kliknij przycisk [Dołącz Do Promocji] na stronie aktywności, aby kwalifikować się do jakichkolwiek nagród
Okres Promocji: 08:00 (UTC) 20.03.2023 do 23:59 (UTC) 02.04.2023
Binance Pay i Trust Wallet mają przyjemność ogłosić wspólny konkurs, w którym użytkownicy, którzy przelewają środki ze swojego Portfela Finansowania na Trust Wallet po raz pierwszy poprzez funkcję "depozytu z giełdy", będą kwalifikować się do udziału 20 000 USDT w nagrodach w postaci voucherów tokenowych! 
Promocja: Podziel się 20 000 USDT w Nagrodach w postaci Voucherów Tokenowych, Korzystając Po Raz Pierwszy z Funkcji "Depozyt z Giełdy"! 
Promocja jest dostępna dla wszystkich użytkowników, którzy nie przenieśli żadnych środków z ich Portfela Finansowania do Trust Wallet poprzez funkcję "depozyt z giełdy" przed 08:00 (UTC) 20.03.2023
Aby zakwalifikować się do nagród, kwalifikujący się użytkownicy muszą potwierdzić swoje uczestnictwo tutaj i wykonać transfer o co najmniej równowartości 10 $ (w tym opłaty sieciowe lub gas) ze swojego Portfela Finansowego na konto Trust Wallet podczas korzystania z funkcji po raz pierwszy. Wszyscy zakwalifikowani użytkownicy otrzymają równy udział 20 000 USDT w voucherach tokenowych, ograniczony do 5 USDT na użytkownika. 
Jak Zacząć:
 • Krok 1: Kliknij przycisk [Dołącz do Promocji] u góry strony aktywności.
 • Krok 2: Upewnij się, że w Twoim Portfelu Finansowania na Binance znajduje się wystarczająca ilość środków.
 • Krok 3: Otwórz swoją aplikację Trust Wallet. Jeśli nie masz jeszcze konta Trust Wallet, pobierz najnowszą wersję aplikacji mobilnej tutaj.
 • Krok 4: Wybierz [Odbierz] w aplikacji Trust Wallet i wybierz aktywa, które chcesz przenieść. Wybierz opcję [Depozyt z giełdy] na dole strony i kliknij na [Binance].
 • Krok 5: Wprowadź kwotę kryptowaluty, którą chcesz przenieść, a następnie kliknij [Potwierdź], aby sfinalizować transakcję. Upewnij się, że przelana kwota wynosi co najmniej równowartość 10 $ (w tym opłaty sieciowe lub gas), aby zakwalifikować się do nagród.
Przewodniki i Powiązane Materiały:
Zasady i Warunki
 • Użytkownicy muszą zakończyć weryfikację konta na Binance i kliknąć przycisk [Dołącz do Promocji] na tej stronie, aby pomyślnie uczestniczyć w promocji.
 • Tylko użytkownicy, którzy nie korzystali z funkcji "wpłata z giełdy" na Trust Wallet będą mogli otrzymać nagrody w tej promocji. 
 • Aby zakwalifikować się do nagród, użytkownicy muszą wykonać udany transfer o równowartości co najmniej 10 $ (w tym opłaty sieciowe lub gas). Nagroda dla każdego zakwalifikowanego użytkownika jest ograniczona do 5 USDT.
 • Nagrody zostaną rozdane w ciągu dwóch tygodni od zakończenia promocji. Użytkownicy będą mogli zalogować się i zrealizować nagrody w postaci voucherów za pośrednictwem Konto > Centrum Nagród na stronie Aplikacji Binance lub Strony Internetowej. 
 • Termin ważności vouchera ustala się na 60 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się, jak zrealizować voucher.
 • Każdy BUID będzie kwalifikował się maksymalnie tylko do jednej nagrody. 
 • Nielegalnie zarejestrowane zbiorczo konta i subkonta nie mogą uczestniczyć ani otrzymywać żadnych nagród.
 • Binance zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji wszystkich uczestników wykazujących oznaki nieuczciwego zachowania.
 • Binance zastrzega sobie prawo do określenia i/lub zmiany lub modyfikacji niniejszego Regulaminu, jego warunków i kryteriów kwalifikacji, wyboru oraz liczby zwycięzców, a także czasu realizacji wszelkich działań, które mają być wykonane, jeżeli jest to uzasadnione z ważnych powodów, tj. mających zastosowanie:  - zmian w obowiązujących przepisach lub regulacjach;  - obowiązków wynikających z przepisów prawa lub decyzji wydawanych przez sądy powszechne lub organy administracji publicznej;  - przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub zwalczania finansowania terroryzmu;  - problemów technicznych będących poza naszą kontrolą;  - konieczności zabezpieczenia użytkowników przed potencjalnymi stratami;  - konieczności zabezpieczenia Binance przed stratami wizerunkowymi;  - zdarzeń lub okoliczności nadzwyczajnych będących poza naszą kontrolą (siła wyższa).
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Uwaga: To ogłoszenie zostało ostatnio zaktualizowane 14.04.2023, aby wyjaśnić, że nagrody będą dystrybuowane w postaci voucherów tokenowych na konta Binance użytkowników, zamiast pierwszego kwalifikowanego konta Trust Wallet, które otrzyma przelew o równowartości co najmniej 10 $ (w tym opłaty sieciowe i gas). 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Zasil swój portfel i ostrożnie przeprowadzaj transakcje. Nie jest to porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania, Warunkami Korzystania z Binance Pay i Ostrzeżeniem o Ryzyku.