Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Handluj najlepszymi parami na Binance Convert, aby podzielić się 9600 USDT w nagrodach!

Handluj najlepszymi parami na Binance Convert, aby podzielić się 9600 USDT w nagrodach!

2023-06-01 07:44
Przypomnienie: Kliknij [Zarejestruj się teraz] na stronie aktywności, aby dołączyć do promocji 
Drodzy Użytkownicy Binance, 
Binance Convert z radością ogłasza nową promocję, aby nagrodzić naszą społeczność! W okresie promocji, wszyscy użytkownicy, którzy potwierdzą swój udział i zrealizują transakcje o wartości 1 USDT lub więcej na najlepszych parach w Binance Convert, będą mogli podzielić się łącznie 9600 USDT w nagrodach, w postaci vouchera tokenowego.
Najlepsza para każdego dnia (tj. od 00:00 UTC do 23:59 UTC) będzie składać się z najmniej wydajnego tokena i najbardziej wydajnego tokena danego dnia na Binance Convert.
 • Najmniej wydajny token odnosi się do tokena, który ulega największemu procentowemu spadkowi wartości od 00:00 (UTC) do 23:59 (UTC).
 • Najbardziej wydajny token odnosi się do tokena, który ulega największemu procentowemu wzrostowi wartości od 00:00 (UTC) do 23:59 (UTC).
Okres promocji: 00:00 (UTC) 01.06.2023 do 23:59 (UTC) 07.06.2023
Promocja A: Dokonaj transakcji na najlepiej zachowującej się parze następnego dnia, aby codziennie podzielić się 800 USDT w voucherach tokenowych
Dla każdego dnia okresu promocji, wszyscy kwalifikujący się użytkownicy, którzy potwierdzą swój udział i zrealizują transakcję na Binance Convert na najlepszej parze następnego dnia, zakwalifikują się do równego podziału dziennej puli nagród o wartości 800 USDT w voucherach tokenowych
Na przykład: 
 • Jeśli BTC jest najmniej wydajnym tokenem, a BNB jest najbardziej wydajnym tokenem drugiego dnia okresu promocji (tj. od 00:00 UTC do 23:59 UTC w dniu 02.06.2023), najlepszą parą drugiego dnia, będzie BNB/BTC. 
 • W związku z tym wszyscy użytkownicy, którzy potwierdzą rejestrację w tej promocji i dokonają transakcji Binance Convert z BTC na BNB pierwszego dnia (tj. od 00:00 UTC do 23:59 UTC w dniu 01.06.2023) zakwalifikują się do równego podziału puli nagród o wartości 800 USDT w voucherze tokenowym, przeznaczonej dla pierwszego dnia.
 • Konwersja musi być od najmniej wydajnego tokena, do najbardziej wydajnego tokena.
Promocja B: Dokonaj więcej transakcji na najlepszych parach w okresie promocji, aby podzielić się 4000 USDT w nagrodach
Ponadto użytkownicy, którzy potwierdzą swój udział i dokonają co najmniej jednej transakcji każdego dnia (tj. od 00:00 UTC do 23:59 UTC) na Binance Convert w okresie trwania Promocji, zostaną zakwalifikowani do Promocji B.
Kwalifikujący się użytkownicy, zostaną uszeregowani według liczby dni, w których z powodzeniem dokonali transakcji w Binance Convert na najlepszej parze następnego dnia. Najlepszy użytkownik (użytkownicy), z największą liczbą dni handlu na najlepszej parze następnego dnia, zakwalifikuje(-ą) się następnie do równego udziału w puli nagród o wartości 4000 USDT w voucherze tokenowym .
Uwagi:
 1. Aby zakwalifikować się do otrzymania nagród w Promocjach A i B, użytkownicy powinni wykonać odpowiednie transakcje na Binance Convert dopiero po potwierdzeniu swojego udziału w Promocjach.
 2. Tylko konwertowane transakcje w trybie Market, będą liczone jako udane transakcje, w ramach promocji A i B. 
 3. Następujące rodzaje transakcji nie będą liczone jako udane transakcje w ramach Promocji A lub B: 
  1. Zlecenia limit na Binance Convert;
  2. Konwertowane transakcje na parach handlowych, które składają się ze stablecoinów lub walut fiat;
  3. Transakcje API na Binance Convert;
  4. Konwertowane transakcje na starych tokenach, które wcześniej zostały poddane wymianie tokenów, powtórnej denominacji lub scaleniu, na odpowiadający im nowy token.
Dołącz do Promocji Teraz! 
Przewodniki i Powiązane Materiały:
Zasady i Warunki:
 • Wszyscy użytkownicy muszą ukończyć weryfikację konta i potwierdzić swój udział w niniejszej Promocji, aby kwalifikować się do otrzymania nagród. Tylko posiadacze kont Binance.com, którzy dodatkowo spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne określone powyżej, mogą wziąć udział w promocji.
 • Nagrody w Promocji A i Promocji B, nie wykluczają się wzajemnie. Każdy użytkownik może zakwalifikować się do otrzymania wielu nagród. 
 • Wyłącznie dla Promocji A: Lista użytkowników, którzy kwalifikują się do otrzymania nagród za każdy dzień okresu promocji, zostanie ogłoszona dwa dni później, na stronie aktywności.
 • Nagrody zostaną rozdane w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu Promocji. Użytkownicy będą mogli zalogować się i zrealizować nagrody w postaci voucherów tokenowych, za pośrednictwem Profilu > Centrum Aktywności.
 • Okres ważności vouchera tokenowego wynosi 14 dni od dnia dystrybucji. Dowiedz się jak zrealizować voucher.
 • Subkonta nie będą kwalifikowane jako niezależne konta podczas uczestnictwa w Promocji.
 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji transakcji uznanych za "wash trading” lub nielegalne, zbiorowe rejestrowanie kont, a także transakcji mających cechy handlu "self-dealing" lub manipulacji rynku.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego uznania, do określenia i/lub zmiany lub urozmaicenia niniejszych warunków bez uprzedniego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia niniejszej Promocji, jej warunków i kryteriów kwalifikacyjnych, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminu wykonania wszelkich czynności, a wszyscy uczestnicy niniejszej Promocji będą związani tymi zmianami. 
 • Dla jasności, decyzje Binance w odniesieniu do wszystkich aspektów tych Promocji są również ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunki Użytkowania Convert.
 • Dodatkowy regulamin, który również ma zastosowanie do niniejszej Promocji, jest dostępny tutaj.
 • W przypadku nagród, których wartość przekracza 2.000 zł konieczne może być pobranie od nagród w wysokości 10%. Podatek ten zostanie, zgodnie z przepisami prawa, pobrany i wpłacony przez Binance, zaś otrzymana przez użytkownika nagroda zostanie pomniejszona przez jego wysokość (kwoty wskazane wyżej są kwotami brutto).  Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do przekazania Binance - w terminie 3 dni od potwierdzenia zwycięstwa - informacji niezbędnych dla dokonania poboru i wpłacenia podatku, w tym numeru NIP. Brak przekazania ww. wymaganych przez prawo informacji może skutkować dyskwalifikacją danego użytkownika i odebraniem mu prawa do nagrody.
   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja polska będzie wiążąca.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
31.05.2023
Znajdź nas na 
Uwaga: To ogłoszenie zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 31.05.2023 w celu zmiany linków strony aktywności.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są obarczone wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, które możesz ponieść. Wyniki uzyskane w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem wyników na przyszłość. Inwestuj tylko w produkty, które znasz i tylko jeżeli rozumiesz związane z tym ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji, należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszego materiału nie należy interpretować jako porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.