Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
Handluj
Derywatywy
Zarobki
Finanse
NFT
Instytucjonalne
Feed
USD

Ogłoszenie

Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty
Farming Płynności Binance Dodaje Nagrody Combo BTC i ETH dla Pul Płynności BNB/BTC i BNB/ETH

Farming Płynności Binance Dodaje Nagrody Combo BTC i ETH dla Pul Płynności BNB/BTC i BNB/ETH

2023-01-27 12:56
To jest ogólne ogłoszenie. Produkty i usługi, o których tutaj mowa, mogą nie być dostępne w Twoim regionie.
Okres Aktywności: Od teraz do 13:00 (UTC) 27.02.2023
Farming Płynności Binance ma przyjemność ogłosić, że oferujemy BTC i ETH Nagrody Combo oprócz nagród BNB odpowiednio dla pul płynności BNB/BTC i BNB/ETH.
Z tej okazji, wszyscy użytkownicy, którzy w Okresie Aktywności zasilą pule płynności BNB/BTC oraz BNB/ETH będą mogli skorzystać ze specjalnego APR w wysokości do 2,80%*!
Kwalifikujące Się Pule PłynnościAPR
BNB/BTC2,29%*
BNB/ETH2,80%*
* Uwagi:
  • Farming Płynności jest produktem niegwarantowanym i mogą pojawić się nietrwałe straty. Użytkownicy mogą obliczyć swoją potencjalną nietrwałą stratę tutaj.
  • Użytkownicy mogą korzystać ze specjalnego APR dla pul płynności BNB/BTC i BNB/ETH, na czas trwania Okresu Aktywności. Dodatkowy APR, z którego korzystają użytkownicy w Okresie Aktywności, po jego zakończeniu zostanie dostosowany do standardowego APR.
  • Wyżej wymienione APR są szacunkowe na podstawie stawki na 12:00 (UTC) 26.01.2023. APR jest dynamiczna i może się zmieniać w okresach zmienności rynku i zwiększonej aktywności handlowej, podlega wyświetlaniu na stronie w danym dniu. Prosimy spojrzeć tutaj w celu uzyskania aktualnej APR.
Przewodniki i Powiązane Materiały:
Zasady i Warunki:
  • Użytkownicy mogą korzystać ze specjalnego APR dla pul płynności BNB/BTC i BNB/ETH, na czas trwania Okresu Aktywności. Ponieważ APR jest dynamiczny, podlega wyświetlaniu na stronie w danym dniu.
  • W przypadku dodawania Zasobów Cyfrowych lub umorzenia Zasobów Cyfrowych z puli płynności, mogą zostać naliczone opłaty transakcyjne.
  • Dodawanie środków do puli płynności wiąże się z pewnym ryzykiem. Liczba wymienianych Zasobów Cyfrowych może różnić się od liczby dodanych do puli płynności.
  • Binance Liquidity Farming nie zapewnia gwarantowanych zarobków. W skrajnych przypadkach, może spowodować dużą stratę ze względu na nietrwałe ryzyko.
  • Aby uzyskać pełne warunki, przeczytaj Umowę Użytkownika Binance Liquid Swap.
  • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany dowolnej Aktywności lub Reguł Aktywności według własnego uznania.
  • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.