Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości

Aktualizacje Dźwigni i Poziomów Margin w Kontraktach Binance Futures (22.06.2021)

Binance
2021-06-22 12:13
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance Futures zaktualizowało poziomy margin dla USDT-Marginowanych kontraktów BTC o godzinie 3:30 (UTC) w dniu 22.06.2021, z nowymi poziomami dźwigni oraz margin jak przedstawiono na poniżej tabeli. Wartość pozycji i depozyt zabezpieczający zostaną dostosowane na każdym poziomie. Wpłynie to na istniejące pozycje otwarte przed aktualizacjami. Zdecydowanie zaleca się dostosowanie pozycji i dźwigni w celu uniknięcia potencjalnej likwidacji.
Należy zauważyć, że zmiana depozytu zabezpieczającego będzie miała bezpośredni wpływ na cenę likwidacji. Dotyczy to użytkowników, którzy zajmowali dotychczasowe pozycje w ramach powyższych USDT-Marginowanych kontraktów. Aby uniknąć ryzyka likwidacji (tj. współczynnik margin osiąga 100%), dodaj więcej depozytu zabezpieczającego do swojego konta USDT-M Futures lub zmniejsz pozycje. Zaleca się kontrolowanie wskaźnika margin poniżej 80%.
  • BTCUSDT
Dźwignia
Pozycja
Przed Zmianą
(Wartość Nominalna w USDT) 
Pozycja
Po Zmianie
(Wartość Nominalna w USDT) 
Stawka Marginu Utrzymania (Po Zmianie)
Początkowy Poziom Margin
101-125x
0 < Pozycja ≤ 50 000
0 < Pozycja ≤ 50 000
0,4%
0,80%
51-100x
50 000 < Pozycja ≤ 250 000
50 000 < Pozycja ≤ 250 000
0,5%
1,00%
21-50x
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
250 000 < Pozycja ≤ 1 000 000
1,00%
2,00%
11-20x
1 000 000 < Pozycja ≤ 10 000 000
1 000 000 < Pozycja ≤ 5 000 000
2,50%
5,00%
6-10x
10 000 000 < Pozycja ≤ 20 000 000
5 000 000 < Pozycja ≤ 20 000 000
5,00%
10,00%
5x
20 000 000 < Pozycja ≤ 50 000 000
20 000 000 < Pozycja ≤ 50 000 000
10,00%
20,00%
4x
50 000 000 < Pozycja ≤ 100 000 000
50 000 000 < Pozycja ≤ 100 000 000
12,50%
25,00%
3x
100 000 000 < Pozycja ≤ 200 000 000
100 000 000 < Pozycja ≤ 200 000 000
15,00%
33,30%
2x
200 000 000 < Pozycja ≤ 300 000 000
200 000 000 < Pozycja ≤ 300 000 000
25,00%
50,00%
1x
300 000 000 < Pozycja ≤ 500 000 000
300 000 000 < Pozycja ≤ 500 000 000
50,00%
100,00%
Więcej informacji:
Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel kontraktami futures wiąże się z wysokim ryzykiem i możliwością zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zyski z przeszłości nie wskazują na przyszłe zyski. Całe twoje saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen. Informacje tutaj zawarte nie powinny być rozumiane jako porady finansowe lub inwestycyjne od Binance. Wszystkie strategie handlowe są wykorzystywane według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z korzystania z produktów Futures.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
22.06.2021
Znajdź nas na 
Instagramie: https://www.instagram.com/binance 
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie, i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Powiązane Artykuły
Binance Będzie Wspierać Aktualizację Sieci Syscoin (SYS)