Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Ekskluzywne Dla Opcji Binance: 30% Prowizja od Opłaty Transakcyjnej za Opcje dla Partnerów i 30% Rabatu na Opłatę Transakcyjną dla Wszystkich Traderów Opcji

2022-10-03 15:52
Aby uczcić uruchomienie nowej platformy handlowej Opcje Binance, Binance wprowadza ekskluzywne korzyści za polecenia dla Partnerów Binance, którzy polecą swoim znajomym Opcje Binance!
Obowiązuje od 04:00 (UTC) 03.10.2022, Partnerzy Binance będą mogli otrzymać 30% prowizji od opłat transakcyjnych za kwalifikujących się poleconych w Opcjach Binance. Kwalifikujące się polecenia obejmują zarówno istniejące polecenia, jak i nowe polecenia od Partnerów Binance za pośrednictwem Standardowego Trybu Poleceń.
Ponadto, wszyscy użytkownicy, którzy handlują na Opcjach Binance od 04:00 (UTC) 03.10.2022 do 23:59 (UTC) 31.12.2022, będą mogli skorzystać z 30% rabatu na opłaty za handel Opcjami. Należy pamiętać, że transakcje dotyczące Opcji Dziennych nie będą kwalifikować się do rabatów opłat transakcyjnych, a Partnerzy Binance nie otrzymają również żadnej prowizji od opłat transakcyjnych za transakcje na Opcjach Dziennych.
Zacznij zachęcać swoich poleconych do handlu na Opcjach Binance, tym bardzie że nadal są uprawnieni do otrzymywania 30% rabatów na opłaty za handel Opcjami a Ty zarabiaj 30% prowizji od opłat handlowych dla siebie! Alternatywnie, możesz również udostępnić swój Standardowy Link Polecający/Identyfikator znajomemu, który nie zarejestrował się na Binance i poprosić go o otwarcie Konta Opcji po założeniu konta Binance i zakończeniu weryfikacji konta.
Jeśli nie jesteś jeszcze Partnerem Binance, możesz przesłać swoją aplikację już teraz, wypełniając ten formularz. Gdy nasz zespół oceni Twoją aplikację i potwierdzi, że spełniasz kryteria, Twoja aplikacja zostanie zatwierdzona.
Po Więcej Informacji:
Zasady i Warunki:
 • Transakcje Opcji Dziennych nie będą kwalifikować się do rabatów od opłat transakcyjnych, a Partnerzy Binance nie otrzymają żadnej prowizji od opłat transakcyjnych za transakcje na Opcjach Dziennych.
 • Wszyscy Partnerzy Binance automatycznie zakwalifikują się do otrzymywania prowizji od opłat transakcyjnych za handel Opcjami, zrealizowany przez ich Standardowych Poleconych.
 • Partnerzy Binance otrzymają tylko prowizję od opłat transakcyjnych za Opcje uiszczanych przez ich standardowych Poleconych, którzy są regularnymi użytkownikami lub użytkownikami VIP 1.
 • Partner Binance musi przejść kwartalną ocenę, aby otrzymać miesięczną premię. Minimalne wymagania obejmują wprowadzenie trzech nowych traderów (tj. rejestrację na Binance i zakończenie co najmniej jednej transakcji) oraz osiągnięcie wolumenu obrotu co najmniej 16 BTC lub więcej. Proszę zapoznać się z linkiem tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat standardów ocen kwartalnych Partnerów Binance.
 • Prowizja od opłat transakcyjnych z tej promocji jest dodawana do istniejących korzyści lub nagród dla Partnerów Binance. Nagrody prowizyjne z tytułu opłat transakcyjnych za handel opcjami nie wpłyną na żadne inne istniejące korzyści ani nagrody dla Partnerów Binance.
 • Nagrody zostaną rozdzielone w USDT bezpośrednio na zarejestrowane konta Spot na Binance dla kwalifikujących się Partnerów Binance i uprawnionych użytkowników przed 15. dniem każdego miesiąca. Użytkownicy mogą zobaczyć swoje nagrody, wybierając Konto > Portfel > Historia Transakcji > Dystrybucja.
 • Okres obliczeniowy dla każdego miesiąca jest ustalany od 00:00 (UTC) pierwszego dnia odpowiedniego miesiąca do 23:59:59(UTC) ostatniego dnia odpowiedniego miesiąca.
 • Binance może w dowolnym momencie dostosować proporcję nagród partnerskich lub zaprzestać ich przyznawania.
 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji transakcji uznanych za "wash trading” lub nielegalne, zbiorowe rejestrowanie kont, a także transakcji mających cechy handlu "self-dealing" lub manipulacji rynku. Jeśli taka aktywność zostanie wykryta, wszystkie polecenia zostaną anulowane, a wszystkie premie za polecenia, w tym prowizje dla konta osoby zaproszonej, zostaną anulowane.
 • Partnerzy Binance podlegają standardom Regulaminu dla Partnerów Binance. Jeśli Binance stwierdzi, że partner naruszył warunki regulaminu, członkostwo partnera zostanie zdegradowane. W ten sposób, partner nie będzie już uprawniony do prowizji od opłat za handel Opcjami.
 • Konta brokerskie nie kwalifikują się do Korzyści dla Partnerów.
 • Binance zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego wyłącznego uznania, do określenia i/lub zmiany niniejszych Warunków Promocji bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej Promocji, warunków i kryteriów kwalifikujących, wyboru i liczby zwycięzców oraz terminów podjęcia wszelkich działań, a wszyscy Uczestnicy są związani tymi poprawkami.
 • Dodatkowe warunki promocji można znaleźć tutaj.
 • W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczonymi wersjami a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie rozstrzygająca i wiążąca.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności obrót Opcjami jest obarczony wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnych prognoz przyszłych wyników. Przed rozpoczęciem handlu należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby skonsultuj się z własnymi doradcami finansowymi. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić się przed ryzykiem, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.