Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Binance Uruchamia Nowy Program Posiadaczy VIP

2022-07-21 14:07
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance VIP & Institutional uruchamia nowy Program Posiadacza VIP, aby pomóc użytkownikom odblokować większą wartość z ich cyfrowych aktywów i zasobów BNB.
Okres Aktywności: od 06:00 (UTC) 21.07.2022 do 23:59 (UTC) 20.09.2022
O przystąpienie do programu mogą ubiegać się użytkownicy, którzy spełniają wymagania dotyczące łącznego posiadania aktywów określone w poniższej tabeli. Wybrani kandydaci mogą uzyskać status VIP 4 i cieszyć się ekskluzywnymi przywilejami VIP, takimi jak obniżone opłaty transakcyjne, zniżki opłat BNB i wyższe limity wypłat przez 60 dni.
Skumulowany Stan Posiadania Aktywów i Odpowiadający mu Poziom VIP
Skumulowany Próg Posiadania Aktywów (ekwiwalent BUSD)
Poziom VIP
Termin Ważności
500 000
VIP 1
60 dni
1,000,000
VIP 2
3 000 000
VIP 3
5,000,000
VIP 4
Zgłoś się do Programu Posiadacza VIP Tutaj!
Uwagi:
 • Skumulowane Utrzymywanie Aktywów = aktywa Portfela Spot + aktywa Portfela Finansowania + aktywa Portfela Margin + aktywa Portfela Futures + aktywa Portfela Earn.
  • Ekwiwalent BUSD aktywów w tych Portfelach zostanie wykorzystany do obliczenia skumulowanego stanu posiadania aktywów.
  • Dzienny snapshot skumulowanych zasobów aktywów zostanie wykonany o 23:59:59 (UTC) przy użyciu kursu wymiany BUSD w czasie rzeczywistym.
  • Wszystkie zasoby BNB otrzymają wyższą wagę 1,25-krotności przy obliczaniu skumulowanego posiadania aktywów.
 • Po pomyślnym wejściu do programu, poziom VIP użytkownika zostanie automatycznie dostosowany na podstawie jego skumulowanych aktywów z poprzedniego dnia o 23:59:59 (UTC).
Zasady i Warunki:
 • Wszyscy użytkownicy muszą wypełnić KYC, aby kwalifikować się do jakichkolwiek nagród.
 • Od 12:00 (UTC) 21.07.2022 nowy Program Posiadaczy VIP zastąpi poprzedni Program Posiadaczy VIP.
 • Zapraszamy do odwiedzenia Struktury Opłat VIP lub Centrum Użytkownika, aby sprawdzić swój aktualny poziom VIP.
 • Jeśli Twoje łączne aktywa spadną poniżej minimalnego progu równowartości 500 000 BUSD, może to spowodować usunięcie Twojego konta z programu.
 • Konta, które zostały usunięte z programu w ciągu 60-dniowego okresu ważności NIE będą kwalifikować się do ponownego zgłoszenia.
 • Binance mierzy wszystkie wolumeny handlowe i wskaźniki związane z programem według własnego uznania.
 • Binance zastrzega sobie prawo do przeglądu i ostatecznego zatwierdzenia aplikacji do programu oraz zmian poziomów, zgodnie z wymogami wewnętrznymi.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
21.07.2022
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych są narażone na wysokie ryzyko rynkowe i zmienność. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a nawet możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które ten może ponieść. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Powinieneś(-naś) inwestować wyłącznie w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony(-a) i w przypadku których rozumiesz powiązane ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Użytkowania i Ostrzeżeniu o Ryzyku.