Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Komunikaty

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Zdobądź Do Jednego BUSD i Zyskaj Szansę Na Wygranie Jednego Bitcoina z Binance Card!

2022-06-21 09:42
Okres aktywności: od 00:00 (UTC) 21.06.2022 do 23:59 (UTC) 30.06.2022
Binance Card uruchamia specjalną promocję dla wszystkich użytkowników Binance Card, którzy nie dokonali jeszcze żadnej transakcji przy jej użyciu od 00:00 (UTC) 01.06.2022 do 23:59 (UTC) 20.06.2022!
Użytkownicy, którzy wydadzą równowartość co najmniej 10 EUR na Binance Card w Okresie Aktywności, będą mogli wziąć udział w tej promocji. Każdy z pierwszych 500 uprawnionych użytkowników otrzyma voucher tokenowy o wartości 1 BUSD, a każdy z następnych 55 000 użytkowników otrzyma voucher tokenowy o wartości 0,5 BUSD.
Spośród wszystkich uprawnionych użytkowników, jeden użytkownik zostanie wybrany na podstawie zasad, aby otrzymać voucher tokenowy na jednego Bitcoina.
Przewodniki i Powiązane Materiały
Zasady i Warunki
  • Ta promocja dotyczy tylko użytkowników w krajach EOG, z wyjątkiem Niemiec, Holandii i posiadaczy Karty Krypto Dla Uchodźców Binance.
  • Każdy użytkownik kwalifikuje się do maksymalnie jednej nagrody z każdej kategorii nagród. Voucher tokenowy w BUSD i voucher tokenowy Bitcoin są kategoryzowane jako dwie oddzielne nagrody.
  • Nagrody w postaci voucherów tokenowych BUSD zostaną przyznane uprawnionym użytkownikom na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Pierwszych 500 użytkowników, którzy pomyślnie wykonają dane zadanie do 23:59 (UTC) 30.06.2022, będzie uprawnionych do otrzymania voucheru tokenowego o wartości 1 BUSD, podczas gdy kolejnych 55 000 użytkowników, którzy pomyślnie wykonają dane zadanie do 23:59 (UTC) 30.06.2022, będzie uprawniony do otrzymania vouchera tokenowego o wartości 0,5 BUSD.
  • Jeden kwalifikujący się użytkownik zostanie wybrany na podstawie Zasad Wyboru Zwycięzców Opartych na Wartości Hash Binance Chain, który to otrzyma jedengo Bitcoina w formie vouchera tokenowego.
  • Nagrody w postaci voucherów zostaną rozdane w ciągu 16 dni od zakończenia promocji. Okres ważności voucheru ustala się na 30 dni od dnia wydania. Będzie można się zalogować i sprawdzić swoje nagrody przez menu Konto > Centrum Nagród.
  • Tylko transakcje Binance Card kwalifikują się do tej promocji. Wszystkie transakcje muszą zostać zakończone i rozliczone w Okresie Aktywności.
  • Odbiorcy nagród będą powiadamiani mailowo.
  • Binance zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji wszystkich uczestników wykazujących oznaki nieuczciwego zachowania.
  • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany Promocji, lub Zasad Promocji według własnego uznania.
  • Binance Card wydawana jest przez licencjonowany podmiot UAB „Finansinės paslaugos „Contis” i dystrybuowana przez Swipe. Korzystanie z Karty Binance podlega warunkom określonym w Umowie z Posiadaczem Karty.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Zasil swój portfel i ostrożnie przeprowadzaj transakcje. Nie jest to porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.