Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości

Ważne Aktualizacje Lewarowanych Tokenów Binance XTZDOWN (30.08.2021)

Binance
2021-08-30 13:20
Drodzy Użytkownicy Binance,
Aby zapewnić naszym użytkownikom lepsze doświadczenia handlowe, XTZDOWN zostanie poddany podziałowi zwrotnemu (reverse split) 100 000 za 1, począwszy od 03:00 (UTC) 08.09.2021. Proces podziału zwrotnego tokena zajmie około 24 godzin, zgodnie z następującym harmonogramem:
  • O godzinie 03:00 (UTC) dnia 08.09.2021 zawiesimy handel, subskrypcję i realizację tokenów XTZDOWN. Wszystkie istniejące zlecenia handlowe zostaną anulowane. Następnie wykonamy snapshot sald XTZDOWN na kontach użytkowników i rozpoczniemy reverse split tokenów XTZDOWN w stosunku 100 000 XTZDOWN (przed podziałem) = 1 XTZDOWN (po podziale).
  • O 03:00 (UTC) dnia 09.09.2021 nowe salda XTZDOWN zostaną zaktualizowane i otworzymy handel dla XTZDOWN/USDT. W tym czasie zostaną również otwarte funkcje subskrypcji i realizacji tokenów XTZDOWN.
O Podziale Zwrotnym Tokenów
Podział zwrotny tokenów to proces, który konsoliduje istniejącą liczbę wydanych tokenów na mniejszą liczbę proporcjonalnie cenniejszych tokenów.
W oparciu o stosunek 100 000 XTZDOWN (przed podziałem) = 1 XTZDOWN (po podziale), jeżeli całkowita liczba wydanych tokenów XTZDOWN wynosi 100 miliardów przed podziałem zwrotnym, całkowita liczba wydanych tokenów XTZDOWN po zwrotnym podziale wyniesie 1 milion. Jeśli użytkownik posiada 1 000 000 tokenów XTZDOWN przed podziałem, po podziale 100 000:1, otrzyma on 10 tokenów XTZDOWN.

Ważne Uwagi:
  • Podczas tego 24-godzinnego procesu podziału zwrotnego wszelkie zmiany wartości aktywów netto (NAV) tokenów mogą być odzwierciedlone na wykresie NAV K-line XTZDOWN. Należy zauważyć, że NAV XTZDOWN może być nieprawidłowe z powodu procesu reverse splitu tokena.
  • Zdecydowanie zaleca się posiadaczom tokenów XTZDOWN ponowną ocenę ryzyka przed rozpoczęciem procesu reverse splita, aby złagodzić wahania cen, które mogą wystąpić. Użytkownikom zaleca się wymianę lub realizację swoich tokenów XTZDOWN na USDT przed rozpoczęciem procesu podziału zwrotnego tokena. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tym przewodnikiem: O Lewarowanych Tokenach Binance..
  • Jeśli użytkownicy przetrzymają tokeny XTZDOWN po 03:00 (UTC) 08.09.2021, Binance skonsoliduje te tokeny w stosunku 100 000 XTZDOWN (przed podziałem) = 1 XTZDOWN (po podziale) i zaktualizuje salda tokenów XTZDOWN o godzinie 03:00 (UTC) 09.09.2021 po zakończeniu reverse splitu. Ze względu na ograniczenia jednostek nowe salda XTZDOWN zostaną zaktualizowane z dokładnością tylko do 8 miejsc po przecinku.
  • Użytkownicy będą mieli 15-minutowe okno po zakończeniu podziału zwrotnego na subskrybowanie lub wykup przed wznowieniem handlu.
  • 24-godzinny czas aktualizacji jest oparty na naszych najlepszych szacunkach i może być zmienny. Opublikujemy kolejne ogłoszenie, aby poinformować użytkowników, kiedy handel, subskrypcja i wykup zostaną wznowione po zakończeniu podziału zwrotnego.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Lewarowane Tokeny są przeznaczone do krótkoterminowej spekulacji dotyczącej ruchów rynkowych, z preferencją handlu strategiami momentum. Długoterminowe trzymanie Lewarowanych Tokenów Binance (BLVT) jest ryzykowne, ponieważ token ma pewne wbudowane zanikanie wartości przy braku trendu kursu na korzyść pozycji. Należy pamiętać, że BLVT NIE stanowi zamiennika produktu lewarowanego margin i nie zachowuje się w taki sam sposób. Informacje tutaj zawarte nie powinny być rozumiane jako porady finansowe lub inwestycyjne od Binance. Wszystkie strategie handlowe są wykorzystywane według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z korzystania z Lewarowanych Tokenów. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak się chronić, odwiedź naszą stronę z zasobami dotyczącymi Odpowiedzialnego Handlu.
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
30.08.2021
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Powiązane Artykuły
Binance Będzie Wspierać Aktualizację Sieci Syscoin (SYS)